Download Zaman Ve Varlik Uzerine-heidegger PDF

TitleZaman Ve Varlik Uzerine-heidegger
File Size588.2 KB
Total Pages47
Document Text Contents
Page 2

İL

a yayınları
5

felsefe
3

a yayınevi
bayındır sk, no: 6/29

kızılay-ankara
tel: (0.312) 431 89 60 - 434 20 68

faks: (0.312) 431 24 56

> a yayınevi

yayın yönetmeni
vaner kuzu

kapak
emin bebek

baskı
burak ofset

ankara
tel: (0.312) 256 59 73

şubat, 2001
ISBN 975-8528-041

İÇİNDEKİLER

Giriş 7

Zaman Ve Varlık 13

"Zaman ve Varlık" Konferansı Üzerine

Bir Seminerin Özeti 38

Felsefenin Sonu Ve Düşünmenin Görevi 67

Beni Fenomenolojiye Götüren Yol 85

Göndermeler 94

Page 47

Göndermeler

"Zaman ve Varlık" konferansı, 31 Ocak 1962 tarihinde,
Eugen Fink'in yönetiminde, Almanya'nın Freiburg Üniversitesi
Studium Generale'de gerçekleştirildi. Being and Time (1927)
incelemesinin bünyesindeki "Zaman ve Varlık" başlığı incelemenin
ilk bölümünün üçüncü kısmını karakterize eder. Yazar, "Zaman ve
Varlık" başlığının gösterdiği temayı, o sıralarda yeterli ölçüde
geliştirememişti. Being and Time'm yayımlanmasına o sırada ara
verilmişti.

Otuz beş yıl sonra yazılan bu metnin içeriği, artık, Being and
Time metninin bir devamı olamaz. Yön veren soru, aslında aynıydı,
fakat yalnızca şu anlama geldi: Soru, daha çok sorulabilir ve yine,
zamanın ruhuna daha da yabancı hale geldi, (metinde paranteze
alman kısımlar konferans metniyle aynı zamanda yazıldı fakat
okunmadı.)

Almanca metnin ilk basımı, François Fedier'in bir Fransızca
çevirisiyle birlikte, yayıncı Plon tarafından 1968'de L'Endurance de
la Pensee adı altında, Pariste yayınlanan Jean Beaufret için
Festschrift 'te göründü.

"Zaman ve Varlık" konferansı üzerine seminerin özeti, Dr.
Alfred Guzzoni tarafından yazıldı. Ben,l metni gözden geçirdim ve
bazı pasajlara eklemeler yaptım. Seminer, 6 oturum olarak 11-13
Eylül 1962 tarihleri arasında Todtnauberg (Schwarzwald) de
yapıldı. Özetin yayınlanması, konferans metninde sorulabilir olanı
aydınlatma ve keskinleştirme amacına hizmet eder.

"Felsefenin Sonu ve Düşünmenin Görevi" konferansının
şimdiye kadar yalnızca, Jean Beaufret ve François Fedier'in yaptığı
bir fransızca çevirisi Kierkegaard vivant adlı bir toplu ciltte
yayınlandı. ( Colloque organise par L'Unesco a Paris du 21 au 23
avril 1964, Gallimard, Paris, pp.165 ff.)

"Beni Fenomenolojiye Götüren Yol" ilkin, Hermann
Niemeyer'in 80. doğum yılı için yayımlanan Festgabe'ât ona bir
katkı olarak göründü.

Joan Stambaugh

94

Similer Documents