Download V.O.Vazdoaga - Armele zeului Wotan.pdf PDF

TitleV.O.Vazdoaga - Armele zeului Wotan.pdf
File Size5.3 MB
Total Pages190
Document Text Contents
Page 1

VALENTIN-OVIDIU VÂZDOAGĂ

ARMELE SECRETE
ALE ZEULUI WOTAN

• Aeronavele Imperiului RAMAN luptau pe Lună !
• "OZN-urile - armele secrete ale lui Hitler"
• România a salvat Occidentul de ocupaţia nazistă
• După război, americanii îl căutau pe Hitler...

în Patagonia şi Antarctida
• Marile invenţii secrete ale secolului XX
• Experimentul Philadelphia - un proiect românesc !
• SUA - în... Federaţia Planetelor Unite

Page 2

VALENTIN-OVIDIU VÂZDOAGĂ

ARMELE SECRETE
ALE ZEULUI WOTAN

Editura

Page 95

Există multiple aplicaţii în natură ale modelului spiralei *: de la
înfăşurările conice ale melcilor de mare, la forma spiralată a galaxiilor şi
chiar la structura ADN şi ARN din toate celulele vieţuitorelor. Toate ma­
rile furtuni ce devastează periodic planeta noastră au o configuraţie spira­
lată, indiferent de faptul că sunt uragane, tornade sau simple vârtejuri, iar
curgerea spiralată a apei spre canalul de evacuare este familiară tuturor, sen­
sul de rotaţie fiind dependent de emisfera în care locuieşte observatorul.

Nu este lipsit de importanţă nici faptul că dacă se goleşte lichidul
dintr-o sticlă, scurgerea sa se realizează mai rapid sub forma unui vortex
decât în mod liber. Este suficient doar un mic impuls iniţial, după care
gravitaţia desăvârşeşte acţiunea. Un inventator american a construit şi a
brevetat o pompă hidraulică utilizând teoria curgerii în spirală a fluidelor.
Din păcate, cea mai frecventă utilizare tehnologică a modelului spiralei
este tot în cazul armelor de foc, ca principală modalitate de a conferi sta­
bilitate şi precizie gloanţelor şi obuzelor.

Schauberger a fost cel care a sesizat cu cea mai mare clarviziune
enormul potenţial al curgerii în spirală. Viktor era un atent observator
al naturii, remarcând aspecte care altora le scăpau. Astfel, el a observat ade­
sea în noapte lumini în curenţii de apă ai râurilor din Bavaria şi era nedu­
merit de acest aspect. Aceasta până în momentul în care şi-a dat seama că
era vorba de impactul rocilor purtate de curenţi. Ulterior, el şi-a impre­
sionat apropiaţii reproducând fenomenele în condiţii similare.

Legile Naturii

Fiind un om practic, el a căutat să demonstreze viabilitatea teoriei
sale prin proiectarea unor canale în regim tampon, ce erau capabile să
funcţioneze cu o cantitate foarte mică de apă. De-a lungul acestor canale
au fost plasate ingenioase staţii de control a debitului, în care apa proas­
pătă lua locul celei vechi. Descrierea mişcării interne a apei este dificilă,
fapt pentru care Schauberger a trebuit să improvizeze o terminologie spe­
cifică. Termeni precum turbulenţă cicloidă, mişcare de influire şi diamag-
netism nu aparţin mediului academic, dar tocmai această independenţă i-a
permis să sesizeze, încă de la începutul secolului XX, partea întunecată a
ştiinţei contemporane. Forţa explozivă, atât de folosită în prezent pentru
generarea energiei, ca de exemplu în cazul maşinilor cu ardere internă,
tinde să distrugă echilibrul ecologic, care devine treptat din ce în ce mai
fragil. Pe de altă parte, însă, principiul imploziei, conform până la iden­
titate cu legile naturii, nu şi-a găsit încă nici o aplicaţie practică. Este
incredibilă atâta lipsă de raţiune la nişte fiinţe care se autodenumesc homo
sapiens !

* N. edit.: Spirala este un simbol sacru şi des întâlnit în România, de la pelasgi
până în zilele noastre. Ea reprezenta, în vechime, infinitatea Universului şi a vieţii.

94

Page 96

Teoria fundamentală a lui Viktor Schauberger porneşte de la prin­
cipiul universal al mişcării duale, care afirmă că viaţa este susţinută de miş­
carea de implozie (de fuziune), în timp ce tendinţa explozivă (de fisiu­
ne) duce la distrugerea vieţii. Mişcarea de implozie este întotdeauna eco­
logică şi însoţită de izotermie şi dezvoltare ritmică, în timp ce mişcarea
explozivă generează căldură, presiune, fragmentaţie, dezechilibru şi moarte.
Schauberger considera că omul a reuşit să aplice, în întreaga tehnolo­
gie, doar tendinţa negativă, distructivă, a mişcării Toate maşinile func­
ţionează pe bază de explozie, căldură şi presiune, fapt care duce inevi­
tabil la distrugerea naturii şi la precaritatea condiţiei umane. Desigur,
aceste idei revoluţionare nu au atras simpatii din partea contempo­
ranilor, fiind anterioare tuturor tezelor ecologiste.

Vortex
Tocmai de aceea, unul din idealurile lui a fost acela de a transpune

în practică mişcarea pe care a studiat-o în natură, energia rezultată putând
fi utilizată sub forme diferite. Esenţialmente, mişcarea poate fi asemănată
cu un vortex turbionar intrinsec. În Univers, vortexul este o structură des­
tul de răspândită: o galaxie spirală, un fragment de ADN etc. Gradul de com­
plexitate al acestora devine evident în momentul în care ne dăm seama că
vortexurile mari se compun, la rândul lor, din vortexuri mai mici.

Turbinele Schauberger şi...levitaţia

Schauberger a subliniat faptul că, în momentul în care toate sub­
sistemele turbionare sunt sincronizate, are loc o eliberare gigantică
de energie. Forţele implicate sunt capabile să creeze sisteme complexe şi
să genereze ceea ce el a denumit diamagnetism . Conform teoriei sale, dia-
magnetismul este opusul gravitaţiei şi explică modul în care fiinţele se
pot ridica pe suprafaţa terestră, iar argumentele pot fi găsite pre­
tutindeni în natură, evidenţiind ceea ce el a denumit mişcarea multiplă
centripetă. El a încercat să genereze această mişcare cu diferite tipuri de
maşini, printre dispozitivele proiectate numărându-se şi câteva genera-

95

Page 189

"Din anii '50, americanii
au fabricat 30 de farfurii zburătoare" 142

"OZN-uriie americane depăşesc viteza luminii" 143
"Vânătoarea Punctului Zero"-o carte interzisă în SUA.. 144
Antigravitaţia - un domeniu cenzurat din anii '50 144
Tehnologiile poluante-stimulate,

tehnologiile curate - cenzurate ! 146
John Searl şi discurile sale volante 147
Discurile antigravitaţionale Townsend Brown 147
Marele Secret-vechi din 1928 149
Impulsul ElectroGravitic şi Forţa Universală 150
Propulsia ionică - rezultate maxime

în spectrul portocaliu 153
Electronii - forţa (gratuită) de deplasare 156
Efectul antigravitaţional Biefield-Brown - un secret de stat... 156

IX. INVENŢII CENZURATE 160
t

Antigravitaţie prin rotire 160
Ce face un fizician într-un OZN extraterestru 161
Cum pluteşte acul de cusut pe apă 164
Bobina care...violează legile 165
Magnatron -motorul de 525 CP cu consum zero ! 166
Guvernul american a decis:

inventatorul - mort, motorul - interzis 167
X. SECRETE EXPLOZIVE 169

"Mersul OZN-urilor": Luna -1 oră, Pluto -1 z i ! 169
Antigravitaţia şi...Vechiul Testament 169
Cosmologia Rhysmonică 170
A doua lege a gravitaţiei 171
Enigma propulsiei OZN - dezlegată ! 172
Undele gravitaţionale monopol -

rămăşiţe de la... crearea Universului . 175
Misteriosul cristal şi aplicaţiile sale tehnice 176
"Radio-amatorul" de pe...Marte 177
Mercurul - combustibil pentru zeii vedici şi...nazişti 177
Războinicul Hitler a fost..pe Marte?! 178
Bazele secrete naziste postbelice 180
OZN-urile - produse de...7 ţări şi concerne transnaţionale.. 180
Farsa Războiului: Rece, Einstein şi...

Statele Unite Sovieto-Americane 181
Cuprins 185

188

Similer Documents