Download vodovod.pdf PDF

Titlevodovod.pdf
File Size1.5 MB
Total Pages43
Document Text Contents
Page 1

Fakulteta za gradbeništvo Maribor Hidrotehnični objekti


1

Kazalo
1 Uvod ...............................................................................................................................3

2 Izračuni ...........................................................................................................................4

2.1 Vodovod (Hidravlični preračun vodovodnega sistema za Šmarje pri Jelšah) ..............5

2.1.1 Poraba vode in porabniki: ..................................................................................5

2.1.2 Celotna poraba vode .........................................................................................5

2.1.3 Urno spreminjanje porabe.................................................................................6

2.1.4 Izračun minimalne potrebne prostornine vodohrana ........................................8

2.1.5 Karakteristična poraba vode ............................................................................10

2.1.6 Hidravlični preračun po Crossu ........................................................................13

2.1.7 Hidravlični preračun s programom Epanet.......................................................21

2.1.8 Odvzem podzemne vode in preračun vodnjaka ...............................................29

2.1.9 Višinsko postavljanje rezervoarja.....................................................................33

2.2 Kanalizacija (Šmarje pri Jelšah) ...............................................................................37

2.2.1 Podatki o mestu ..............................................................................................37

3 Zaključek .......................................................................................................................42

4 Grafične priloge ............................................................................................................43

Page 2

2

Page 21

Fakulteta za gradbeništvo Maribor Hidrotehnični objekti


21

2.1.7 Hidravlični preračun s programom Epanet

1) 1

**********************************************************************

* E P A N E T *

* Hydraulic and Water Quality *

* Analysis for Pipe Networks *

* Version 2.0 *

**********************************************************************Input File: vodovod_q1_v2.netLink - Node Table:

----------------------------------------------------------------------

Link Start End Length Diameter

ID Node Node m mm

----------------------------------------------------------------------

2-3 v2 v3 385.2 250

3-4 v3 v4 247.5 150

2-6 v2 v6 758.8 250

4-6 v6 v4 598.6 150

4-5 v4 v5 394.6 200

5-7 v5 v7 715 200

6-7 v6 v7 219.7 200

3-5 v3 v5 1325.6 150

1 2 v2 88.5 350

2 v7 1 236.1 250Node Results:

----------------------------------------------------------------------

Node Demand Head Pressure Quality

ID LPS m m

----------------------------------------------------------------------

v2 1.81 29.89 29.89 0.00

v3 14.14 29.22 29.22 0.00

v4 3.35 28.25 28.25 0.00

v5 15.71 27.83 27.83 0.00

v6 2.93 28.49 28.49 0.00

v7 2.34 27.67 27.67 0.00

1 33.49 27.30 27.30 0.00

2 -73.77 30.00 0.00 0.00 ReservoirLink Results:

----------------------------------------------------------------------

Link Flow VelocityUnit Headloss Status

ID LPS m/s m/km

----------------------------------------------------------------------

2-3 35.30 0.72 1.72 Open

3-4 14.29 0.81 3.95 Open

2-6 36.66 0.75 1.84 Open

4-6 4.00 0.23 0.40 Open

4-5 14.95 0.48 1.07 Open

5-7 6.11 0.19 0.22 Open

6-7 29.72 0.95 3.71 Open

Page 22

Fakulteta za gradbeništvo Maribor Hidrotehnični objekti


22

Page 2

Link Result s: (continued)

----------------------------------------------------------------------

Link Flow VelocityUnit Headloss Status

ID LPS m/s m/km

--------------------------------------------------- -------------------

3- 5 6.87 0.39 1.05 Open

1 73.77 0.77 1.29 Open

2 33.49 0.68 1.56 Open

Page 42

Fakulteta za gradbeništvo Maribor Hidrotehnični objekti42

3 Zaključek

Po zaključku del je potrebno vodovode dezinficirati. Po opravljeni dezinfekciji se izvede

dvakratno vzorčenje za mikrobiološko in fizikalno-kemično analizo v primernem časovnem

presledku. O uspešno opravljeni dezinfekciji se izda potrdilo, na podlagi katerega se vodovod

sme vključiti v obratovanje. Novozgrajeno kanalizacijo je potrebno po končanih delih očistiti

in pregledati z video-nadzornim sistemom, da se ugotovijo morebitne nepravilnosti. Izvajalec

mora s preizkusom vodotesnosti dokazati tesnost kanalizacije in jaškov.

Page 43

Fakulteta za gradbeništvo Maribor Hidrotehnični objekti434 Grafične priloge

1. Situacija M 1:2500
2. Primarni in sekundarni cevovod M 1:2500
3. 1 in q2 M 1:10000
4. Shema kara in qkrit M 1:10000
5. 1 in q2 M 1:10000
6. in qkrit M 1:10000
7. M 1:10000
8. M 1:10000/500
9. kanalizacije M 1:10000/500

Similer Documents