Download Vállalati Pénzügyek Jegyzet PDF

TitleVállalati Pénzügyek Jegyzet
File Size1.4 MB
Total Pages102
Document Text Contents
Page 101

Vállalati pénzügyek Szőkéné dr. Buzáth Márta101 Hozam

egy tőkebefektetésen elért vagy elérni kívánt relatív nyereség.

 Jövedelem

egy tőkebefektetésen elért vagy elérni kívánt nyereség.

 Kapitalizáció

Egy tőzsdére bevezetett cég összes részvénye árfolyamértékének összege. A vállalatok

egy része többféle részvényt bocsát ki, ezek strukturált tőkésítésűek.

 Kockázatmentes egyenértékes

az a biztos jövőbeli összeg, amelyre a befektetők elcserélnének egy kockázatos

jövőbeli pénzösszeget.

 Közönséges vagy törzsrészvény

a gazdálkodó társaságokban lévő tulajdonosi jogokat megtestesítő értékpapír, mely

semmilyen extra jogokat nem biztosít .

 Likviditás

befektetések esetében a likviditás a készpénzzé váltás költségeire és idejére utal; minél

likvidebb egy befektetés, annál költségmentesebben és rövidebb idő alatt váltható

készpénzre.

 Megtérülési idő

az első időpont, ameddig nominálisan (tehát nem jelenértékben) összeadva a

beruházás pénzáramlásait nem negatív összeget kapunk.

 Osztalék

a vállalat jövedelméből (adózott eredmény) a tulajdonosok számára visszafizetett rész.

 Osztalékadó

a kifizetett osztalékra kivetett adó.

 Osztalékpolitika

a kifizetendő osztalékok szintjét hosszú távon meghatározó alapelvek összessége.

 Pénzpiac

rövid lejáratú (éven belüli) értékpapírok, követelések, befektetések piaca.

 Piaci kockázat

az a kockázat, amit nem lehet kiküszöbölni, mivel az egész piacból fakad.

 Piaci kockázati díj

a piaci portfólió hozamának és a kockázatmentes hozamnak a különbsége, mivel

ebben az esetben a béta=1.

Page 102

Vállalati pénzügyek Szőkéné dr. Buzáth Márta102 Portfolió

különböző pénzügyi befektetések együttese.

 PVGO

Present Value of Growth Oppotunities, azaz a növekedési lehetőségek jelenértéke.

 Reálopció

egy futó projekten történő időközbeni változtatás lehetősége.

 ROE

Return On Equity, azaz sajáttőke arányos megtérülés.

 Saját tőke

a vállalat összes forrásán belül a saját tőke az az összegérték, melyet a részvényesek

bocsátottak a vállalat rendelkezésére.

 Tőkeáttétel

az idegen források finanszírozási szerkezeten belüli arányának, azaz a teljes

mérlegfőösszeghez viszonyított mértéke.

 Tőkebefektetési döntések

a vállalat eszközeivel kapcsolatos pénzügyi döntések.

 Várható hozam

az a hozam, amellyel egy jövőbeli pénzáram jelenérték számítását elvégezve, a nettó

jelenértékre nulla értéket kapunk. Nem más, mint az IRR, a belső megtérülési ráta.

Similer Documents