Download Uvod u Odrzavanje i Testiranje Elektricne Opreme PDF

TitleUvod u Odrzavanje i Testiranje Elektricne Opreme
File Size1.1 MB
Total Pages77
Document Text Contents
Page 1

SADRŽAJ

1  Uvod u održavanje i testiranje električne opreme .......................................................................... 4 

1.1  Uvod ........................................................................................................................................ 4 

1.2  Zašto održavati i testirati ......................................................................................................... 4 

1.3  Pregled preventivnog održavanja i testiranja električne opreme ........................................... 4 

1.3.1  Ključni faktori u odlukama za optimiziranje preventivnog održavanja električne 

opreme   ......................................................................................................................................... 6 

1.3.2  Općeniti kriteriji za efikasan program preventivnog održavanja i testiranja električne 

opreme   ......................................................................................................................................... 6 

1.3.3  Kvalifikacije osoba za preventivno električko održavanje ............................................... 7 

1.3.4  Optimizacija intervala preventivnog održavanja ............................................................. 8 

1.3.5  Kretanje rezultata testa ................................................................................................... 8 

1.3.6  Pristup sistematske analize kvarova ................................................................................ 8 

1.3.7  Testiranje nakon održavanja ........................................................................................... 9 

1.3.8  Inženjerska potpora ......................................................................................................... 9 

1.3.9  Sažetak ........................................................................................................................... 11 

1.4  PLANIRANJE EPM PROGRAMA .............................................................................................. 11 

1.4.1  Upravljanje održavanjem .............................................................................................. 11 

1.4.2  Tehnički zahtjevi ............................................................................................................ 13 

1.4.3  Što bi trebalo uključiti u EPM program ......................................................................... 15 

1.5  PREGLED TESTIRANJA I TESTNIH METODA ............................................................................ 16 

1.5.1  Vrste testova ................................................................................................................. 16 

1.5.2  Vrste testnih metoda ..................................................................................................... 17 

1.6  Pregled dielektričke teorije i prakse ...................................................................................... 20 

1.6.1  Karakteristike dielektrika (izolacije) .............................................................................. 22 

1.6.2  Izolacija kao kondenzator .............................................................................................. 25 

1.6.3  Ispitivanja istosmjernim naponom naspram izmjeničnim naponom ............................ 26 

1.6.4  Načini kvara izolacije ..................................................................................................... 27 

2  TESTIRANJE ELEKTRIČNE OPREME ISTOSMJERNIM NAPONOM .................................................... 29 

2.1  Uvod ...................................................................................................................................... 29 

2.2  Testiranje izolacije istosmjernim naponom .......................................................................... 30 

2.2.1  Dielektrične pojave i polarizacija ................................................................................... 33 

2.2.2  Prednosti i nedostatci ispitivanja s istosmjernim naponom ......................................... 34

Page 2

2.3  DC ispitne metode ................................................................................................................. 35 

2.3.1  Ispitivanje otpora izolacije ............................................................................................. 35 

2.3.2  Kratkoročna očitavanja .................................................................................................. 35 

2.3.3  Vremensko‐otporna mjerenja ....................................................................................... 36 

2.3.4  Test indeksa polarizacije ................................................................................................ 37 

2.3.5  Mjerenje razinama napona (istosmjerni napon) ........................................................... 37 

2.3.6  Test naponom visokog potencijala ................................................................................ 37 

2.3.7  Test dielektrične apsorpcije........................................................................................... 37 

2.4  Transformatori ...................................................................................................................... 38 

2.4.1  Mjerenje otpora izolacije .............................................................................................. 38 

2.4.2  Ispitivanje apsorpcije dielektrika ................................................................................... 41 

2.4.3  Prenaponsko istosmjerno ispitivanje (Hi‐Pot) ............................................................... 43 

2.5  Kabeli i dodatna oprema ....................................................................................................... 46 

2.5.1  Test mjerenja otpora izolacije ....................................................................................... 46 

2.5.2  Test nadpotencijala istosmjernom strujom .................................................................. 50 

2.5.3  Napon vs. test udarnim naponom ................................................................................. 52 

2.5.4  Test propuštanja struje u odnosu na vrijeme ............................................................... 53 

2.5.5  Go, No‐Go prenaponski test .......................................................................................... 54 

2.5.6  Spajanje i procedure za DC prenaponski test ................................................................ 54 

2.6  ELEKTRIČNE SKLOPKE I PREKIDAČI ........................................................................................ 57 

2.6.1  Test mjerenja otpora izolacije ....................................................................................... 57 

2.6.2  dc visoko naponski test ................................................................................................. 59 

2.6.3  Test mjerenja otpora kontakata prekidača ................................................................... 59 

2.7  Motori i generatori ................................................................................................................ 59 

2.7.1  Procedura za testiranje polja namota ........................................................................... 61 

2.7.2  Testiranje cjelokupnog  statora ( armaturnih namota) ................................................. 61 

2.7.3  Cjelokupni sistematski test za motore i generatore ...................................................... 63 

2.7.4  Istosmjerni prenaponski test ......................................................................................... 66 

2.7.5  Test ‐ napon nasuprot struji propuštanja (korak‐napon test) ....................................... 67 

2.7.6  Test ‐ propuštena struja naspram vremena .................................................................. 68 

2.8  Odvodnici prenapona ............................................................................................................ 69 

2.9  Kondenzatori ......................................................................................................................... 71 

2.9.1  Testovi provjere stanja novih kondenzatorskih jedinica ............................................... 71 

2.9.2  Testovi provjere stanja kondenzatorskih jedinica poslije puštanja u pogon ................ 72

Page 38

2.4 Transformatori

Istosmjerno testiranje transformatora uključuje ispitivanje čvrste izolacije namota i izolaciju
fluida korištenih u transformatoru. Ispitivanje čvrste izolacije namota upotpunjuje druge
testove. Ispitivanjem čvrste izolacije namota ne može se doći do zadovoljavajućeg zaključka,
ali mogu se dobiti vrijedne informacije o stanju namota, poput utjecaja vlage ili karbonizaciji.
Istosmjerni testovi smatraju se sigurnim iako mogu izazvati kvarove na namotima. Važno je
istaknuti da su ti kvarovi rezultat početnih kvarove koje je test namjeravao otkriti. Ukoliko se
takav kvar ne bi otkrio, mogao bi se dogoditi u neplanirano vrijeme.

 

2.4.1 Mjerenje otpora izolacije

Test se izvodi na nazivnom naponu (ili iznad) za određivanje postojanja malih otpora prema
zemlji ili između namota kao rezultat istrošenosti namota. Na mjerenje utječu varijable kao
što su temperatura, vlažnost, testni napon ili veličina transformatora. Ovaj b se test trebao
provoditi prije i nakon popravka ili za vrijeme održavanja. Podatci o testiranju trebaju se
sačuvati u svrhu buduće usporedbe rezultata. Dobivene vrijednosti potrebno je normalizirati
na 20oC zbog komparacije. Primjeri vrijednosti otpora dobrih izolacijskih sustava prikazani su
u Tablici 2.2. Procedure pri testiranju:

 

Ne iskopčavajte uzemljenje transformatorskog spremnika i jezgre.

Uvjerite se da su spremnik i jezgra uzemljeni.

Iskopčajte sve visokonaponske, niskonaponske i neutralne konekcije, odvodnike munja,
ventilatorske sustave, brojila ili bilo koji niskonaponski sustav povezan s namotima
transformatora.

Prije početka testa, premostite zajedno sve visokonaponske izvode tako da se uvjerite da su
svi premosnici udaljeni od metalnih i uzemljenih dijelova. Također, premostite sve
niskonaponske i neutralne izvode.

Koristite megaohmmetar s minimalnom skalom od 20000 megaohma.

Mjerenja otpora vrše se između svakog seta namota i zemlje. Namot koji se mjeri mora biti
odvojen od zemlje kako bi mu se izmjerio izolacijski otpor.

Megaohmmetarska očitanja trebaju se vršiti u bremenu jedne minute.

Učinite sljedeća očitanja za dvonamotni transformator:Visokonaponski namot prema niskonaponskom namotu i prema zemlji

Visokonaponski namot prema zemlji

Niskonaponski namot prema visokonaponskom namotu i prema zemlji

Page 39

Niskonaponski namot prema zemlji

Visokonaponski namot prema niskonaponskom namotu

 

 

Tablica 3 Tipične vrijednosti otpora izolacije za energetske i distribucijske transformatore 

 

Napon namota 

transformatora 

(kV) 

Uzemljenje namota (MΩ) 

20
o
C 30

o
C 40

o
C 50

o
C 60

o


<6.6  400 200 100 50 25 

6.6‐19  800 400 200 100 50 

22‐45  1000 500 250 125 65 

≥66  1200 600 300 100 75 

 

Sheme spojeva za ove testove prikazane su na Slikama 2.4 (a) do (e) i 2.5 (a) do (e).
Megaohmmetarska očitanja trebaju se sačuvati skupa sa testnom temperaturom (oC).

Očitanja se trebaju ispraviti na 20 oC pomoću korekcijskih faktora prikazanih u Tablici 2.1.
Ako su korigirane vrijednosti 50 ili više posto od tvorničkih izolacijskih očitanja ili 1000
megaohma, štogod je manje, izolacijski sustav transformatora smatra se sigurnim.Za tronamotne transformatore, test treba sadržavati sljedeća mjerenja:

 Visoko prema niskom, tercijarnom i zemlji (H-LTG)

 Tercijarni prema visokom, niskom i zemlji (T-HLG)

 Nisko prema visokom, tercijarnom i zemlji (L-HTG)

 Visoki, niski i tercijarni prema zemlji (HLT-G)

 Visoki i tercijarni prema niskom i zemlji (HT-LG)

 Niski i tercijarni prema visokom i zemlji (LT-HG)

 Visoki i niski prema tercijarnom i zemlji (HL-TG)Nemojte provoditi megaohmski test namota transformatora bez transformatorske tekućine jer
će vrijednosti otpora izolacije u zraku biti puno manji nego u tekućini. Također, nemojte raditi

Page 76

Tablica 2.11. – Primjer: Generator 

                                                        Generator  Kriterij 

Test  Tip  Stator  Rotor  Dobro  Loše  Istražiti 

1  PI  4.1  2.6  X     

2  PI  4.1  1.2    X   

3  PI  4.1  7.0    X   

 

Napomena: Test 2 ukazuje na postojanje vlage ili onečišćenja

 

 

 

Tablica 2.12 – vrijednosti otpora izolacije za transformatore 

Stanje transformatora  Očitanje nakon 1 min u megaohmima 
(ispravljeno na 20°C) 

Novi mineralno‐uljni transformator  ≥1,000 

Stariji transformator  100‐1,000 

Istražiti  <100 

Transformatori napunjeni askarelom sa 
visokonaponskim prekidačima 

10‐50 

 

Tablica 2.13. – DAR i PI primjeri za motore i generatore 

  Kriterij 

Test  Tip testa  Dobro    Upitno  Loše 

1    ≥1.4  1.25‐1.4  1.1‐1.25  <1.1 

2  Polarizacijski 
indeks (PI) 

≥3  2‐3  1.5‐2  <1.5 

 

 

2. Oprema bi trebala biti izvađena iz pogona da bi se testovi uspješno obavljali na
vrijednosti od 40 °C koja se najviše preferira

 

3. Izolacija navoja bi trebala biti relativno čista i suha. Ako je prisutna neka druga
materija, navoji bi trebali biti očišćeni da bi se test mogao uspješno obaviti. Svako
otapalo koje koristimo u čišćenju bi trebalo biti sposobno da temeljito ispari tako da
površina izolacije ostane suha inače može doći do krivih očitavanja.

Page 77

4. Gdje je god moguće, pogotovo kod velikih rotirajućih sustava, spojevi faza bi trebali
biti odvojeni tako da se svaka faza zasebno testira, faza na fazu ili spoj faze sa
zemljom. Svi navoji koji se ne testiraju trebali bi biti kratko spojeni i uzemljeni

5. Da bi se pridonijelo sigurnosti, prije bilo kakvih istosmjernih naponskih testova svi
kablovi i jedinice bi trebali biti uzemljeni

6. Treba dopustit da se istosmjerni napon dovoljno isprazni, pogotovo u kablovima na
kojima su netom izvršeni testovi. Uobičajeno pravilo palca kaže da bi vrijeme
pražnjenja trebalo biti 4 puta duže od vremena punjenja

Similer Documents