Download Univerul Lui Edgar Cayce Vol.2 PDF

TitleUniverul Lui Edgar Cayce Vol.2
File Size1.9 MB
Total Pages175
Document Text Contents
Page 1

DOROTHEE KOECHLIN de BIZEMONT

UNIVERSUL

LUI EDGAR CAYCE

II

Page 2

Revelaţiile celui mai mare medium american
Noi speranţe de vindecare Karma popoarelor de expresie

franceză

Sagittarius\
IAŞI

S-a spus că Cayce a tăcut pentru totdeauna. Că mediumii care
pretindeau că se "branşează" la el erau nişte şarlatani etc.

Dar eu cunosc la Paris trei mediumi serioşi - şi reputaţi - care, în
prezenţa mea, au captat vocea lui Cayce. Fiind eu însămi medium
profesionist, n-aveam, desigur, nicio îndoială asupra autenticităţii
mesajelor "în direct" pe care le auzeam şi eu "interior", cu câteva clipe
înainte de a fi exprimate cu glas tare de către mediumul aflat în transă.

Unul dintre aceste mesaje spunea: Treaba mea este vindecarea
fiinţelor care suferă. La aceasta trebuie să lucram toţi împreuna. Timpul ne
grăbeşte acum, nu mai avem mult timp, lucraţi toţi împreună cu mine. Sunt
Edgar Cayce.

Page 87

bărbat pe care îl cunoscuse cândva. Ea va întreba: CARE ESTE KARMA
CARE A ÎMPIEDICAT CĂSĂTORIA NOASTRĂ ÎN URMĂ CU ANI DE ZILE?
DE CE NU M-AM CĂSĂTORIT CU EL ÎN LOCUL SOŢULUI MEU
ACTUAL?

Iar Cayce îi răspunde:
Aşa cum vi s-a arătat, din cauza acelei perioade în care aţi fost lăsată

singură în timpul cruciadelor, din cauza acelui resentiment pe care I-aţi
construit în mod repetat în dumneavoastră înşivă. De unde această frică
care s-a manifestat în viaţa actuală. Iar asocierea cu bărbatul care este soţul
actual avea drept cauză slăbiciunea dumneavoastră interioară în unele
momente. Nu aici dar în alte vieţi. Este ceea ce a provocat această întâlnire.
În ce scop? Pentru ca fiecare din cei doi să înveţe răbdarea. (Aceeaşi
lectură).

Consultanta a întrebat de unde proveneau problemele pe care le
avea astăzi cu soţul, care bea. Cayce răspunde că această tendinţă venea
dintr-o viaţa (din epoca cruciadelor) când era soldat francez în Armenia.
Cât despre femeie, Cayce spune că avusese mai multe vieţi în Franţa,
între care una atât de puţin glorioasă încât era mai bine să nu vorbească
de ea... După lectură, ea spune că “îşi aminteşte să fi trăit în Franţa, în
timpul cruciadelor, şi că aceasta îi vine în minte de fiecare dată când
trece printr-un anumit oraş din Franţa, care era un centru al sectei din
timpul cruciadelor". Textul englez dă cuvântul sect, al cărui sens este
acelaşi ca în franceză, "grup religios disident"... Cathari? Vom vorbi mai
departe despre ei.

Un alt caz tragic, foarte bine povestit de Gina Germinara în De
nombreuse demeures: o femeie foarte frumoasă, venită să-l consulte pe
Cayce, pentru că viaţa ei conjugală era o continuă frustrare: soţul era
impotent. Lectura arată că el fusese cruciat şi că avea atunci aceeaşi
soţie ca şi astăzi:

Entitatea era printre cele în care soţii nu au încredere. A fost forţată să
poarte un dispozitiv preventiv, care să împiedice concepţia sau legătura
fizică cu alţii, ceea ce a dus la necazuri de toate felurile şi obsesia de a fi
liberă într-o zi, cât de repede va putea şi cu orice preţ!... De unde atitudinea
sa actuală, de independenţă faţă de ceea ce alţii pot spune sau face: ea
ignoră cu hotărâre conflictele pe care atitudinea sa le poate antrena. În acea
viaţă a câştigat şi a pierdut, căci castitatea forţată a împins-o să ia hotărâri
dăunătoare. (Lectura 2329-1)

Karma, adică reaua atitudine mentală, a fost creată aici de cei doi
soţi de altădată; ei se regăsesc deci împreună pentru a lucra asupra

Page 88

acestei karme, în viaţa actuală. Ne putem întreba de asemenea de ce
această soţie de cruciat a trebuit să suporte acele umilinţe ca obligaţia de
a purta o centură de castitate.

Pentru că, întotdeauna, eşti doar propria-ţi victimă. Ce făcuse ea
într-o viaţă mult mai veche? Lectura aduce un răspuns: în Grecia
străveche, era bărbat şi făcea parte din acea sectă care, spune Cayce,
avea drept filosofie să se bucure de instinctele fizice (epicureicii). Probabil
că ea s-a bucurat ceva cam mult...

Este de asemenea interesant să notăm că, în Egipt, era Mare
Preoteasă, se ocupa de anestezii în Templu şi îşi dezvoltase o capacitate
de medium. În acea viaţă, avea darul vindecării şi facultăţi "psi" foarte
dezvoltate - trăsătură caracteristică pentru tot acest grup de suflete ex-
cruciate.

Am citit zeci şi zeci de lecturi privind soţiile de cruciaţi abandonate
sau maltratate, ceea ce este destul de deprimant.

Pentru a ieşi din acest cadru întunecat, să le vedem pe cele care au
fost destul de viclene ca să se descurce, căci au fost şi din acestea. Şi,
pentru început, această alsaciană (deja, pe atunci, Alsacia era o regiune
foarte evoluată în plan comunitar):

Entitatea era în ţinutul cunoscut drept acela al vinului, acel ţinut situat
între alte două ţări, unde mai târziu se vor naşte numeroase contestaţii,
adică în ceea ce numim astăzi câmpurile de luptă dintre Franţa şi armatele
germane, forţe distrugătoare pentru poporul căreia îi aparţinea entitatea -
ani şi ani după aceea. Mai exact, războaiele provocate de expansiunea
ţărilor vecine, modul lor de guvernare şi relaţiile lor internaţionale au adus
multe necazuri modalităţilor de expresie ale acestor oameni. Ţinutul va fi
cunoscut într-o zi ca Alsacia-Lorena.

(Să remarcăm în treacăt că, de data aceasta, Cayce nu situează
oraşul Calais în Pirinei! Descrierea pe care o face Alsaciei, atât din punct
de vedere geografic cât şi istoric, este perfectă). Dar să continuăm:

Acolo s-a născut entitatea în momentul când se adunau bărbaţii din cele
două ţări, ca să plece în apărarea Pământului Sfânt, în timpul cruciadelor.
Ceea ce i-a adus entităţii multe despărţiri şi perioade când a trebuit, în viaţa
sa fizică, să se apere de multe pericole. Totuşi, sub numele de
Schweighelce, entitatea a câştigat mai degrabă în experienţă. Căci ea a
ajuns într-o poziţie de sfătuitoare: multe femei în care soţii nu aveau
încredere şi care suferiseră trupeşte - din cauza diverselor procedee care
aveau drept scop să le priveze de libertate -, multe dintre aceste femei
abandonate au fost sprijinite, sfătuite de entitate; care le-a ajutat să-şi

Page 174

juridice, politice etc.
Astăzi, spune Cayce, se gândeşte la ele şi vrea încă să scrie.
Între viaţa lui americană şi viaţa sa ca Marat, a fost cu siguranţă

perfecţionat undeva, deoarece Cayce spune:
El este atent cu alţii şi nu vrea să vadă pe nimeni şi nimic suferind,

pentru că îi vine uneori ideea să tachineze sau să fie sarcastic. Aproape
întotdeauna este împotriva celor care ar vrea să persecute pe cineva.
(Aceeaşi lectură)

Iată că reîncarnarea îi face chiar şi pe nebunii sângeroşi mai buni.
Nu trebuie să ne pierdem speranţa în nimeni! Lectura a fost dată unui
băiat de treisprezece ani care (sper pentru liniştea conştiinţei sale)
împărtăşea ignoranţa generală a celor din Virginia Beach în privinţa
Istoriei Franţei. Mi-am pus şi eu întrebări asupra acestui fapt ciudat şi
atât de rar în lecturi: un pasaj aproape de neînţeles, deoarece lipsesc mai
multe cuvinte-cheie pe care secretara nu le-a notat Cayce a repetat
neîncetat că avem o cunoaştere înnăscută a vieţilor noastre anterioare,
nu neapărat conştientă, dar această cunoaştere se află totuşi în
străfundul nostru.

Dacă secretara lui Cayce, ex-prinţesă regală (în mai multe vieţi, după
cum am văzut,) care ţinea încă mult la privilegiile ei "regale", nu a reuşit
să noteze corect lecturile lui Marat, este pentru că acestea o depăşeau!
Marat, asasinul regelui şi al reginei... Ceva din ea trebuie să se fi revoltat.
Suntem atât de condiţionaţi de reflexele noastre din vieţi anterioare! Şi
apoi, în cele din urmă, cu această chestiune puţin clară a vieţilor
anterioare ale lui Cayce în Franţa - cel puţin trei! - O fi trăit el în Franţa
în timpul Revoluţiei? Cu secretara care se încarna de fiecare dată cu el?
Mi-am pus şi această întrebare, căci consultanţii lui Cayce sunt toţi
oameni care I-au cunoscut în vieţile lui anterioare. Pentru perioadele în
care ne indică o încarnare a sa, găsim în lecturi o mulţime de alte vieţi în
aceeaşi epocă şi în aceeaşi ţară. Ceea ce este normal conform legilor
reîncarnării de grup.

Or, pentru Revoluţia franceză, am văzut un numărul mare de lecturi
date (şi încă nu le-am tradus pe toate!). Oare Cayce s-a reîncarnat în
acea perioadă? Dacă nu, de ce sunt atâtea lecturi?

Cayce n-a afirmat niciodată că şi-ar fi spus ultimul cuvânt, adică
toate vieţile sale anterioare. Aştepta probabil să i se pună întrebarea... Şi
apoi, poate că nu era de dorit să fie povestite unele vieţi. Elementele din
vieţile franceze pe care le-a dat, cu acele detalii adeseori puţin coerente
între ele, sugerează că există încă multe alte lucruri nespuse şi despre

Page 175

care se pot pune întrebări!
Am fost întrebată dacă există vreo lectură specială despre Napoleon:

nu, nu există. Dar mai sunt lecturi pasionante despre Franţa secolului al
XIX-lea, despre Alsacia-Lorena şi mai ales despre Franţa din timpul
cuceririi Lumii Noi: Canada şi Louisiana. Sper să le pot traduce într-o zi
pentru cititorii mei, dacă ei o doresc! Dacă Cayce va crede acest lucru de
cuviinţă, mă va ajuta să scriu un volum III!

Fundaţia E. Cayce

Fundaţia Cayce, adică A. R. E. (Asociaţia pentru Cercetare şi
Iluminare), are sediul în Virginia Beach, în colţul celei de-a 67-a străzi a
lui Atlantic Avenue.

Adresa poştală:
P. O. Box 595 Virginia Beach
VA 23451 U. S. A.
Tel.: (804)428 35 88

Cititorii care doresc mai multe informaţii despre Edgar Cayce se pot
adresa asociaţiei Le Navire Argo (B. P. 674-08, 75367 Paris Cedex 08),
care organizează cursuri şi ateliere (astrologie karmică, citirea aurelor,
vindecare prin rugăciune, radiestezie, geobiologie, analiza viselor,
meloterapie etc.). Mulţumesc pentru plicul timbrat pe care-l veţi trimite
pentru răspuns, împreună cu cererea dumneavoastră.

Similer Documents