Download ujian sains darjah 2 PDF

Titleujian sains darjah 2
File Size616.1 KB
Total Pages10
Table of Contents
              Bahagian A:
Bahagian B:
            
Document Text Contents
Page 1

UJIAN 2 DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI TAHUN 2

Bahagian A:

1. Makanan yang manakah membantu tumbesaran kita?

A ikan
B nasi
C roti
D epal

2. Antara haiwan-haiwan berikut, yang manakah makan tumbuhan
sahaja?

A tikus
B ayam
C lipas
D gajah

3. Tikus di dalam botol bertutup rapat mati kerana kekurangan

A air
B udara
C makanan
D cahaya matahari

4. Antara haiwan berikut, yang manakah dipadankan kepada
makanannya dengan betul?

A

B
C
D

1Haiwan Makanan

Cicak Daun

Tupai Buah

Kuda Daging

Singa Padi

Page 4

UJIAN 2 DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI TAHUN 2

11. Antara berikut, manakah yang tidak benar tentang cara
pergerakan haiwan?

A Semut – Merayap
B Lipan – Menjalar
C Cicak – Mengengsot
D Helang - Terbang

12.Berdasarkan pernyataan di atas, kuda belang bergerak untuk
___________________.

A mencari air
B mencari makanan
C mencari tempat perlindungan
D mengelakkan diri daripada bahaya

13. Apakah keperluan asas bagi tumbuhan untuk hidup subur?

A Air, udara dan tanah
B Air, baja dan cahaya matahari
C Air, tanah dan cahaya matahari
D Air, udara dan cahaya matahari

14. Rajah di bawah menunjukkan tumbuhan yang telah layu.

Apakah yang diperlukan oleh tumbuhan
itu untuk hidup subur?

A Tumbuhan itu memerlukan udara.
B Tumbuhan itu memerlukan tanah.
C Tumbuhan itu memerlukan makanan. D

Tumbuhan itu memerlukan air.

15. Manakah yang berikut merupakan perubahan yang berlaku pada
tumbuhan semasa membesar

4Kuda berlari dengan pantas apabila dikejar oleh singa.

Page 5

UJIAN 2 DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI TAHUN 2

A ketinggian berkurang
B ketinggian bertambah
C bilangan daun berkurang D bilangan batang bertambah

16.

Susun gambar-gambar di atas mengikut urutan yang betul bagi
menunjukkan tumbesaran tumbuhan.

A 1→ 2 → 3 → 4
B 2 → 3 → 1 → 4
C 3 → 1 → 2 → 4
D 4 → 2 → 1 → 3

17. Antara berikut, manakah yang dapat membekalkan cahaya?

A tingkap
B kelip-kelip
C beg
D kaca

18. ____________ terang dan ___________gelap.

A Siang, malam
B Hari cerah, hari hujan
C Subuh, senja
D Tengah hari, petang19. Apabila cahaya terkena ________________, tidak ada bayangbayang
terbentuk.

5

12

34

Page 7

Gambar- gambar di bawah menunjukkan tumbesaran tumbuhan.
Hari ke 12 Hari ke 6 Hari ke 3

UJIAN 2 DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI TAHUN 2

Bahagian B:

1. Lengkapkan jadual di bawah. (12 markah)

Hari
3 6 12

Bilangan Daun


Ketinggian anak benih

(bilangan jalur kertas)

2. Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul. (4 markah)

Semasa tumbesaran, tumbuhan mengalami pertambahan

_____________________ dan pertambahan bilangan

_____________________.


7

Page 9

jari manis ibu jari jari kelengkeng

jari telunjuk jari hantu

. 1

2.

3.

4.

5.

UJIAN 2 DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI TAHUN 2


malam
melihat


objek


gelap


jelas


cahayaCahaya sangat penting dalam hidup kita. Kita memerlukan cahaya

untuk (1)_________________. Cahaya membolehkan kita melihat

pelbagai (2)________________ di sekeliling kita. Kita boleh melihat

dengan (3)________________ apabila ada cahaya.

Cahaya boleh menerangi keadaan yang (4)_______________.

Cahaya lampu membantu kita melihat pada waktu
(5)_________________.

Tanpa (6)________________, kita sukar melakukan aktiviti dengan

sempurna.

Namakan jari-jari dengan betul. (10 markah)

Lengkapkan langkah-langkah untuk membina jadual. (10 markah)

Insert baris lajur OK MS Word

9

Similer Documents