Download Transforming the Northern Ireland conflict Exposing the patterns of its destructive nature PDF

TitleTransforming the Northern Ireland conflict Exposing the patterns of its destructive nature
LanguageEnglish
File Size2.8 MB
Total Pages118
Table of Contents
              PRINTEN1.pdf
PRINTEN2.pdf
PRINTEN3.pdf
            
Document Text Contents
Page 59

Appendix 1


Interview: Dr. Joost Augusteijn


Functie: Docent aan de Universiteit Leiden, expert op het gebied van Ierse en Engelse historie.

Lengte: 50:50

Introductie: Ik ga in gesprek met Dr. Joost Augusteijn over het conflict in Noord Ierland en in

bijzonder over de historie van het conflict en hoe het zich heeft ontwikkeld tot de situatie zoals hij nu

is in Noord Ierland. Het gesprek is in het Nederlands terwijl de bijbehorende scriptie in het Engels is

geschreven. De reden hiervoor is dat Nederlands zowel mijn als Joost Augusteijn’s moedertaal is en

dat maakt het logisch om in het Nederlands een gesprek te voeren. Hierdoor begrijpen we elkaar ook

beter. Hieronder volgt een transcriptie van een geluidsbestand dat het interview bevat. Op het

moment dat ik de recorder aanzette heb ik Joost Augusteijn al verteld waarom ik geinteresseerd ben

in Noord Ierland, dus het gesprek is al deels gaande.De dikgedrukte tekst zijn de woorden die ik heb gesproken, de normale tekst is het spreken van Joost

Augusteijn.Als je strict juridisch kijkt is Noord Ierland niet gekoloniseerd want het is gewoon onderdeel van het

gebied (lees: Verenigd Koninkrijk) en het is politiek vertegenwoordigd op gelijke wijze als andere

delen van het land. Anders zou je ook kunnen zeggen dat Limburg een kolonie is.

Ja oke, maar in de perceptie van een Katholieke Ier..

In de perceptie van een Ier is het koloniseren, maar dat ligt aan de perceptie. Dat is het lastige als je

kijkt naar dat soort regionale afscheidingsbewegingen of regionale identiteiten... die kunnen zichzelf

altijd afschilderen als zijnde “we zijn gekoloniseerd”, maar als je naar het staatsvormingsproces kijkt

op de lange termijn dan is dat heel normaal. Ik bedoel, Frankrijk bestaat ook uit allerlei regio’s die

vroeger ook niet één waren. Ergens in de middeleeuwen waren die met elkaar aan het vechten en op

een gegeven moment is er een overkoepelend gezag gekomen en toen zijn sommige delen zich Frans

gaan noemen, sommige delen hebben ook wel Normandisch en Frans of Bourgondisch en Frans...

maar ook een bepaalde regionale identiteit van mensen die zeiden “we zijn Bretons en niet Frans”.

We zijn wel onderdeel van Frankrijk, maar we zijn niet Frans. Die hadden hun eigen identiteit. En dat

is in het Ierse geval ook zo. Dus die definitie gekoloniseerd is afhankelijk van de insteek die je hebt.

Maar puur juridisch gezien is het geen kolonie.

Page 60

Okee dat is goed om te weten natuurlijk, zodat ik die fout in de toekomst niet nog een keer maak.

Maar zal ik eerst iets vertellen over het onderzoek dat ik aan het uitvoeren ben? Ik kijk vanuit een

bepaald concept, Conflict Transformation, van waaruit ik de structuren van het Noord Ierse conflict

probeer bloot te leggen. En op die manier te kijken naar wat er nu voor zorgt dat het conflict in

plaats van een constructief karakter een destructrief karakter heeft.

En daar bedoel je mee dat?

Dat het een negatieve uitwerking heeft. En Conflict Transformation dat probeert het conflict van

destructief naar constructief te transformeren. En in mijn onderzoek wil ik gaan kijken naar hoe

dat gedaan zou kunnen worden. En waarom ben ik dan hier? Dat concept begint eigenlijk vanuit de

historie, dat kijkt heel erg naar de koloniale context en de geschiedenis van de sociale formatie van

het conflict, in dit geval Noord-Ierland. En ik denk dat u me daar wel het één en ander over kunt

vertellen.

Dat ga ik proberen.

Dat zou ik mooi vinden. Maar ik zal allereerst wel het één en ander van u zelf willen weten. Want u

heeft in Belfast gewoond... hoe bent u daar terecht gekomen?

Ik ben gepromoveerd op Ierland en de IRA (de oude IRA). En na mijn promotie ben ik naar Ierland

gegaan, toen ben ik daar werk gaan zoeken en mijn vrouw is Iers dus deels vanwege haar ging ik ook

naar Ierland toe. Toen heb ik een jaar in Dublin gewerkt, met tijdelijke contracten. En dan ben je op

zoek naar werk en kon ik toevallig een contract krijgen in Belfast. Daar kreeg ik een goed contract dus

daar heb ik vijf jaar gezeten en daar heb ik gedoceert aan de universiteit over moderne Ierse

geschiedenis.

En u bent niet zelf Katholiek of Protestants?

Nee ik ben neutraal en dat is denk ik ook deels waarom ze me hebben aangenomen in zekere zin. In

Noord Ierland is de moderne geschiedenis nogal conflicterende stof dus het was best voordelig om

iemand aan te nemen om iemand aan te nemen die van buiten komt. Een Ier wordt altijd op een

bepaalde plek geplaatst, ben je voor die kant of voor die kant [lees: als Katholiek of Protestants],

waar ben je dan voor? Ben je SDLP of Sinn Fein of ben je DUP, UUP of UVF of iets dergelijks. En ik zeg

altijd zelf, gekscherend, mijn vader is Protestants en mijn moeder is Katholiek. Ik ben niet religieus

opgevoed en ik kom uit een oranje land (kleur van de Protestanten) maar ik doe onderzoek naar de

IRA (Katholiek). Dus ik zit altijd in het midden. Dat is mijn verhaal.

Maar heeft u dan ook gemerkt dat de mensen die u les heeft gegeven, dat die eerder les hebben

gekregen van een Katholieke docent of van een Protestantse docent?

Zeker. Zeker in de zin van waar ze naar school waren geweest. De middelbare school is erg bepalend

in Noord-Ierland maar het schoolsysteem is heel erg sektarisch georganiseerd. Dus dat betekent dat

Similer Documents