Download The state of food and agriculture, 1985 PDF

TitleThe state of food and agriculture, 1985
LanguageEnglish
File Size9.5 MB
Total Pages216
Document Text Contents
Page 1

Rt.A.4ita

Page 2

*
5*TA-Ailot-glAa*fuAsk;RAtiatitilia,*4it-t-R1957**Mr4JZ4J.

tttxttv,4±A-**itt-tEEM-M11.A610i1Ett'vt-01 o PAir4-191r136vtit73q*I5M6'1±
1957 V:11*-5111#

VitAA ilt#S1 Ei%AA,ftl-AA
1958#51iiP°4-,#1gMitt/1*-IvA/tkikikftA

VOtiAttARA4A--ff-/-A4-03filii

1959 Ag-14;3Ukti;1751 Fir-&-#1=ItAIkilkM-01.g-7J(-17-

#;1,Agtt.i18.-k&EIVEAA&AwtfgAth-INC.in%
1960 AA &ARM

1961 I&*fli.$11&left,
4A, sEAllit--ITAAkfkr-,

1962 A*i.LAIgt_k;kfr-,1E414/ÉTVI'01
.)R. 111VtI4(21k.

1963 Vi4AAAA41r.-14-76/,34-#4*E%-
AA&RYAS

1964 YotiffltA-:
itt-,÷7AtitAVaiZRAV761

1966 Allti
-ff1-4111-i-1411/ ob**

1967 71t&A47111*4k.FUiV-Ali ittE Vatrfi N%-
AlkAVAtt*g

1968 &AL121:14-(=att*FAAttrA3t1E±/nS6104A

1969 AAWMAitM:RAitlitglilk,tp/5/4-11.14k-ol
YJ%=k)pk.)k)RIn444,01511-f-Ut

1970 +t/ii +4-3f ItAJ

1971 7i(rA*AX-h-1-2J(±±g 45241111E6'g 3V,1

1972 %itt&Ritt 4-01
AAk,

1973 Mk r1/1=1*6ink.)1kAA

1974 AO, 411A-AA: 4-PA/

1975 lil_=+EA ,41:1&h1+4-: ttr Pm gla
1976 g,AfrIAA.

1977 ItIM V,MR,4-13A.A3T4,- tl-kfutdk AA

1978 40k MP

1979 #Ak413_

1980 ff1=1**4-itggi-fra,i-fW4')Citiik

1981 Vkr#110.0-1-M114-11A41tWEY

1982 I4k4.1:

1983 0.*A3UkArptriviVfl

1984 iWt. A1.1-14k-kA

Page 108

o

4 C
I

4
714 IT

E
,

R
I

:7,f44
rtk

41 T
V

i( `,114
4411

T
f(T

-t('E
T

117-allilk 0 9 L
)-14

-1111f

[A
* M

Ir-g
N

(';
vJ(- Irot' -T

A
Y

-4-k[4r4z_
E

lf( 4 g

4
Y

g-ff t'irt-ff

-q-

gg;

1ff 4 IA
-J-

* 4- ( rD
111-

(
)

7.-/-ii4vA
u

->
E

4M

V
4

M
N

:fil-
=

4 iP
2'[1-

1

w
r ?_g

- ff. tw
1-g-,w

4cY
rIat3Ifoi40

t-R
-414--'r!'.4)4 * 5R

-0E
6

O
%

9
T

-M
-

4 M
/

*5.
47E

-44 417-R
°_-;t:

V

(
)

°-?-4W
4i(f-4.*N

1

7-17,
'(%

o
T

-
)

)1
-1

M
4

i141;

°a
ftP4R

:
3
4

4
* E

l
* T

R
6T

°ill 1-444-a °-V
T

[114-'
° ( %

9 °L
I

)
°

°
044

T
A

T
3g 13I

--Y
-4-141f44-ffgiE

N
II

-4F
O

R
6T

Page 109

19
82

#
-

le
I

t
rv

(I
If

r
W

gi
T

15
4-

)
. A

R

o

N
'A

Z

t.
)I

k
_P

k
2

6
%

)
1f

ii
rl

k
ft

hl
ri

A
V

V
6-

4M
P

*-
1,

lY
g

1
8

%
)

-1
5M

_P
-S

A
H

-t
io

ti
JL

f6
-b

t,
98

*T
1

6
%

,

19
83

4
-

-S
t/

Il
ri

g
S

A
f

f

'R
.

M
5

%

bi
JA

A
1

L
i/

E
l

*I
A

4
%

A
F

IV
Iv

t.
Q

./
t

iJ
F

0
-1

41
J1

1
/A

L
A

,t
¡

V
v.

/
9

%
,

ri
=

q1
1*

ff
vf

:

4-
H

?R
S

(

ft
Y

ji
5

0
%

)
0

4-
41

V
g

14
-9

Z
A

41
-,

¡3
:;

vw
II

d1
51

A
-k

lY
gR

-f
t-

,:
?,

)
17

k.
ao

P
P

N
f-

if
i)

>
f1

14
*,

P
P

gi
/

4
E

. 4
-T

D
o

N
p

i,
;)

,,v
gf

il
A

JJ
.A

A

ii
9+

1*
Z

-x
f

)

-I
I

1=
1

Ik
t-

M
A

A
.1

4,
V

c
4$

1X
.T

-g
tr

V
'f

i
t

'4
T

A
ID

I.
tz

, A
tt

ti
E

tO
M

,
Y

fi
r-

A
-V

A
.A

W
g.

I
**

t
, 4

1-
4M

-
7k

,
P

iL
rf

i.
q

1r
F

i-
J

4X
-4

-N
14

A
M

)

iY
vi

g
'L

it
*

gH
.;

k;
n

ft
rj

.*
1!

_t
±

14
-

M
it

t
it

A
P

;
F

P
T

A
'A

ii
L

f
fi

j
t

#1
3L

"
F

q
"

r1
04

-.
0

tl
t

±
R

gg
-4

3:
t.

t

P
h

iz
A

*.

iE
-k

lY
v4

11
0.

y,
A

ii
5t

9z
..M

*T
I-

fv
li

k
*I

tl
ik

.M
.V

*-
14

*.
A

sk
. T

&
t.

.q
[g

Y
,

gi
P

J

F
rM

H
*I

Y
vf

k-
ft

-1
ka

.
1k

4
T

E
(

tt
fk

-P
s

Page 215

Mdifk414

ifttqig,,,, T Etf N*S, rk-Fki Pt'

4- a

ifWEVA g S
*R.

iituA20A11-4S: -1.411±.*-1

tAt M Ak.
4iktgii.iRkVtA 4-S

RA*Rili/-E-N-2±/MIlt*VJ4kti-E2±-*S

*itA
OfifTrt
JR4-ElIftk t,

17,gi 1975-19854
*kit t% 61f: 1965 -1984- tt/ ol'rr t}"f4-

EeC-M-A*CLF

Page 216

4-te0e,

4-Affiltfn ittffiLkS tt , iî1gl"---141Tct

UEJ

-T- 317KtP7VffiJA***,&MAlitiqff

".

g24.. 4`,.-

41Z * At A. tit;
it *

THE STATE OF
FOOD AND AGRICULTURE 1985

P-00
ISBN 92-5-502390-X
CH/9,1987/1/1000

Similer Documents