Download Test Fenoli PDF

TitleTest Fenoli
File Size36.9 KB
Total Pages2
Document Text Contents
Page 1

1. Fenoxidul de sodiu poate fi descompus de:
a) apa
b) clorura de sodiu

c) amoniac
d) acid clorhidric

e) hidroxid de sodiu

2. Aciditatea mai mare a fenolilor fata de alcooli se poate demonstra prin reactia de:
a) esterificare cu etanol
b) identificare cu clorura ferica
c) neutralizare cu NaOH

d) substitutie a hidrogenului cu Na
e) topire alcalina

3. Se hidrogeneaza catalitic fenolul pentru a obtine ciclohexanol si ciclohexanona. Care este
raportul molar intre produsii de reactie daca se utilizeaza un raport molar fenol:hidrogen = 2:5?
a) 2:3 b) 1:1 c) 3:2 d) 5:1 e) 4:5

4. Pentru a se obtine β-naftol, sunt necesari urmatorii reactivi:
a) naftalina si NaOH
b) anhidrida ftalica si Na
c) naftalina, acid sulfuric concentrat, NaOH
d) naftalina, clor si NaOH
e) naftalina, acid azotic, acid sulfuric, hidrogen si platina

5. Fenolul nu poate reactiona cu:
a) clorura de fier (III)
b) NaOH

c) formaldehida
d) etanol

e) clorura de propionil

6. Din reactia completa a 2kmoli de hidrochinona cu sodiul metalic rezulta:
a) 64 kg de apa
b) 4 kmoli hidrogen

c) 4 kmoli apa
d) 44,8 m3 hidrogen

e) 89,6 L hidrogen

7. Ce compus este util in analiza unui amestec de azot, hidrogen si oxigen in vederea dozarii
oxigenului:
a) 2 – metil - 2 butena
b) crezol

c) 1,2,3 trifenol
d) anisol

e) cumen

8. Clormetanul, pentru a forma anisolul, trebuie sa reactioneze cu:
a) fenoxid de sodiu
b) fenol

c) crezol
d) crezolat de sodiu

e) alcool benzilic

9. Se obtine fenol pornind de la 153,03 m3 propena, masurati la 4 atm si 100oC. Care este volumul
substantei obtinute prin reducerea produsul secundar rezultat la facbricarea fenolului, stiind ca
are densitatea egala cu 0,85g/cm3 si randamentul global al reactiilor este 85%.
a) 448 m3

b) 380,8 m3
c) 152,9 m3

d) 1,2 m3
e) 4 m3

10. 75g dintr-o solutie apoasa continand cantitati echimoleculare de etanol si hidrochinona
reactioneaza cu 82,8 g sodiu. Cantitatile e etanol si hidrochinona din aceasta solutie sunt:
a) 4,6g etanol si 11g hidrochinona
b) 9,2g etanol si 55g hidrochinona
c) 23g etanol si 11g hidrochinona

d) 4,6g etanol si 22g hidrochinona
e) 23g etanol si 55g hidrochinona

11. Pot fi halogenati prin substitutie:
1. toluen 2. benzen 3. propena 4. fenol

12. Nu sunt posibile reactiile:
1. fenoxid de Na + etanol
2. fenoxid de K + apa

3. etanoat de Na + o-crezol
4. fenoxid de K + acid formic

13. Alegeti afirmatiile adevarate:
1. o metoda de identificare a fenolului consta in reactia cu clorura de fier (III)
2. fenolul, indiferent de mediul in care se gaseste, nu poate fi eterificat
3. fenolul reactioneaza cu bromul, fara catalizatori
4. din reactia fenolulul cu anhidrida acetica, in prezenta de catalizatori, se formeaza esteri

Similer Documents