Download Tantra - Revelarea Radacinilor Sufletului PDF

TitleTantra - Revelarea Radacinilor Sufletului
File Size1.2 MB
Total Pages50
Document Text Contents
Page 26

17. Privirea de copil este una contemplativă.

Non-memoria este adevărul convenŃional
Şi mintea care a devenit non-minte este ultim adevăr.


ÎnŃelegerea încrederii (inocenŃei conştiente) în Tantra :

Etapa 1. Căutăm (descoperim) încrederea oarbă (inocenŃa in-conştientă) în Nimic/divin (etapa
specifică vârstei 0-7 ani).
Etapa 2. Căutăm (descoperim) încrederea oarbă (inocenŃa in-conştientă) în valori materiale (etapa
specifică vârstei 7-14 ani).
Etapa 3. Căutăm (descoperim) încrederea oarbă (inocenŃa in-conştientă) într-o altă persoană
« demnă » de încredere (etapa specifică vârstei 14-21 ani).
Etapa 4. Căutăm (descoperim) încrederea vie (inocenŃa semi-conştientă) în noi inşine (etapa
specifică vârstei 21-28 ani).
Etapa 5. Căutăm (descoperim) încrederea vie (inocenŃa conştientă) într-o altă persoană
« nedemnă » de încredere (etapa specifică vârstei 28-35 ani).
Etapa 6. Căutăm (descoperim) încrederea vie (inocenŃa conştientă) în valori spirituale (etapa
specifică vârstei 35-42 ani).
Etapa 7. Căutăm (descoperim) încrederea vie (inocenŃa conştientă) în Nimic/divin (etapa specifică
vârstei 42-49 ani).

Poate omul să intre pentru a doua oară în pântecul mamei?

DA, cu condiŃia ca odată ajuns la etapa a 4-a, să revină prin « ruperea conştientă a sigiliului
acŃiunii » la etapa 1 trecând însă defapt mai departe în etapa a 5-a a primei revelaŃii, revelaŃia
naturii feminine, « a doua naştere » / « non-încrederea » / « non-manifestarea » / « ruperea
conştientă a sigiliului timpului ».

Etapa a 6-a este etapa celei de a doua revelaŃii, revelaŃia naturii masculine, unicitatea minŃii divine
« conştiinŃa hristica » / « non-mintea » / « ruperea conştientă a sigiliului ştiinŃei ».

Page 50

36. Zboară spre înălŃimi, tu suflet călător.

Reîntoarce-te

O, pasăre, reîntoarce-te în Ńinutul tău natal ;
Ai fost eliberată din colivie.

Aripile tale sunt acum pregătite pentru zbor,
Zboară din acest Ńinut mlăştinos către izvorul vieŃii !

Reîntoarce-te din acest vestibul,
Către reşedinŃa regală a sufletului !

Du-te, grăbeşte-te o, sufletule,
Lasă în urmă această lume a separării

Şi vino împreună cu noi către acea a uniunii.
Cât timp te vei mai juca în această lume,

Precum un copil care îşi umple buzunarele
Cu pietre care nu-i sunt de folos ?

Aruncă povara greutăŃii acestui pământ
Şi zboară către paradis !

Lasă deoparte grijile copilăreşti
Şi alătură-te banchetului regal.

Fii conştient de nenumăratele moduri
În care acest corp te-a Ńinut prizonier.

Sfarmă strânsoarea sa mortală.
Ridică-te şi conştientizează această capcană înlănŃuitoare !

Dumnezeu i-a spus omului : « Reîntoarce-te de unde ai venit »
El a spus MorŃii : « În puterea ta sunt fiinŃele lumeşti »

El a spus Sufletului: « Zboară către nevăzut.
Ia toate comorile pe care le poŃi duce şi nu mai plânge. »

Rumi
***

Am închis gura
Vom spune restul poemului

Cu gura închisă

Similer Documents