Download Sv Maksim Ispovednik Arhi Ke Telos PDF

TitleSv Maksim Ispovednik Arhi Ke Telos
File Size6.1 MB
Total Pages688
Document Text Contents
Page 1

фон Балтазар (von Balthasar) · Батрелос (Bathrellos)

Бертолд (Berthold) · Блауерс (Blowers) · Васиљевић (Vasiljevic)

Вилијамс (Williams) · Гати (Gatti) · Далме (Dalmais) · Дејли (Daley)

Драгаш (Dragas) · Ђаковац (Djakovac) · фон Иванка (von Ivanka)

Јанакопулос (Geanakoplos) · Јевремовић (Jevremovic) · Јевтић (Jevtic)

Кнежевић (Knezevic) · Ларше (Larchet) · Лаут (Louth) · Летел (Lethel)

Лудовикос (Loudovikos) · Мацукас (Matsoukas) · Мидић (Midic)

Радосављевић (Radosavljevic) · Савидис (Savvidis) · Сидоров (Sidorov)

Стинберг (Steenberg) · Толефсен (Tollefsen) · Хајнцер (Heinzer)

Хаусхер (Hausherr) · Христу (Christou) · Цветковић (Cvetkovic)

фон Шенборн (von Schonborn) · Шервуд (Sherwood)

ΑΡΧΗ ΚΑΙ Τ Ε Λ Ο Σ
АСПЕКТИ ФИЛОСОФСКЕ И ТЕОЛОШКЕ МИСЛИ

М А К С И М А И С П О В Ј Е Д Н И К А

ASPECTS OF PHILOSOPHICAL AND THEOLOGICAL THOUGHT OF

M A X I M U S THE C O N F E S S O R

приредили edited by

Микоња Кнежевић Mikonja Knezevic

Богољуб Шијаковић Bogoljub Sijakovic

превели / translated by
Тереза Албано, Гордана Бојичић, Драган Бојовић, Александар Димитријевић,
Александар Ђаковац, Ивана Игњатовић, Ана Јањушевић, Петар Јевремовић,

Атанасије Јевтић, Мирјана Јокић, Драгана Керкез, Микоња Кнежевић,
Ксенија Кончаревић, Душан Крцуновић, Срђан Мараш, Игнатије Мидић,

Давид Перовић, Драго Перовић, Ивана Петровић, Даница Радојевић,
Артемије Радосављевић, Мирослав Симијоновић, Вера Томановић,

Владимир Цветковић, Богољуб Шијаковић

Луча XXI-XXII (2004-2005) 1-687

Никшић 2006

Luca XXI-XXII (2004-2005) 1-687

Niksic 2006

Page 2

ЛУЧА
ЧАСОПИС

ЗА ФИЛОСОФИЈУ И

СОЦИОЛОГИЈУ

Издавачи
Друштво философа Црне Горе
Друштво социолога Црне Горе

Одсјек за философију
Одсјек за социологију

Философског факултета у
Никшићу

Уредништво

Ратко Р. Божовић

Борис Брајовић

Слободан Вукићевић

Радоје Головић

Борислав Ђукановић

Душан Крцуновић

Саво Лаушевић

Драго Перовић

Богољуб Шијаковић

Главни и одговорни уредник

Богољуб Шијаковић

Секретар, лектор, коректор,

графички уредник

Весна Шијаковић

Уредништво и администрација

Философски факултет

п. ф .91

81402 Никшић

Србија и Црна Гора

тел. 083 243 921

факс 083 247 109

LUCA
THE SEMIANNUAL JOURNAL

OF PHILOSOPHY AND

SOCIOLOGY

Publishers
Philosophical Society of Montenegro
Sociological Society of Montenegro

Department of Philosophy
Department of Sociology

Faculty of Philosophy
Niksic

Associate Editors

Ratko R. Bozovic

Boris Brajovic

Borislav Dukanovic

Radoje Golovic

Dusan Krcunovic

Savo Lausevic

Drago Perovic

Bogoljub Sijakovic

Slobodan Vukicevic

Editor-in-Chief

Bogoljub Sijakovic

Secretary, proofreader,

grafics

Vesna Sijakovic

Editorial and Administrative Office

Filosofski fakultet

p. f. 91

81402 Niksic

Serbia and Montenegro

te l .+381 83 243 921

fax +381 83 247 109

Similer Documents