Download Sto Kladionice Ne Zele Da Znate PDF

TitleSto Kladionice Ne Zele Da Znate
TagsBook Excerpts
File Size3.5 MB
Total Pages134
Document Text Contents
Page 67

Š t o k l a d i o n i c e n e že le d a z n a t e

- Kod vrijednosnog klađenja posebnu pozornost obrati­
te na pravilnu raspodjelu sredstava (upravljanje novcem).

Razmjena oklada ili betting exchange

Sto je razmjena oklada?
Razmjena oklada je, najjednostavnije rečeno, klađenje pro­

tiv ostalih igrača umjesto protiv kladionica. Na samom po­
četku nudi vam se izbor želite li u ovom vidu klađenja sudje­
lovati kao kladionica ili kao obični igrač. U slučaju da se opre­
dijelite za prvi izbor, preuzimate ulogu kladionice i nudite
svoje koeficijente ostalim igračima. Ako želite odabrati
drugu opciju, ostajete u poziciji igrača, a na raspolaganju za
klađenje imate koeficijente koje su postavili drugi igrači.
Ovaj način klađenja usavršio se na internetu. Postoje stra­
nice posvećene isključivo razmjeni oklada, a neki ih nazi­
vaju i kladiteljskom burzom. Kao i na burzi dionicama i ovdje
možete pronaći ili ponuditi sve što želite. Mnogobrojni igra­
či iz cijelog svijeta ovakvo klađenje smatraju naprednijim i
puno kvalitetnijim od jednostavnog posjeta kladionicama.

Siteovi posvećeni on-line klađenju i razmjeni oklada nu­
de široki spektar mogućnosti i detaljno upoznavanje termi­
nologije i načina igre. Kao i kladionice, ovakvi siteovi uzima­
ju određenu proviziju za svoje usluge, a ona obično iznosi 5%.

Mnogi od vas maštali su o sebi u ulozi brokera i sma­
trali su da je to unosan i lagan posao. Sada imate priliku po­
kazati što znate. Ako mislite da je kladioničarima lako, mo­
žete se okušati u njihovoj ulozi. No najhitnije je da detaljno
proučite upute i princip klađenja prije nego uplovite u ove
vode. Drugi važni faktor, ukoliko izaberete ulogu kladioni­
ca, je da imate dovoljno sredstava da pokrijete eventualne
dobitke igrača čije oklade pokrivate. U pravilu ovo je i
način na koji on-line kladionice posluju kada na svojim si-
teovima izlože svoju ponudu potencijalnim igračima.

Ako niste zainteresirani za ulogu kladioničara, na ovak­
vim mjestima možete pronaći puno bolje koeficijente te se

67

Page 68

Strategije klađenja

kladiti kao da ste u poslovnicama kladionica. Ukoliko niste
zadovoljni ponudom, možete i predložiti određeni koefici­
jent za neku utakmicu igračima koji su u svojstvu kladioni­
ce. Oni vam tada, ako su zainteresirani, mogu ponuditi tra­
ženi koeficijent. Kao što sam spomenuo, ovo je prava ma­
la kladiteljska burza na kojoj se susreću ponuda i potražnja,
a pregovori, dogovori i prijedlozi unose dodatni adrenalin
u ovaj način klađenja.

Prednosti
Velika je prednost što na ovakvim siteovima možete

trgovati koeficijentima, čak se i cjenkati. Dok u normalnim
kladionicama dobijete fiksnu ponudu koju ne možete mije­
njati (na vama je hoćete li ju prihvatiti), ovdje možete po­
tražiti koeficijent koji vam odgovara. Isto tako, ovdje vam se
nudi mogućnost da vidite kako je to s druge strane. Još je­
dna prednost ovakvih web-portala je što možete lakše pro­
naći sigurnu okladu ili se čak za nju izboriti.

Kako igrati?
Već sam napomenuo da siteovi nude upoznavanje s

terminologijom i načinom sudjelovanja, no da bi bilo jasni­
je objasnit ću vam ključne pojmove i što oni predstavljaju.

Lay (sell): oznaka koja označava izlaganje ponude, od­
nosno koeficijenta. Koristi se kada igrač preuzima ulogu
kladionice.

Back (buy): oznaka koja se koristi kada želite uplatiti
okladu na koeficijente ponuđene od drugih igrača.

Order: oznaka kada želite da vam netko ponudi odre­
đeni koeficijent, a kada se on pojavi uplaćujete okladu.

Kako se kladit i na ponuđeni koeficijent?
Igrač u ulozi kladioničara ponudi koeficijent 2.00 na po­

bjedu Rijeke protiv Hajduka. Određuje maksimalni ulog od
100 kuna. Vi Rijeku smatrate zicerom i poželite tu priliku
iskoristiti. Odaberete dotičnu utakmicu, upišete ulog 100
kuna i naredbom Back potvrđujete okladu. Ukoliko želite
uplatiti samo 50 kuna, bit će prihvaćena a za ostatak od

6 8

Page 133

Š t o k l ad ion i ce ne že le da z n a t e

1 3 3

klupska i nacionalna natjecanja i turnire, iz­
vješća, najave...

www.football.com - opširna stranica posvećena NFL-u
Sadrži: sve uobičajene podatke, predviđanja is­
hoda utakmica...

www.acemantennis.com - teniska stranica
Sadrži: popis aktualnih WTA turnira, ždrijebove,
ljestvice top 10 pojedinačno i parovi...

www.uleb.net - službena stranica Union of European
Leagues of Basketball
Sadrži: popis svih zemalja članica i adrese njiho­
vih web stranica, podaci o Ulebovom kupu i eu­
ropskoj ligi...

goodyear.adriaticbasket.com - službena stranica Jadran­
ske lige
Sadrži: popis klubova sudionika (detaljne podat­
ke o njima, članak o svakom klubu, podatke o
igračima, trofejima, statističke podatke...), ra­
spored natjecanja, rezultate, ljestvice, vijesti...

www.fanbay.net - zanimljiva stranica koja obrađuje sve
američke sportove
Sadrži: popis svih ekipa po sportovima, uz osta­
lo obrađuje i statističke podatke ekipa i igrača,
nudi i zanimljiva matematička predviđanja isho­
da...

www.betbrain.net - jako korisna stranica koja se bavi
obrađivanjem koeficijenata
Sadrži: popis sigurnih oklada, kvalitetnih koefici­
jenata, vrijednosnih oklada...

www.betfair.com - najveće i najpoznatije internet odre­
dište za sve ljubitelje razmjena oklada (betting
excchanges)
Sadrži: ponudu i potražnju za sve sportove od
nogometa i košarke, pa sve do utrka pasa, po­
kera, šaha itd.

http://www.football.com
http://www.acemantennis.com

Similer Documents