Download Stephen i Alex Kendrick - Ljubavni Izazov PDF

TitleStephen i Alex Kendrick - Ljubavni Izazov
File Size5.7 MB
Total Pages223
Document Text Contents
Page 2

NAR

Z A N A K L A D N I K A

Petra Ljevak

U R E D N I K

Nives Tomašević

Page 111

D v a d e s e t I p r v i d a n : L j u b a v j e z a d o v o l j e n a li B o gu

neuspjelih veza. Ispraznog života i praznog vjedra, došla je na to
mjesto; poharana srca i ogrubjela, a ipak još uvijek vrlo potrebita,
No u Kristu je pronašla ono što je On nazvao »živom vodom«
(Ivan 4:10) — onime što nije namijenjeno samo utaživanju
privremene žeđi. On joj je ponudio napitak zadovoljenja duše,
napitak koji je uvijek izdašan i osvježavajuć. To je dostupno i vama
svakog jutra u zoru i svake večeri prije odlaska u krevet, bez obzira
na to tko je vaš bračni drug i što vamje učinio.

Bogje vaša svakodnevna nakana. Svime što vam je potrebno.

til

Page 112

L j u b a v n i i z a z o v

D a n a s o d l u č i t e d a ć e t e n e k o v r i j e m e p o s v e t i t i m o l i t v i i

Č I T A N J U B I B L I J E , P o K U Š A J T E S V A K O G A D A N A P R O Č I T A T I J E D N O

P O G L A V L J E I Z R E K A ( i M A I H U K U P N O T R I D E S E T I J E D N O - D A K L E

P O J E D N O Z A S V A K I D A N U M J E S E C u ) I L I J E D N O P O G L A V L J E

E V A N Đ E L J A ( m A T E J , M A R K O , L U K A I I V A n ) . D o K T O Č I N I T E ,
U R O N I T E U L J U B A V I O B E Ć A N J A K O JA B O G Č U V A Z A VA S. To ĆE

U N A P R I J E D I T I V A Š R A S T D O K H O D A T E S N J I M E , R U K U P O D R U K U .

Vratite se na ovu stranicu kada izvršite današnji zadatak.

Što misite kako će svakodnevno druženje s Bogom promi-
jeniti situaciju u kojoj se nalazite i vaš pogled na stvari-’ Na
koji način možete postići da Bog sudjeluje u većem dijelu
vašeg života?

112

Page 222

Lj u b a v n iiz a z o v

svoje srce prema osobi kojoj bi se trebalo posvetiti. Provodite
vrijeme sa svojim bračnim drugom. Kupujte mu darove. Pišite
mu pisma. Otiđite s njim na romantičnu večeru. Sto više uložite
u vezu sa svojim bračnim drugom, to če više vaše srce cijeniti
tu vezu. O tome govori ovaj Ljubavni izazov — o četrdeset dana
tijekom kojih ćete ponovno usmjeriti svoje srce prema vašem
bračnom drugu i ponovno ga navesti da voli.

2 2 2

Page 223

c

Similer Documents