Download Soalan Sains Sukan Tingkatan 4 PDF

TitleSoalan Sains Sukan Tingkatan 4
File Size180.5 KB
Total Pages7
Document Text Contents
Page 5

I. Timbalan Ketua pengarah / wakil
II. Pengerusi Jawatankuas Taknik MSSM / wakil
III. Jurulatih dan pengurus pasukan
IV. Setiausaha Agung MSSM

A. I dan II
B. II , III dan IV
C. I , II dan IV
D. Semua di atas

15. Berapa jumalah wang bantahan bagi satu-satu kejohanan MSSM

A. RM 200.00
B. RM 100.00
C. RM 150.00
D. RM 250.00


16. Jean Jacques Rousseau telah menghasilakan sebuah buku tentang
Sains Sukan yang
Berjudul ____________ pada tahun ___________.

A. Emile ………1726
B. Sports………1762
C. Sport Science 176
D. Emile………..1762

17. Pada abad ke 19 seorang saintis German H. Piper telah menggunakan
sejenis alat untuk
megukur impuls elektrik yang dihasilkan oleh otot manusia ketika
bergerak.Alat tersebut
dikenali sebagai ____________.

A. EMG B. ECG C. BCG D. EEG

18. Pada tahun 1995 satu kongres telah diadakan di Atlanta dan ia mejadi
pencetus kepada
pergerakan Sains Sukan seluruh dunia. Kongres tersaebut ialah
______________________.

A. Kongres Sains Sukan Sedunia II
B. Kongres Sains dan Gunaan
C. Kongres Sains Sukan III

Page 6

D. Kongres Sains Sukan Atlanta III

19. Pada tahun 1985 Majlis Sukan Negara telah memperkenalkan satu
skim dengan tujuan dapat
meningkatkan pegetahuan dan profesionalisme seseorang jurulatih
yang dikenali
sebagai_____________.

A. Skim Kejurulatihan Sains Sukan
B. Skim Kejurulatihan Sukan
C. Skim Persijilan Kejurulatihan Kebangsaan
D. Skim Kejurulatihan level I , II dan III

20. Terdapat berapa ketegori berdasarkan umru dalam sesuatu acara
dalam MSSM

A. 2 ketegori
B. 3 ketegori
C. 4 ketegori
D. 5 ketegori


( 20 markah )
Bahagian B ( Jawab dalam kertas jawapan )


Arahan : Jawab soalan bahagian B ( i ) dan pilih 2 tajuk daripada

Similer Documents