Download Slobodan Mijušković Alfred_Hitchcock_Upotreba_slikarstva.pdf PDF

TitleSlobodan Mijušković Alfred_Hitchcock_Upotreba_slikarstva.pdf
File Size3.3 MB
Total Pages101
Table of Contents
              Sadržaj
“You have a rectangle to fill” – Hičkok
“A frightening landscape” – Krivo optužen
“I’m afraid I don’t like these pictures” – Stanar
“Have you ever seen an artist’s studio?” – Ucena
This picture has great significance, because...” – Psiho
“Come see my painting, dear” – 
Nepoznati iz Nord ekspresa
“It’s called ‘Hunger’”– Prozor u dvorište
“You’ve got an artistic mind...” – Nevolje sa Harijem
“You were the copy” – Vrtoglavica
“Well, murder can be an art too” – Konopac
“The screen rectangle must be charged 
with emotion” – Hičkok
            
Document Text Contents
Page 2Slobodan Mijušković

Alfred Hičkok / Upotreba slikarstva

Page 50

��

tvrdio da je za umetnička dela bolje da što manje budu izložena
pogledu posmatrača), ali je istovremeno taj pogled/posmatrač svo-
jom akcijom ispunjava, u stvari dovršava (kako je mislio Marsel
Dišan). Ista slika, isti lik može dakle predstavljati i Sv. Franju i oca.
Poput ogledalne površine predstava reflektuje, posredno a ne di-
rektno, psihološki lik i psihičko stanje posmatrača. Ono što se u njoj
odražava nije, kao u ogledalu, fizički lik/izgled, nije, dakle, spoljašnja
već unutrašnja stvarnost. Upravo recepcija slike, neuporedivo više,
preciznije i snažnije od izgovorenih reči, pokazuje u ovom slučaju
svu težinu Brunovog kompleksa i traumatičnih iskustava, svu njego-
vu negativnu fiksaciju i opsesiju ocem. Njegov doživljaj tog portreta
u stvari je spontani izraz potrebe za identifikacijom sa majkom, a
njegov zlobni, veseli smeh sa radošću bi želeo da kaže: pa da, on je za
tebe isto što i za mene.

Page 51

��

Similer Documents