Download sisteme_acoperis_detalii PDF

Titlesisteme_acoperis_detalii
File Size3.7 MB
Total Pages12
Document Text Contents
Page 1

www.leier.eu 37

SISTE M DE ACOPE R IŞ

DETALII

DETALIU jghEAb 1:10

d
e

ta
lI

IDesenul detaliat prezintă doar una dintre modalităţile de montare posibile. Structurile create vor fi în fiecare caz dimensionate, montajul fiind în conformitate cu cerinţele şi
prevederile în vigoare (structura de suport, energetic, acustic etc.)!

căprior [100/170 mm]

folie impermeabilă

contraşipcă [50/50 mm]

scândură ţigle [50/30 mm]

ţiglă beton TOSCANA/VENETO LEIER

şipcă jgheab [50/50 mm]

piaptăn de închidere fixată cu cuie galvanizate de
2.8x50 mm la min. fiecare 20 cm

bandă de aerisire [înălţime 100 mm] fixată cu cuie
galvanizate de 2.8x50 mm

placă metal pentru scurgere [placă jgheab]

canal jgheab din metal

suport jgheab din metal

acoperire din scânduri
[24/100 mm]

tirant

şipcă jgheab [22/50 mm]

scândură de aerisire cu piaptăn de
închidere [32/32 mm]

bandă aerisire [înălţime de 65 mm]

scândură jgheab [22/100 mm]

Page 2

www.leier.eu38

SISTE M DE ACOPE R IŞ

DETALII

DETALIU COAMă 1:10

d
e

ta
lI

I Desenul detaliat prezintă doar una dintre modalităţile de montare posibile. Structurile create vor fi în fiecare caz dimensionate, montajul fiind în conformitate cu cerinţele şi
prevederile în vigoare (structura de suport, energetic, acustic etc.)!

ţiglă aerisire TOSCANA/VENETO

ţiglă de bază TOSCANA/VENETO

suport scândură coamă

folie universală cu piaptăn

ţiglă coamă

fixare ţiglă coamă

scândură coamă [50/50 mm]

căprior [100/170 mm]

folie impermeabilă

contraşipcă [50/50 mm]

scândură ţigle [50/30 mm]

Acoperiș cu aerisire dublă

Acoperiș cu aerisire simplă

pereche de prindere
[50/200 mm]

tirant creastă

folie permeabilă [KLÖBER
permo classic]

şaibă universală pentru
coamă [Tetőfix]

Page 6

www.leier.eu42

SISTE M DE ACOPE R IŞ

DETALII

MARgINE fRONTON 1:10Acoperiş cu aerisire simplă – folie permeabilă

d
e

ta
lI

I

d
e

ta
lI

I Desenul detaliat prezintă doar una dintre modalităţile de montare posibile. Structurile create vor fi în fiecare caz dimensionate, montajul fiind în conformitate cu cerinţele şi
prevederile în vigoare (structura de suport, energetic, acustic etc.)!

căprior [100/170 mm]

folie permeabilă [KLÖBER
permo classic]

ţiglă de bază TOSCANA/VENETO

ţiglă laterală – stâng TOSCANA/VENETO

lemn de adaos

scândură fronton

lambriu lemn

contraşipcă [50/50 mm]

scândură ţigle [50/30 mm]

Page 7

www.leier.eu 43

SISTE M DE ACOPE R IŞ

d
e

ta
lI

I

DETALII

MARgINE PERETE 1:10Acoperiş cu dublă aerisire – folie impermeabilă

d
e

ta
lI

IDesenul detaliat prezintă doar una dintre modalităţile de montare posibile. Structurile create vor fi în fiecare caz dimensionate, montajul fiind în conformitate cu cerinţele şi
prevederile în vigoare (structura de suport, energetic, acustic etc.)!

căprior [100/170 mm]

folie impermeabilă

contraşipcă [50/50 mm]

scândură ţigle [50/30 mm]

ţiglă aerisire TOSCANA/VENETO

ţiglă de bază TOSCANA/VENETO

bandă folie impermeabilă

element margine coş şi perete

şipcă margine coş şi perete

material de etanşare vopsită

tirant [140/140 mm]

pereche de prindere [50/200 mm]

scaun

Page 11

www.leier.eu 47

SISTE M DE ACOPE R IŞ

NOTE

Page 12

S.C. LEIER ROM S.R.L.
Sediu social: str. Horea nr. 6, ap. 8,

Cluj-Napoca, jud. Cluj
Tel.: 0264-433 788 Fax: 0264-530 540

COMERCIALIzARE LEIER:
Unirea, Sat Dumbrava fn, jud. Alba

Tel.: 0258-876 248, Fax: 0258-876 268
e-mail: [email protected]

www.leier.ro

Similer Documents