Download Seminar Ski Biznis Plan PDF

TitleSeminar Ski Biznis Plan
File Size827.7 KB
Total Pages21
Document Text Contents
Page 20

Iz obračuna sledi da je donja granica ostvarenih ukupnih prihoda 75.9 %, što znači da je

finansijski rezultat pozitivan do pada ostvarenih ukupnih prihoda od 24.1 %.10.2.2. Prag rentabilnosti (PR) – izražen vrednosno (novčano - u evrima)Izračunava se kao što je dato obrascem (6):

600.16
)245.490589.3(600.16

111250.2960.625.188








 UP

VTUP

FT
PR = 12.607 € (6)

Iz obračuna sledi da je donja granica ostvarenih ukupnih prihoda 12.607 €, ispod kojih bi

poslovanje bilo sa gubitkom.

10.2.3. Osetljivost biznisa na promenu cenaOsetljivost biznisa na promenu cena (cenovnu elastičnost) se izračunava kao količnik

ukupnih troškova (UT), gde je obračunat i porez na dobit, i ukupnih prihoda (UP), kao što

je dato obrascem (7):100
UP

UT
PR (7)

600.16

5.588.13
100

600.16

245.490250.2960.625.188700.3
100 




UP

UT
PR  100

= 81.85%Iz obračuna sledi da je donja granica pada cena 81.85 %, što znači da je finansijski

rezultat pozitivan do pada cena od 18.15 %.

Obzirom na to da je dobijeni rezultat praga rentabilnosti (PR) osetno manji od granične

vrednosti (GPR), da je donja granica ostvarenih ukupnih prihoda 12.607 € i dozvoljen

pad prodajne cene od 18.15 %, zaključujem da je rizik u ovom biznisu prihvatljiv.10.3. Društvena ocena biznisa


Planirana Agencija za organizovanje svadbi i veselja nema nikakvo negativno dejstvo na

radno i društveno okruženje. Takođe se može istaći da ova Agencija obavlja jednu veoma

humanu delatnost, i samim tim u nekom pogledu utiče na povećan broj venčanja a samim

tim i povećanje nataliteta. Zbog toga se sa tog važnog društvenog aspekta može

konstatovati da je ova delatnost ekološki i društveno prihvatljiva. Pored toga, preko ovog

biznisa će se obezbediti trajno zaposlenje za 2 radnika i doprineće se rastu društvenog

proizvoda.

Svi ovi faktori, kao pozitivni, upućuju na zaključak da je planiran biznis sa društvenog

Similer Documents