Download SaintExupery Micul Print PDF

TitleSaintExupery Micul Print
File Size1.2 MB
Total Pages55
Document Text Contents
Page 27

- e faci acolo( îi spuse beţivului, pe care îl găsi şezând tăcut în faţa
unei grămezi de sticle goale şi a unei grămezi de sticle pline.

- 4eau, răspunse beţivul cu un aer #alnic.
- 0i de ce bei( îl întrebă micul prinţ.
- a să uit, răspunse beţivul.
- e să uiţi( îl cercetă micul prinţ, căruia i se şi făcuse milă de el.
- a să uit că mi-e ruşine, mărturisi beţivul, lăsându-şi capul în #os.
- 0i de ce să-ţi fie ruşine( întrebă micul prinţ, dorind să-i vină în

a#utor.
- 1uşine că beau, încheie beţivul, care se ferecă pentru totdeauna în

tăcerea lui.
0i micul prinţ plecă, năucit.
*?amenii mari, de bună seamă, sunt "oarte ciudaţi , îşi spuse el,

continuându-şi călătoria.

 XIII 

ea de-a patra planetă era locuită de un businessman. Omul acesta era
atât de ocupat, încât nici nu-şi înălţă capul când sosi micul prinţ.

- 4ună ziua, spuse micul prinţ. i s-a stins ţigara.
- 2rei cu doi fac cinci. inci şi cu şapte, doisprezece. $oisprezece şi

cu trei, cincisprezece. 4ună ziua. incisprezece şi cu şapte, douăzeci şi doi.
$ouăzeci şi doi şi cu şase, douăzeci şi opt. +-am timp s-o aprind. $ouăzeci
şi şase şi cu cinci, treizeci şi unu. 7ff3 8ace, deci, cinci sute unu milioane,
şase sute douăzeci şi două de mii, şapte sute treizeci şi una.

Similer Documents