Download Rashladni uređaji(projektni zadatak-doaćahabi) PDF

TitleRashladni uređaji(projektni zadatak-doaćahabi)
File Size879.4 KB
Total Pages25
Document Text Contents
Page 1

MAŠINSKI
FAKULTET

PODGORICA
RASHLADNI UREĐAJI list br.: 1

Proračun debljine izolacije za komore 1 i 2

1.1 Koeficijent provodljivosti i relativni faktor otpora difuziji vodene pare

Koeficijenti toplotne provodljivosti i relativni faktori otpora difuziji vodene pare za razne materijale
koji se koriste pri izradi hladnjača usvojeni su iz knjige “Rashladni uređaji” (str. 39, tab. 2.2. i str.
45 tab.2.6.) I prikazani su u sljedećoj tabeli.Materijal
krečni
malter

cementni
malter

puna
opeka

armiran
i beton

puni
beton

hidro
izolacija

parna
brana

termo
izolacija asfalt

λ Wm2k 0,87 1,28 0,87 1,4 1,2 0,87 0,87 0,035 0,76
Rf Wm2k 4,7 7,1 6,1 21,2 14,12 35000 50 85

1.2 .Temperatura

Komora 1 Komora 2
ts = tsp = 34 0C sjever
ts = tsp + 6 = 40 0C zapad
ts = 0,9 ∙ tsp = 30,6 0C jug
ts – tu = 0,7 ∙ (tsp – tu) = 48,3 0C istok
ts = tsp +15 = 49 0C tavanica
ts = 15 0C pod

ts = tsp = 34 0C sjever,istok
ts = tsp + 6 = 41 0C jug
ts = 0,9 ∙ tsp = 30,6 0C zapad
ts – tu = 0,7 ∙ (tsp – tu) = 23,8 0C zapad
ts = tsp +15 = 49 0C tavanica
ts = 15 0C pod

1.3. Toplotni otpori kroz površine

Koeficijenti prelaza toplote sa spoljne I unutrašnje strane zida αs=αu=Wm2k usvojeni ui z literature (str.
41, tab. 2.3.), a struktura unutrašnjih I spoljnih zidova, poda I tavanice prikazana je na slikama.


Slika 1.Spoljašnji zid

student: br.indexa: datum: ovjerio:

1. krečni malter δ=2 [cm]
2. opeka δ=38 [cm]
3. cementni malter δ=2 [cm]
4. parna brana δ=0,5 [cm]
5. izolacija δ=2 [cm]
6. cementni malter δ=2 [cm]

Similer Documents