Download Projektovanje Zgrada, Prof. Dr Srdjan Jankovic PDF

TitleProjektovanje Zgrada, Prof. Dr Srdjan Jankovic
File Size5.2 MB
Total Pages50
Table of Contents
              EVROKOD 8  PROJEKTOVANJE ZGRADA
Sadržaj
Osnovni principi idejnog projekta
Osnovni principi idejnog projekta
Osnovni principi idejnog projekta
Osnovni principi idejnog projekta
Osnovni principi idejnog projekta
Osnovni principi idejnog projekta
Osnovni principi idejnog projekta
Osnovni principi idejnog projekta
Osnovni principi idejnog projekta
Osnovni principi idejnog projekta
Primarni i sekundarni seizmički elementi
Primarni i sekundarni seizmički elementi
Kriterijumi konstruktivne regularnosti
Kriterijumi konstruktivne regularnosti
Kriterijumi konstruktivne regularnosti
Kriterijumi konstruktivne regularnosti
Kriterijumi konstruktivne regularnosti
Kriterijumi konstruktivne regularnosti
Kriterijumi konstruktivne regularnosti
Analiza konstrukcija
Analiza konstrukcija
Analiza konstrukcija
Analiza konstrukcija
Faktor ponašanja
Faktor ponašanja
Klase duktilnosti
Klase duktilnosti
Faktor ponašanja
Faktor ponašanja
Linearna statička - Metoda bočne sile
Linearna statička - Metoda bočne sile
Linearna dinamička – Multimodalna spektralna analiza
Linearna dinamička – Multimodalna spektralna analiza
Linearna dinamička – Multimodalna spektralna analiza
Nelinearna statička (“Pushover” analiza)
Nelinearna statička (“Pushover” analiza)
Nelinearna dinamička analiza
Nelinearna dinamička analiza
Kombinacija zemljotresnih uticaja različitih pravaca
Proračun pomjeranja
Proračun pomjeranja
Nekonstruktivni elementi
Dopunske mjere za ramove sa zidanom ispunom
Dopunske mjere za ramove sa zidanom ispunom
Dopunske mjere za ramove sa zidanom ispunom
Dopunske mjere za ramove sa zidanom ispunom
Zaključci
HVALA !
            
Document Text Contents
Page 1

EVROKOD 8
PROJEKTOVANJE ZGRADA

dr Srđan Janković, dipl.inž.građ.

8-9. septembar 2013.
Podgorica

Page 2

Sadržaj

 Karakteristike seizmički otpornih zgrada
 Osnovni principi idejnog projekta
 Primarni i sekundarni seizmički elementi
 Kriterijumi konstruktivne regularnosti

 Analiza konstrukcije
 Proračunski model
 Metode analize
 Proračun pomjeranja
 Nenoseći elementi
 Dopunske mjere za ramove sa zidanom ispunom

Page 25

Analiza konstrukcija

Metode analize:
 Linearna statička (“Metoda bočne sile”)
 Linearna dinamička (Modalna analiza sa

spektrima odgovora)
 Nelinearna statička (“Pushover” analiza)
 Nelinearna dinamička analiza (engleski

“nonlinear time-history analysis”)

Page 26

Faktor ponašanja

 Osnovna uloga faktora ponašanja q je da redukuje
seizmičke sile koje bi se javile u elastičnom
sistemu na sile koje mogu da se koriste u analizi
sa linearno elastičnim modelom a da se pri tome
obezbjedi zadovoljavajući odgovor konstrukcije.

 Na ovaj način se izbjegava ekspicitna nelinearna
analiza

 U konstrukciji projektovanoj na ove seizmičke sile,
osim elastičnog javlja se i plastično ponašanje pa
se, osim nosivosti, konstrukciji mora obezbjediti i
odgovarajuća duktilnost.

Page 49

Zaključci
 EC8 predstavlja sveobuhvatniji i detaljniji propis u odnosu na

važeće propise.
 Objekti projektovani prema EC8 bi trebali da budu bezbjedniji

i sigurniji na dejstvo zemljtresa.
 EC8 je znatno zahtjevniji za projektante i što se tiče znanja i

što se tiče vremena izrade projektne dokumentacije, što bi
trebalo da znači i veću cijenu izrade dokumentacije.

 EC8 uvodi u vidu normi neka relativno novija dostignuća i
saznanja iz oblasti zemljotresnog inženjerstva, kao što su:
 definisanje seizmičkog hazarda preko kvantitativnog parametra

maksimalnog horizontalnog ubrzanja tla ag umjesto preko raznih
skala intenziteta (najčešće Merkalijeve)

 definisanje seizmičkog hazarda na probabilističkoj osnovi
 metodu programiranog ponašanja

 Za očekivati je da će se postojeće određene neodređenosti,
nepreciznosti i nedorečenosti u novijim verzijama EC8 ukloniti
ili korigovati.

Page 50

HVALA !

Similer Documents