Download Proiect FRA Biela PDF

TitleProiect FRA Biela
File Size1.7 MB
Total Pages67
Document Text Contents
Page 2

Părţile principale ale bielei sunt:

 capătul mic (superior);

 corpul sau tija;

 capătul mare (inferior), conţinînd lagărul cu capacul, butoanele şi piuliţele respective în

cazul bielelor deschise.

Denumirile clasice ca picior de bielă şi cap de bielă, nu pot fi folosite în practică,

deoarece nu corespund cu poziţia pe care o are biela la motorul de automobil.

Prin picior se înţelege partea în care stă bolţul, iar capul era partea care cuprinde

lagărul. Această nomenclatură s-a aplicat iniţial la maşinile cu abur, locomotive, motoare stabile

etc, la care de obicei bielele sunt aşezate în poziţie orizontală. Insă la automobil, unde bielele

sunt verticale, cu capul în jos şi cu piciorul în sus s-ar produce desigur confuzii între aceşti

termeni, de aceea este mai practic a se spune „capăt mare" la partea care conţine lagărul şi

„capăt mic" la partea unde stă bolţul.

Solicitările la care este supusă biela sunt de mai multe feluri, şi anume:

- compresie - de către forţele datorite exploziei în regiunea PMS şi de către forţele

de inerţie ale pieselor cu mişcare alternativă, în poziţiile din zona PMI;

- tracţiune - de către forţele de inerţie ale pieselor cu mişcare alternativă în zona

PMS;

- încovoiere - datorită forţelor de inerţie ale mişcării alternative oscilante a corpului

bielei şi diferenţelor de aliniere în timpul solicitărilor;

- flambaj (îndoire cînd compresiile sunt excesive).

Avînd în vedere vitezele mari cu care se mişcă o bielă, cum şi schimbările bruşte ale

sensului de mişcare, este necesar ca orice bielă de motor de automobil să fie cât mai uşoară.

Capătul mic suferă aceleaşi variaţii de viteză ca şi pistonul.

Caracteristicile principale ale unei biele sînt:

- lungimea L;

Similer Documents