Download Probleme Care Se Rezolva Prin Metoda Figurativa PDF

TitleProbleme Care Se Rezolva Prin Metoda Figurativa
File Size251.2 KB
Total Pages6
Document Text Contents
Page 2

 se transpune problema în desen/ schemă;

3. Redactarea planului

 se aleg operaţiile corespunzătoare şi se efectuează calculele din planul de rezolvare;

4. Activităţi suplimentare

 se verifică soluţiile problemei;

 se compune o problemă asemănătoare, cu aceleaşi date sau cu date schimbate;

 se stabileşte schema generală de rezolvare a categoriei de probleme despre care discutăm.

Alături de elevii mei am parcurs toate aceste etape, reuşind „să descoperim” câteva categorii

de probleme care se pot rezolva cu ajutorul metodei grafice. Exemplific cu ajutorul rezolvărilor:A. PROBLEME CU SUMĂ ŞI DIFERENŢĂ

Suma a două numere este 24. Unul este cu 6 mai mare decât celălat. Care sunt numerele?

Reprezentăm numerele prin segmente.Numărul mai mare va avea un segment mai lung, partea care

este în plus fiind desenată punctat.

Putem observa că dacă ar lipsi surplusul de 6, cele două numere ar fi egale. Numărul obţinut prin

îndepărtarea surplusului este, de fapt, de 2 ori valoarea celui de-al doilea număr. Acesta poate fi,

deci, aflat prin împărţire la 2. Readăugând valorii obţinute surplusul, vom obţine primul număr.

a) Care este suma numerelor, fără surplus? 24 – 6 = 18

b) Care este al doilea număr? 18 : 2 = 9

c) Care este primul număr? 9 + 6 = 15

Verificare: 15 + 9 = 24Răspuns: numerele sunt: 15 şi 9După rezolvarea câtorva probleme de acest tip, putem concluziona: b = (suma – diferenţa) : 2, a =

suma – b.B. PROBLEME CU SUMĂ ŞI CÂT

Suma a două numere este 60. Ştiind că unul este de 4 ori mai mare decât celălalt, aflaţi numerele.

Page 5

a) Care este suma numerelor iniţiale? 229 – (23 + 50) = 156

b) Care este valoarea unuia dintre numerele iniţiale? 156 : 2 = 78

Verificare: (78 + 23) + (78 + 50) = 229

Răspuns: 78G. PROBLEME CU NUMERE CONSECUTIVE

Suma a trei numere naturale consecutive impare este 81. Care este valoarea numerelor?a) Care ar fi suma numerelor, egale? 81- (2 + 2 + 2) = 75

b) Care este primul număr? 75 . 3 = 25

c) Care este al doilea număr? 25 + 2 = 27

d) Care este al treilea număr? 27 + 2 = 29

Verificare: 25 + 27 + 29 = 81

Răspuns: numerele sunt: 25, 27, 29H. PROBLEME CU FRACŢII

Jumătatea unui număr este egală cu sfertul altui număr. care sunt numerele, ştiind că suma lor este

264.

a) Care este valoarea jumătăţii/ sfertului numerelor? 264 : 6 = 44

b) Care este primul număr? 44 x 2 = 88

c) Care este al doilea număr? 44 x 4 = 176

Verificare: 88 + 176 = 264

Răspuns: numerele sunt: 88, 176Pe lângă aceste probleme deja enunţate şi rezolvate, elevii s-au mai familiarizat cu utilizarea

metodei grafice în rezolvarea de probleme conţinând elemente de geometrie, ori utilizând alte

Similer Documents