Download Pneumatika i Hidraulika 1. KOLOKVIJ a (1) PDF

TitlePneumatika i Hidraulika 1. KOLOKVIJ a (1)
File Size153.4 KB
Total Pages5
Document Text Contents
Page 2

1. Koje četiri osnovne veličine stanja određuju karakteristiku zraka (definicija, formula,
jedinica)?

(5 bodova)
-TLAK – je sila koja djeluje okomito na jedinicu površine promatranog objekta.

P = F / A ( N / m2 ; bar )

-TEMPERATURA je osnovna makroskopska manifestacija unutarnjeg toplinskog
stanja.
T (K) ; t ( O C )

- GUSTOĆA je masa tvari sadržana u jedinici volumena

( kg / m3)

-VLAŽNOST ZRAKA -mješavina suhog zraka i vode (pare i kapljevine)
φ = pp / pp’ = xd/ x ’ (100) φ ( % )

2. Nacrtajte grafičke simbole elemenata i označite priključke: (5
bodova)

- 2/2 razvodnik monostabil ručno aktiviran

- 3/2 razvodnik monostabil pneumatski aktiviran

- 5/3 razvodnik bistabil pneumatski aktiviran

- 4/2 razvodnik bistabil električni aktiviran

3. Kojim redoslijedom prolazi zrak kroz pripremnu grupu elemenata? (5
bodova)

a) filtriranje prašine i kondenzacije b) reguliranje tlaka c) podmazivanje sustava

4. Upišite nazive glavnih dijelova cilindra? (5
bodova)

5. Napišite definiciju razvodnika? (5 bodova)

Razvodnici su ventili koji propuštaju, zatvaraju i usmjeravaju

tok radnog medija.

6. Kada koristimo membranski cilindar u pneumatskim sustavima? (5
bodova)

klipnjača

stražnji
priključa
kča

prednji
priključa
kča

klip

prednji
poklopa
c

brtva
klipa

košuljica

stražnji
poklopa
c

Similer Documents