Download Photoshop by Burek PDF

TitlePhotoshop by Burek
File Size6.2 MB
Total Pages69
Table of Contents
              Rezolucija i velicina slike
Slika pored slike
	Magic Wand
	Pero
	Bojenje pozadine
	Isključivanje glavnog panela
Filteri
Optimizovanje slika za Web
Čišćenje i izoštravanje fotografija
Filteri na Grayscale slikama
Kako da putanju pera pretvorite u selekciju
Vežba - Pero, Pečat i Flaster
Popravljanje senke kod skeniranih slika
Web Photo Gallery
Automatski Crop
Omekšavanje ivica Laso selekcije
Crop
Glow (sjaj) teksta
Pero – Stroke Path
O TIFF formatu
Izoštravanje slika
Adjustment levels
Gradient
Smanjivanje velicine slike za internet
Slice
Save for Web
Kombinovanje slika
Podešavanje memorije
Stilovi za vektorsku grafiku
Pametni objekti u Fotosopu
Treshold
Feather
Dodge, Burn, Sponge
Vektorsko crtanje
Boje
Četke
Izrada banera
Crop u željenim dimenzijama
Izoštravanje slike
Konverzija iz RGB u CMYK sistem boja
            
Document Text Contents
Page 1

Burek :: Forumi ::
Dobro dosli na najvece slobodne internet diskusije
pilot Zenit SerbianFighter

arlekin petard

Page 2

Stamp / Pe at

Veoma cesto koristena pribor iz PS je Pecat ili
Stamp. Ovde cu malo razmotriti upotrebu pecata i
Flastera posto rad u paru daje najbolji ishod.

Namena pecata je da doslovno kopira delove slike i
kopiju prenosi na drugi deo. Poziva se sa tastature
pritiskom na S. dalje sta treba da se uradi je da se
desnim klikom iz padajuceg klizaca podesi precnik
pecata a onda u gornjem delu trake podesite
njegove parametre. neka za pocetak stoji na normal
a kasnije cete utvrditi kako i ostali rezimi pecata
mogu da se koriste. Prvo sto mora da uradite je da
stavite pecat na mesto sa kojeg cete uzimati uzorak i
onda drzeci Alt kliknete levim tasterom. Uzorak je
uzet. I onda drzeci levi klik kopirate tamo gde zelite.
Videcete da svaki vas pokret prati kruzic koji kopira
sa jednog dela slike i ostavlja trag na drugom delu.

Ma kolko da je uspesan taj deo posla ipak povrsina
ne bude uvek fina pa je zato potrebno da se
povrsina dodatno obradi i to sa flasterom. Poziva se
sa J. Postupak je isti kao sa pecatom- izaberete deo
koji kopirate ali ostatak je bitno drugaciji. kao prvo
uzorak se uvek uzima sa istog mesta ma gde vi vrsili
popravke flasterom. Povrsine budu ujednacenije i
prirodnije. Flaster je inace izmisljen zbog potrebe da
se vrse poravke na fotografijama gde se vidi ljudska
koza jer pecat nije imao tu finocu u radu.

Desno je jedan grubi primer primene pecata i
flastera. Sa izvorne fotografije je skinut natpis tako
sto je kopirana pecatom najblizaokolina samom
natpisu. Zavrsni radovi su uradjeni flasterom a to je
najveci ucinak imalo na vracanju kore drveta tamo
gde je bilo prekriveno natpisom.2

Page 34

Dakle otvorimo neki dokument, u ovom slucaju 800x600 piksela.
Glavna osobina pametnog ili Smart objekta je da je u pitanju vektorski odredjena slika i dozvoljava mnogo
toga u radu. Kad se ubaci slika preko nje se vidi dijagonalni krstic i kada mu podesimo osnovnu velicinu i
polozaj kliknemo enter.

Na slici tri vidi se vec nas objekt na platnu a sa desne strane se u paleti sloja vidi kao novi sloj. Obratite
paznju da taj novi sloj ima malu oznakicu u svom donjem uglu a sto oznacava pematan objekt.
Recimo da nam je zelja da uradimo sliku nalik na savijen list papira. Drzimo pritisnuto Ctrl i pritisnemo T.

34

Page 35

Odmah se pojavi opet krstic preko slike ali da bi uradili ono sto hocemo treba da predjemo u mreznim rezim
oblikovanja a to se radi tako sto se klikne na mreznu ikonicu u gornjem desnom delu komandne trake. Vidi se na
slici cetiri i umesto krstica sada se preko slike vidi nesto kao mreza.
Evo na slici pet kako ta mreza radi- dakle sve je na njoj zivo a tu su i rucice kojima povlacite obode slike u
neki oblik a i unutrasnje crte takodje se podesavaju. Naravno rucno...
35

Page 68

Gotova podešavanja ine život lakšim dok opcija Intent pruža više fleksibilnosti

Do sada bi trebalo da vam je jasno kako se vrši konverzija RGB u CMYK sistem boja i kako postaviti sve to da bi
dalo dobre rezultate (I razumevanja zašto postizanje savršenih rezultata nije mogu e, dok postizanje najboljih
mogu ih rezultata je, obi no, neprakti no). Znaju i sve ovo, možda ete više želeti da sve prepustite svojim
štamparima, koji su, na kraju krajeva ,eksperti u štampi. Ako imate dobre odnose sa njima, to je možda i najbolja
opcija, ali budite oprezni. Mnoge velike štamparije e jednostavno primeniti standardnu konverziju, dok e drugi
odbiti da prihvate štampu sa nekonvertovanim bojama, jer znaju da e oni biti okrivljeni za neizbežnu promenu
boja. A ako baš nemate sre e, štamparija e jednostavno odštampati strane kakve su im i predate i vaše RGB
fotografije mogu , zavisno od vašeg DTP paketa, završiti kao sive na crnoj plo i!
Ako preuzmete na sebe rizik konverzije, slede e pitanje je kada to treba da uradite? Mnogi dizajneri se razlikuju u
mišljenjima, ako ipak znate da e vaš dokument završiti na separaciji i štampati se u komercijalne svrhe, onda je
dobro raditi u CMYK-u od samog po etka. Ovo ima svojih prednosti jer kolor korekcija u CMYK-u je mnogo
intuitivnija nego rukovanje sa RGB kolor modom, a kroz poseban crni kanal je lakše kontrolisati senke, na primer,
ili primeniti izoštravanje samo na crni kanal. Ako morate da precizno pogodite boju, naprimer obojeni detalj na
memorandumu mora biti iste boje kao na zaštitnom znaku vaše kompanije, ili ako je vaš dokument skeniran na
profesionalnoj mašini kao CMYK, onda je definitivno bolje držati se CMYK-a od samog po etka
Generalno, rad u RGB je mnogo primamljiviji. Kao što smo videli RGB gamut je mnogo širi nego CMYK i uvek je
bolje koristiti što više boja dok radite. To je danas, u vremenu Interneta, aktuelnije nego ikada jer je vaš rad
namenjen i prikazu na Internetu(medijum-monitor-RGB), ali i za komercijalnu štampu (medijum-papir-CMYK).
Tako e, imate više alata za rad u RGB prostoru-- ve ina filtera i drugih alata nije dostupna u CMYK sistemu boja.
Ako ete štampati na kolornom štampa u koji ne podržava-PostScript, bolje ete pro i drže i se RGB-a .(Ovo se ini
kontradiktornim jer inkdžet štampa i grade boje nabacuju i mastilo, ali oni nisu ograni eni standardnim CMYK
procesom, optimizovani su za rad sa ra unarima i stoga se tretiraju kao RGB ure aji iako to tehni ki nisu). I,
kona no,posle svega, 24-bitni RGB je 25% efikasniji od 32-bitnog CMYK-a, kako u smislu zauze a prostora tako i u
potrebnoj snazi ra unara!
Klju ni argument je slede i, ako koristite Photoshop, dobijate ve inu prednosti CMYK-a, rade i u RGB sistemu boja.
Ve smo napred pomenuli da Photoshop markira znakom uzvika one RGB boje koje nije mogu e štampati. (Ako
kliknete na znak uzvika on e konvertovati RGB boju u najsli niju CMYK boju). Još prakti nija je Info paleta koja
pokazuje i RGB vrednosti i CMYK procente i ozna ava eventualne probleme sa bojom, dok pokre ete kursor iznad
slike. Možete ak koristiti i rad direktno u okviru kanala osvetljenja, privremeno konvertuju i datoteku u LAB sistem
boja bez primetne i neopozive promene boja koja se dešava kada konvertujete u CMYK.

68

Page 69

69

Najja i adut Photoshop-a je njegova mogu nost da prikaže kako e dokument izgledati kada se odštampa.
Koriš enjem View->ProofColours komande (pre ica Ctrl+Y) možete videti kako e se vaša slika štampati sa
postoje im CMYK profilom (koriste i New Window komandu prvo dozvolite da se uporede RGB i CMYK verzija jedna
pored druge). i s obzirom da je ovaj pregled povratan možete prelaziti iz profila u profil kroz Proof Setup>Custom
komandu, kako biste dobili prikaz kako e se vaša slika ili dokument ponašati na, recimo, sjajnoj ili mat hartiji.


`
Photoshop Info paleta i Gamut Warning komanda vam pomažu da radite sa CMYK-om u okviru RGB-a
Najbolje od svega je da možete videti sva podru ja slike koja nije mogu e štampati kroz opciju View->Gamut
Warning (Shift+Ctrl+Y) koja indicira delove slike koji su izvan gamuta sivom bojom. Normalno, idealno je da ovo
sivilo držite na minimumu, a to je faktor koji bi uvek trebalo imati na umu kada radite kolor korekciju slike, koja je
namenjena za profesionalnu štampu (možete se prebacivati na gamut warning kada je Adjust dijalog otvoren).
Photoshop ima zgodnu mogu nost da automatski izabere boje van gamuta iz Select->Colour Range dijaloga.
Raditi na ovaj na in, zna i koristiti najbolje od oba sveta. Editovati u RGB, ali uvek kontrolisati CMYK gamut vašeg
dokumenta,i znati da je spreman za finalnu konverziju, separaciju ili komercijalnu štampu. Sa kolor profilom
možete konverziju u initi još boljom – ali to je druga pri a, namenjena nekom slede em lanku.

Similer Documents