Download Pengenalan Kepada Pengurusan Kewangan PDF

TitlePengenalan Kepada Pengurusan Kewangan
File Size16.2 MB
Total Pages32
Table of Contents
              PENGENALAN KEPADA PENGURUSAN KEWANGAN
SKOP PERBINCANGAN
DEFINISI
KENAPA PERLU PENGURUSAN KEWANGAN
3 AKTIVITI UTAMA PENGURUSAN
Slide 6
PROSES PENGURUSAN KEWANGAN
PERANCANGAN
PROGRAMMING
BELANJAWAN
PENGAWALAN
PRINSIP UTAMA
1. LEGALITI
UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN
5 PERINGKAT LEGALITI
Slide 16
Slide 17
Slide 18
2. AKAUNTABILITI
MATLAMAT AKAUNTABILITI
AKAUNTABILITI BERHUBUNG DENGAN KAWALAN KE ATAS PERBELANJAAN
PUNCA KUASA
TAFSIRAN
ELAUN-ELAUN DAN KEMUDAHAN
Slide 25
4.   Elaun Gantian Tetap
5.   Elaun Perjalanan Kenderaan
6.   Tambang Gantian
8. Tambang Pengangkutan Awam
Elaun Lebih Masa
Elaun Lebih Masa (sambungan)
SEKIAN TERIMA KASIH
            

Similer Documents