Download Pedagogija - Teorija Osposobljavanja - Milat PDF

TitlePedagogija - Teorija Osposobljavanja - Milat
File Size111.7 KB
Total Pages19
Table of Contents
              PRVO POGLAVLJE: Znanstveno određenje pedagogije – osnovne naznake
TREĆE POGLAVLJE: Pedagoški razvoj ličnosti
ČETVRTO POGLAVLJE: Andragogija – osnovne karakteristike
PETO POGLAVLJE: Osposobljavanje za život u multikulturalnoj zajednici
            

Similer Documents