Download Pcelarstvo PDF

TitlePcelarstvo
File Size1.3 MB
Total Pages64
Document Text Contents
Page 1

MMrr NNeebboojj{{aa VVeellii~~kkoovvii}}

PP^̂EELLAARRSSTTVVOOPP^̂EELLAARRSSTTVVOO
-- PPRRAAKKTTII^̂NNOO,, KKRRAATTKKOO,, JJAASSNNOO --(prvo izdawe)
2007

Page 2

Izdava~
PEGAZ

Bijelo Poqe
S. Penezi}a bb

Za izdava~a
Zoran Loktionov

Kompjuterski slog
Marko Tvrdi{i}

Tira`
500

[tampa
PEGAZ - Bijelo Poqe

САДРЖАЈ

Увод.................................................................................................5
Историјат пчеларства....................................................................7
Извод из пчеларског кодекса........................................................8
Занимљивости из живота пчела...................................................9
Развој пчелињег легла..................................................................11
Подјела рада у пчелињем друштву.............................................12
Медоносно биље..........................................................................14
Избор мјеста за пчелињак...........................................................16
Животни циклус пчела................................................................17
Програм радова по мјесецима....................................................19
- Јануар..........................................................................................19
- Фебруар......................................................................................21
- Март............................................................................................23
- Април..........................................................................................27
- Мај...............................................................................................29
- Јун...............................................................................................31
- Јул................................................................................................35
- Август..........................................................................................37
- Септембар...................................................................................39
- Октобар.......................................................................................41
- Новембар....................................................................................43
- Децембар.....................................................................................45
Пчелињи производи......................................................................46
- Пчелињи мед..............................................................................46
* Састав меда...............................................................................48
* Кристализација меда................................................................49
- Производња воска.....................................................................49
- Сакупљање и чување цвијетног праха (полена).....................51
- Сакупљање прополиса...............................................................52
- Производња матичне млечи......................................................53
- Производња пчелиње отрови....................................................54
Болести и штеточине...................................................................55
- Мјешинасто или врећасто легло...............................................56

� �

Page 32

која се изводе на леглу зимских пчела.
Због тога је врло важно да се третирање против варое обавља у

јуну и јулу да би се зимске пчеле ослободиле варое у септембру и
октобру, како би се смањио број варое у току зиме и пролећа.

Добро познавање динамике популационог раста крпеља варое је
од великог значаја за тачно планирање цјелокупне стратегије у
борби против варое. Стопа репродукције је много већа на
трутовском у односу на радиличко легло.

У радиличком леглу за 150 дана један крпељ може дати 1330
потомака док у истом временском интервалу у трутовском леглу тај
однос је 1 : 6000.

На раст популације крпеља у пчелињем друштву умногоме
утичу и сами пчелари трансфером матица и отвореног и затвореног
легла из једне у другу кошницу. Ширењу крпеља доприноси и
њихова инвазија преко трутова и радилица који иду из једног
друштва у друго.

Вароа на пчели сише крв услед чега се живот пчела знатно
скраћује чиме слаби пчелиње друштво. Ако је у леглу паразитирао
већи број вароа уочава се појава пчела са деформисаним тијелом и
крилима, као и угињавање лутки у поклопљеном леглу. На
поклопцима ћелија се примећује набораност и појава рупица.
Нападнуте пчеле су јако узнемирене, брзо се крећу по саћу и врте
се у круг, излазе на полетаљку и ту угину.

Иако је до сада пронађено низ хемијских препарата и више
метода за уништавање крпеља, сигуран лијек за његово потпуно
уништење није пронађен. Само комбинациом више метода и
препарата могуће је сузбити и лијечити вароу.

Нека истраживања су показала да вароа у свим стадијумима
свог развоја не подноси високе температуре. У Аустралији гдје се
температура ваздуха у хладу креће око 40 степени, кошнице се
постављају на сунце. Ако се обезбиједи добро провјетравање
унутрашњости кошнице, постављање кошница на сунчано мјесто
не штети пчелама а не погодује ни развоју крпеља варое.

Међутим, највећи број аутора књига о пчеларству савјетује да се
пчелињак постави у шарену хладовину.

Од хемијских препарата користе се одређена средства за
задимљавање и препарати који се додају храни а који дјелују преко
хемолимфе пчела.

Последњих година нарочито су се употребљавали препарати
који се наносе на траке, које се постављају између рамова.
Међутим, вароа је показала одређену отпорност на њих па се све
мање користе.

Најновија истраживања су показала да мравља киселина додата
у одређеној концетрацији, у погодно вријеме, када су температуре
од 15–25 степени, може дати одличне резултате. Као алтернатива
мрављој киселини може да послужи тимол. Apiguard је нови лијек
на бази природних састојака који су дјелотворни, безбjедни и
корисни за пчелиња друштва. Ово средство је гел на бази тимола и
дјелује на два комплементарна начина. Прво се пара тимола помоћу
махања крила пчела шири пчелињаком, а затим уништава вароу
помоћу удисања. Потом пчеле радилице разносе гел кроз друштво
док физички комуницирају једна с другом. У том случају ово
средство убија вароу при додиру. Вјероватноћа развијања
резистенције на Apiguard је врло мала, јер Тимол ремети биолошке
процесе крпеља, тиме што дјелује на више мјеста ћелијске
менбране и нервног система. Резултати широм свијета спроведених
тестирања показују типичну ефикасност од 90 до 93%.

Мравља киселина се примjењује у јулу, августу или септембру.
Најбоље је третман завршити прије појаве легла пчела које ће ући
у зиму. Концетрација киселине треба да је 60%, и сипа се на неки
упијајући материјал (картон, сунђер, крпа), који се постави изнад
рамова или испод наставка на мрежасту подњачу.

Такође приликом употребе мравље киселине употребљавају се
испаривачи преко којих киселина испарава. Приликом коришћења
киселина обавезна је строга заштита пчелара.

Поред хемијских средстава у борби против варое користе се и
неке биолошке методе. Ове методе се примјењују у току пролећног
развоја легла, и то употребом рама грађевњака и ловца.

Рам грађевњак се ставља у центар легла од априла до краја јуна,
у периоду највећег присуства трутовског легла.

62 63

Mr Neboj{a Veli~kovi} P^ELARSTVO Mr Neboj{a Veli~kovi} P^ELARSTVO

Page 33

Овом методом се може одстранити преко 50 % крпеља. Након
затварања ћелија рам се вади из кошнице и претапа.

Данас се у неким земљама израђују пластичне сатне основе за
трутовске ћелије. Рам се постави у средини легла, а претходно
потопи у шећерни сируп. Када је поклопљено трутовско легло овај
рам се вади из кошнице и у пластичним врећама смешта у
замрзивач. Ту рам остаје преко ноћи, чиме ће бити уништено и
легло и вароа. Сутрадан, пчеларском виљушком отклапају се
трутовске ћелије и враћају у кошницу, где их пчеле чисте и матица
поново залеже. Поступак се понавља све док има трутова у
кошници.

Тренутно се у свијету раде експерименти гдје би се пчеларило
с мањим радиличким ћелијама. У мањим ћелијама саћа мањи је
простор између зида ларве и ћелије, па женка варое има лошије
услове за узгој потомства. Такође свој значај има и «антиварозна«
подњача. Коришћењем хемијских средстава крпељ пада на подњачу
при чему сви не угињавају. Преживели крпељи могу се опет
закачити на пчелу и вратити међу рамове. Зато мрежица на овој
подњачи онемогућава повратак пале варое.

Од препарата на бази биља употребљава се КАС-81.
У свијету се пуно ради на усавршавању метода борбе против

варое. Због брзог ширења паразита из заражених у незаражене
пчелињаке веома је важно сузбијање варое изводити у исто вријеме
на ширем простору. Уколико изостане шира акција ефекат
појединачне борбе брзо се поништава.

Одговарајућим и правовременим мјерама сузбијања,
коришћењем тестираних хемијских средстава, уз примјену
биолошких интервенција, паразиту се може ограничити присуство
у кошници, тако да неће бити озбиљнијих последица за опстанак и
продуктивност пчелињег друштва.

Кас-81

Последњих година пчелари широм света све више користе
препарате биљног поријекла. Разлога зашто је то тако има више а

најзначајнији су што је вароа на хемијске препарате постала
резистентна и што они штетно дјелују на квалитет меда.

Препарат КАС-81 дјелује на вароу у свим фазама развоја а има
и стимулативно дејство на развој пчелињег друштва.

Овај препарат се једноставно прави тако да га сваки пчелар
може направити. Као сировине користе се горки пелен и борови
пупољци.

Пелен се бере у два рока: у вријеме вегетације тј. када је појачан
раст зелене масе и у вријеме цвјетања.

Борови пупољци се беру заједно са младим четинама
(иглицама). Сировина се суши на тамном мјесту, засjењеном и на
температури од 20 степени целзијусових. Након сушења иситни се
и до употребе чува у сувој, прохладној и провјетреној просторији.
Препарат се спрема од 50 гр пелена убраног у вегетацији и 900 гр
убраног у вријеме цвјетања, и додаје 50 гр борових пупољака. То се
прелије с 10 литара воде и кува 2-3 сата у поклопљеном суду на
тихој ватри.

Након тога све одстоји на топлом месту 8 сати, па се проциједи
кроз 2 слоја газе. Овако добијен препарат у облику чаја додаје се
шећерном сирупу у односу 1,5 : 1 у корист шећера. Најбоље је да се
овако припремљен сируп даје пчелињим друштвима у јесен.

Зависно од јачине друштва даје се 6-10 литара у 3-4 наврата.
Препарат се може давати и у пролеће за вријеме надражајног
прихрањивања.

Важно је знати да се прихрана врши само увече јер изазива
узнемиравање пчела.

Употреба мравље киселине

Мравља киселина се већ дуго употребљава у третирању пчела
против варое али последњих година се све више препоручује.

Разлог томе је што спада у средства која не загађују мед и друге
пчелиње производе па се то уклапа у савремене токове у пчеларству.
За примјену мравље киселине направљени су различити типови
испаривача, а користе се и многа приручна средства.

64 65

Mr Neboj{a Veli~kovi} P^ELARSTVO Mr Neboj{a Veli~kovi} P^ELARSTVO

Page 63

63 63

Mr Neboj{a Veli~kovi} P^ELARSTVO Mr Neboj{a Veli~kovi} P^ELARSTVO

Page 64

64 64

Mr Neboj{a Veli~kovi} P^ELARSTVO Mr Neboj{a Veli~kovi} P^ELARSTVO

Similer Documents