Download Paulo Coelho - Alhemicar.pdf PDF

TitlePaulo Coelho - Alhemicar.pdf
File Size887.8 KB
Total Pages141
Table of Contents
              Предговор
Алхемичар
Први део
Други део
Епилог
Белешка о писцу
            
Document Text Contents
Page 1

ПАУЛО КОЕЉО

АЛХЕМИЧАР

Paulo Coelho
O Alquimista


Каравађо, Нарцис

Page 2

..

2

Page 70

.

.


.
.

– – –
.

.

,
.

.
: ,

, , .
: .

, ,
,

.


, .

,
.

– ? –
.

.


– . –

.
. ,

, .
.

,
.

– ? – .

– .

70

Page 71

– У то време није било штампарија – инсистирао је
младић. – Није било начина да се сви упознају с
Алхемијом. Зашто је тај језик толико чудан, препун
цртежа?

Енглез није ништа одговорио. Рече да већ данима
посматра караван и да не успева да открије било шта
ново. Једино је приметио да се све чешће прича о рату.Једног лепог дана младић је вратио књиге Енглезу.

– Дакле, да ли си много научио? – упитао је овај,
препун ишчекивања. Недостајао му је неко с ким ће
моћи да прича да би заборавио на страх од рата.

– Научио сам да свет има једну Душу, и ко схвати ту
Душу, схватиће говор ствари. Научио сам да су многи
алхемичари проживели своју Личну Легенду и на крају
открили Душу Света, Камен Мудрости и Еликсир
Младости. Али пре свега сам научио да су те ствари
толико једноставне да се могу исписати на једном
смарагду.

Енглез је био разочаран. Године проучавања,
магијски симболи, неразумљиве речи, лабораторијски
апарати, ништа од тога није оставило утисак на
младића. T

T, помислио је.

Узео је своје књиге и ставио их у торбе које су висиле
на камили.

– Врати се своме каравану – рече. – Ни ја од њега
нисам ништа научио. Младић се поново посветио
тишини пустиње и облаку песка који су дизале
животиње. T T, понављао је у
себи. T , .

71

Page 140

,

Page 141

CIP – Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд

869.0 (81)-31

КОЕЉО, Пауло
Alhemičar / Paulo Koeljo ; preveo sa portugalskog
Radoje Tatić. – 9. izd. – Beograd : Paideia, 1998
(Novi Sad : Budućnost). – 158 str. ; 17 cm. –
(Biblioteka Maštarije)

Prevod dela: O alquimista / Paulo Coelho. – Tiraž
10.000
ISBN 86-82499-97-5

ID=70459916
,

2008.

Similer Documents