Download Osnove tv Delatnosti II PDF

TitleOsnove tv Delatnosti II
File Size582.2 KB
Total Pages32
Document Text Contents
Page 1

Televizijska produkcija predstavlja složen skup aktivnosti od ideje do emitovanja.

- za koncept,

- finansiranje,

- ko-ordinacija,

- produkcija u zadatom roku i u okviru budžeta.

Prisutna su dva osnovna tehnološka načina produkcije TV emisija:

1. Produkcija televizijskih emisija na elektronski način

2. Produkcija televizijskih emisija na filmski način

1. Produkcija televizijskih emisija na elektronski način

- Omoguduje direktno prenošenje događaja, a prilikom snimanja emisija zapis slike i zvuka

ostvaruje se na magnetoskopskoj traci (hard disk, memorijsku karticu), koja je odmah spremna

za reprodukciju snimka

Može se obaviti:

a. U televizijskom studiju, i

b. Izvan televizijskog studija (Reportažna kola i ENG snimanja)

Digital Television (DTV) omoguduje emitovanje filmskog kvaliteta slike i zvuka.

HDTV programi mogu uključivati i Dolby digital surround zvuk, koji se koristi u filmskim projekcijama.ANALOGNO

 Snimanje: Na traku sa kamkorderom

 Montaža: Linearna sa trake na traku

 Emitovanje: Sa trakeDIGITALNO

 Snimanje: Na traku ili mem. Karticu, ili

opt.disk

 Digitalizacija: Prebacivanje na Video

Server

 Montaža: Nelinearna digitalna montaža

 Emitovanje: sa servera

Page 32

Materijalno-finansijska likvidacija Elementi scenografije, kostimografije, rekvizita moraju biti vradeni u funduse

 Evidentiranje i obračun učinaka rada tehničkih uređaja i radnika

 Analiza obavljenih poslova, izveštaj o radufinansijski obračun

 Finansijska dokumentacija za isplatu

 Završni elaborat emisije, potpisuju organizator, urednik, producentEmitovanje

 Prema utvrđenom planu emitovanja

 Režija dnevnog programa

FIN
 U televiziji je ART DIREKTOR osoba koja usaglašava i usklađuje sve elemente vizuelne

prezentacije (scenografija, svetlo, boje, grafička obrada, logotipi, slajdovi, kostim, šminka,

frizura, nakit, rekvizita i igrajuda rekvizita, špice, džinglovi, muzički semplovi) na osnovu

uređivačke politike, planiranih efekata na konkretne ciljne publike i kulturnu misiju koja je

namenjena kudi.

 ART DIREKTOR kreativno koordinira rad scenografa, majstora svetla, grafičkih dizajnera,

kostimografa, šminkera, frizera i kompozitora. On postavlja okvir za samostalno kreativno

delovanje navedenih profesija.

Similer Documents