Download ORTODONCIJA PDF

TitleORTODONCIJA
File Size554.2 KB
Total Pages92
Document Text Contents
Page 47

- Posle nedostatka trećih molara, najčešći je nedostatak gornjeg lateralnog sekutića i donjeg drugog
premolara.
- Hipodoncija stalnih zuba se češće javlja kod žena, češća je u gornjoj vilici i češća se javlja bilateralno.
- Hipodoncija stalnih zuba je često udružena sa perzistencijom mlečnih, jer nedostaju zamenski zubi. To
se najčešće sreće kod donjih mlečnih molara i gornjih očnjaka.
- Kod nedostatka gornjih stalnih lateralnih sekutića, stalni očnjaci tokom nicanja, migriraju napred i niču
između centralnih sekutića i mlečnih očnjaka.
- Hipodoncija je najčešća nasledna anomalija, a u retkim slučajevima i spoljašnji činioci mogu da uzrokuju
anomaliju:
1) kongenitalni lues
2) upotreba talidomida kod trudnica

- Kongenitalni nedostatak zuba može biti udružen sa; a) Daunovim sindromom
b) orofacijalnim digitalnim sindromom
c) rascepima usne i nepca.

52.Nepravilnosti u obliku zuba
- Ove nepravilnosti zahvataju krunice, korenove ili i krunice i korenove.
1) Nepravilnosti krunica
- Nenormalan oblik krunica najčešće pokazuju zadnji zubi u svakoj morfološkoj seriji:
a) gornji lateralni sekutići
b) drugi premolari
c) treći molari.
- Krunice gornjih lateralnih sekutića pokazuju najveće varijacije u obliku i veličini: najčešće imaju vretenast
oblik a krunica može biti slična i donjem premolaru ako je jače izražen cingulum.
- Molarizacija premolara se češće javlja na donjim zubima, češće na drugim nego na prvim premolarima.
- Krunice umnjaka su često atipične, a oblici raznoliki.
2) Nepravilnosti korenova
- Češće su kod višekorenih zuba, a najčešće se javljaju na trećim molarima i prvim premolarima.
- Česte su i anomalije u broju korenova
*Taurodontizam je nepravilnost korena i kanala mlečnih i stalnih molara koja se karakteriše sa patuljastim
korenovima i komorom pulpe koja je izdužena skoro do apeksa.
- Nasledni faktori su glavni uzročnici anomalija oblika zuba.
3) Geminacija
- Kod ove anomalije započinje ali se ne završava deljenje zubnog zametka i treba je razlikovati od fuzije
zuba.
- Javlja se na sekutičima i očnjacima, mlečnim i stalnim, a manifestuje se plićom ili dubljom incizurom na
incizalnoj ivici krunice.
- Ovakvi zubi imaju prostranu krunicu (makrodoncija), a postoji i jedan koren, kanal i pulpa.
- Ako dođe do potpunog deljenja zametka nastaće zubi blizanci (prekobrojni zubi).
- Mehanizam nastanka geminacije je povezan sa ingvinacijom gleđnog organa.
4) Fuzija
- Manifestuje se srastanjem gleđi i dentina ili samo gleđi dva zubna zametka.
- Fuzija zuba može biti potpuna (dva zuba srastaju celom svojom dužinom) ili nepotpuna (srastanje samo
u predelu krunica ili samo u predelu korena).
- Češće se javlja na mlečnim zubima, a najčešće srastaju donji očnjak i lateralni sekutić, pa gornji
centralni i lateralni sekutić.
- Od stalnih zuba najčešće srastaju gornji centralni i lateralni sekutić, jednostrano ili obostrano (srastanje
se obavlja pod izvesnim uglom). Ovo se zapaža kada se prekobrojni lateralni sekutići nalaze između
centralnih.
- Kod fuzije postoje dva korena i dve pulpe, za razliku od geminacije, a verovatno se nasleđuje kao
dominantna anomalija.
5) Konkrescencija
- Manifestuje se srastanjem korenova u predelu cementne strukture dva ili više zuba.
- Podela:

46

Similer Documents