Download Opravka Radio Aparata I Elektroakustichkih Uredjaja.pdf PDF

TitleOpravka Radio Aparata I Elektroakustichkih Uredjaja.pdf
File Size8.0 MB
Total Pages275
Document Text Contents
Page 1

VELIMIR MESAROŠ, dipl. inž.

OPRAVKA
RADIOAPARATA

NO VINSKO-IZDAVAČKA RADNA ORGANIZACIJA
TEHNIČKA KNJIGA

BEOGRAD, 1985.

I ELEKTROAKUSTIČKIH UREĐAJA

XIV PRERAĐENO I DOPUNJENO IZDANJE

Page 2

Ovo izdanje, u odnosu na prethodna, u znatnoj meri je dopunjeno i prerađeno,
jer je tehnologija pohtprovodnika i integrisanih kola došla do mnogih novih i boljih
električnih rešenja kod prijemnika i elektroakustičkih uređaja, koji se danas iz­
rađuju samo još sa poluprovodnicima i integrisanim kolima. Zbog toga su ovde
izostavljena sva poglavlja (iz ranijih izdanja) o cevnim prijemnicima, a odeljei o
tranzistorskim prijemnicima i ostalim elektroakustičkim uređajima znatno su pro­
šireni. Primenom integrisanih kola postignuto je pojejtinjenje proizvodnje, veća
pouzdanost u radu i rukovanju prijemnicima i drugim uređajima.

Primenom mikroprocesora, koji upravljaju elektronskim pretraživanjem stanica,
uprošćeno je još više rukovanje prijemnikom.

U ovom izdanju prikazani su svi novi modeli domaćih prijemnika i elektro­
akustičkih uređaja, a od stranih, čiji je asortiman takođe veliki, samo oni koji su
uvezeni u većim količinama. Principijelne šeme sakupljene su, kao i do sada, u
prilogu knjige. Prikazani su i neki domaći i strani aparati suvremenih električnih
rešenja sa ugrađenim mikroprocesorima.

Zbog obilja novih materijala i sadržaja izostavljen je veliki broj starijih
(domaćih i stranih) aparata, kako ne bi došlo do povećanja obima knjige, zatim
su skraćena neka poglavlja, a za izostavljeni odeljak o uporednim pregledima polu-
provodnika upućujemo čitaoca na posebnu knjigu »Elektronske cevi, poluprovodnici
i integrisana kola«, koja sadrži detaljne podatke za veliki broj analognih i digitalnih
integrisanih kola, čija je prirnena sve veća u prijemnicima i drugim uređajima.

Sve šeme su preuzete iz servisnih uputstava domaćih i stranih proizvođača,
kojima se posebno zahvaljujem na pomoći oko pripremanja novog izdanja ove knjige.

PREDGOVOR

Autor

Page 137

Najčešće mehaničke greške i način njihovog otklanjanja

Od raznih modela i fabrikata magnetofona (kasetofona) ovde su
skupljeni karakteristični i najčešći slučajevi kvarova, a zatim objaš­
njeni najverovatniji uzroci kvara i način opravke. Ova će uputstva
dobro doći onim čitaocima koji nemaju iskustva u mehaničkim op-
ravkama magnetofona. Možda oni neće u praksi naići na identične
slučajeve, ali ovde izneti prirr.eri pokazaće im kako da što lakše
ustanove kvar i izvrše opravku.

SI. 6.4
134

Page 138

Vrsta greške Uzrok i način otklanjanja

1. Traka se ne kreće. 1. Pogonski kaiš (guma) 83 klizi, nije zategnut (izdužen
je) ali je ispao iz žleba (si. 6.2.).
Zameniti kaiš novim, namestiti kaiš na svoje mesto.

2. Zamajac (48) teško ide, zaprljan je ili je pritisnut
ležaj na nosaču 69. Pregledati ležaj, podmazati ležaj
(kako je navedeno pod tač. 3 b).

2. Traka ide napred
dobro, ali u sup­
rot om smeru ne
ide, od osno teško
ide.

1. Nedovoljni obrtni momenti tanjira 1 usled slabog
trenja filca 2 o donji tanjir 3 (si. 6.3). Povećavati
trenje izvijanjem zvezdaste opruge 4. Po potrebi
zameniti filcani prsten (koji se vremenom izlizao).

2. Olabavljen kaiš 92 (ako ga ima) ili spao sa zatez­
nog točkica 102. Vratiti kaiš u žleb točkica (si. 6.4).

3. Pritisak točkica 102 na kaiš 92 može se doterati
oprugom 103 (si. 6.4).

4. Nekada se umesto kaiša prenosi obrtanje na donji
tanjir 3 preko prenosnog točkica 4 (si. 6.5). Nedo­
voljan pritisak pogonskog točkica 5 usled slabo
zategnute spirale opruge 6. Skinuti oprugu 6 sa
trna 7 i oprugu kleštima-sečicama skratiti za 2 — 3
navojka, kraj žice saviti u kukicu i oprugu ponovo
zakačiti za trn 7. Treba podmazati ležišta oba toč­
kica 4 i 5.

3. Traka se kreće
neravnomernom
brzinom.

i■i
i

1. Nedovoljno podmazane osovine rotacionih delova.
Pažljivo sva mesta podmazati jednom kapi ulja.

2. Pogonsko vreteno za traku 52 (si. 6.6.) ili plastičri
frikcioni točkić 94 — misni su. Oorisati ih tkani­
nom (ne vatom) natopljenom sa malo alkohola.

3. Nedovoljan pritisak točkica (94) na vreteno 52.
52. Povećati pritisak točkica za to predviđenom
oprugom.

4. Deformisan ili izlizan točkić 94. Zameniti ga ovim.
5. Pogonsko vreteno 52 je ekscentrično ili u ležištu

ima veliki zazor (ležište izlizano). Zameniti oba dela
6. Prejak obrtni moment frikeio.iog pogona (si. 6.3).

Smanjiti trenje ispravljanjem zvezdaste opruge 4.
7. Deformisan gumeni pogonski kaiš. Izmeniti kaiš.
8. Jedan od pogonskih točkica dodiruje povremeno

druge delove ili je slabo podmazan. Pažljivo prove-
riti kretanje točkica, otkloniti uzrok kvara.

9. Kod kasetofona neispravna kaseta koju treba za­
meniti.

144

Page 274

Hi-Fi stereo-prijemnik ,,HSR 40“ .............................................................. 188
Hi-Fi stereo-uređaj ,,HSR 48“ ............................................................ 188
Hi-Fi stereo-pojačavač HSP 40 .................................................................. 189
Hi-Fi stereo-uređaj ,,HSR 30“ ............................................................ 189
Hi-Fi tuner „HT 4011S“ ............................................................................. 189
Hi-Fi pojačavač ,,HA 4011S“ ........................................................................ 190
Hi-Fi stereo-uređaj HSR 70............................................................................ 190
Hi-Fi stereo-uređaj „HSR 140“ ..................................................................... 192
Hi-Fi „HSR 160“ ........................................................................................... 194
Aparat fabrike ,,Rudi Čajavec“ — Banja Luka........................................... 194
Auto-prijemnik „AP-130“.............................................................................. 194
Aparati „Iskre“ — Kranj................................................................................. 194
Trenta ............................................................................................................. 194
Radio-časovnik „Lipica SSU 2080“ .............................................................. 194
Radio-kasetofon „RB3200“ ........................................................................ 195
Radio-kasetofon „Marta RM 410“ 197
Radio-kasetofon RM 409 .............................................................................. 198
„Savica“ SN 120 i SN 121 ......................................................................... 198
„Savica“ SSN 1310 i „Planica“ SSN 2060 ................................................. 199
„Savica“ SSG 1320 i „Portorož“ SSG 1300 .............................................. 199
Hi-Fi stereo-prijemnik „SST 2030“ 199
Stereo-gramofon sa pojačavačem SNG 1040/1050 ...................................... 203
Aparati radio-industrije — Zagreb ................................................................ 204
Radio-kasetofon „Rarna 8220“ 204
Radio-kasetofon „Rarna 8320“ 205
Radio-kasetofon „Rarna 4100“ 205
Stereo-gramofon sa pojačavačem „Turandot 40/41 GP 7681“ . . . . 205
Stereo-gramofon sa pojačavačem „Turandot 42 GP7684“ 206
Gramofon sa pojačavačem „Traijata GP2731“ ............................................. 207
Gramofon sa pojačavačem „Travijata GP2830“ ........................................... 207
Aparati „Gorenje“ — Titovo Vclenje ............................................................ 207
Hi-Fi garnitura „100“ 207
Hi-Fi stereo-tuner T 100 ................................................................................ 208
Hi-Fi kasetdek C100 ...................................................................................... 210
Hi-Fi stereo-pojačavač A100 211
Hi-Fi stereo-garnitura „102“ 212
Hi-Fi stereo-tuner T102 212
Hi-Fi kasetdek C102 ...................................................................................... 213
Hi-Fi stereo-pojačavač snage PA 102 214

9. OPIS 1 SERVISNI PODACI APARATA STRANE PROIZVODNJE 216
Aparati fabrike „Philips“ ............................................................................... 216
Stereo-kasetdek F 6233 ................................................................................. 216
Radio-kasetofon D7323 ................................................................................. 217
Hi-Fi tuner 22AH109 218
Hi-Fi digitalni tuner F2233 ........................................................................... 221
Hi-Fi pretpojačavač 22AH209 ...................................................................... 224
Hi-Fi pojačavač snage (22AH309) ................................................................ 224
Hi-Fi stereo-pojačavač F4225 225
Aparati fabrike „Gruniig“ .............................................................................. 227
Prenosni stereo-radio kasetofon RR1140 ...................................................... 227

287

Page 275

Hi-Fi resiver R1000 229
UKT stereo-prijemnik SR 1000 .................................................................... 231
Radio-časovnik ,,Sono-ck>ck 660“ ............................................................. 234
Radio-časovnik „Sono-clock 670 SP“ ........................................................... 236
Autostoper „Weltklang W2010 VD i 2510 VD“ ........................................... 236
Aparati fabrike „Blaupunkt“ .......................................................................... 238
Auto-radio „Frankfurt super arimat“ ............................................................. 238
Auto-radio „Washington SQR 32“ 239
Auto-radio „Bamberg elektronic“ ................................................................. 243
Aparati istočnonemačke proizvodnje ..................................................... ; 249
Radio-kasetofon R400/R410 249
Stereo-resiver 5080/5090 251
„Carat S“......................................................................................................... 252
Muzički centar „Compact 1100“ 255
Aparati poljske proizvodnje ........................................................................... 257
Prijemnik „Pionir Stereo“ .............................................................................. 257
Auto-prijemnik „Safari-2“ ............................................................................. 257
Radio-kasetofon MK 2500 ............................................................................ 258
Aparati proizvodnje SSSR-a ......................................................................... 258
Prijemnik „Selena“......................................................................................... 258
Prijemnik „Selena B206—B209“ .................................................................. 259
Prijemnik „Spidola 250—252“....................................................................... 260
Prijemnik „Vashod 302 i 303“ 260

10. RAZNE TABELE I UPOREDNI PODACI .................................................. 262

11. PODACI ZA PODEŠAVANJE RADIO-APARATA: ÍC2, Ideal 1C4,
AT 101, AT 302, HSR 70, HSR 140, Savica SN 120, T 100, RB 3200.
D 7323 ............................................................................................................ 267

LITERATURA .............................................................................................. 284

Velimir Mesaroš, dipl. inž.: Opravka radio-aparata i elektroakustičkih uređaja,
XIV izdanje — Recenzent: Zoran Jerotić — Za izdavača: Branko Nikolić,
direktor i glavni urednik — Urednik: Dušica Lučić — Grafički urednik: Jugo­
slav Bogdanović — Korektor: Mjjana Aćimović — Izdavač: NIRO „Tehnička
knjiga“, Beograd, 7. juli 26 — Štamparija: BIGZ, Beograd, Bulevar vojvode
Mišića 17 — Tiraž: 5.000 primeraka — Oslobođeno poreza na promet na osnovu

mišljenja Republičkog komiteta za kulturu SRS

YU ISBN 86-325-0011-2

Similer Documents