Download Οι Τεκτονικοί Τύποι Misraim και Memphis PDF

TitleΟι Τεκτονικοί Τύποι Misraim και Memphis
File Size6.2 MB
Total Pages123
Document Text Contents
Page 1

www.misraimmemphis.org www.misraimmemphis.gr

Page 2

www.misraimmemphis.org www.misraimmemphis.gr«Οι Τεκτονικοί Τύποι Misraim και Memphis» Gas. Ventura Σελ 2/123

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν αΣελίδα
Πρόλογος 3
Εισαγωγή 11


Μέρος 1ο


Ο Τεκτονικός Τύπος Μισραΐμ Seu Aegypti

Κεφ Ι O Τύπος Μισραΐμ στη Γαλλία 14
Κεφ ΙΙ Τα Arcana Arcanorum 22
Κεφ ΙΙΙ Οι ιστορικές πηγές του Μισραΐμ 30
Κεφ IV Ο Τύπος Μισραΐμ μετά τους Bédarride στην Ιταλία και την Γαλλία 39

Μέρος 2ο


Ο Αρχαίος και Αρχέγονος Ανατολικός Τύπος Μέμφις

Κεφ Ι Ο Etienne Marconis de Négre και ο Τύπος Μέμφις 45
Κεφ ΙΙ Oι Πυραμίδες της Menfi 53
Κεφ ΙΙΙ Από τις Πυραμίδες στην Γνωστική Εκκλησία 67
Κεφ IV Ο Ιταλικός Φιλοσοφικός Τύπος και ο Τύπος Μέμφις του Παλέρμο 78

Μέρος 3ο


Μέμφις και Μισραΐμ μετά τον τελευταίο Παγκόσμιο Πόλεμο

Κεφ Ι Από την Γνωστική Εκκλησία στον Αθεϊσμό; 89
Κεφ ΙΙ Παλέρμο και Μιλάνο 96
Κεφ ΙΙΙ Το Κυρίαρχο Μεγάλο Θυσιαστήριο της Αδριατικής 102
Ε π ί λ ο γ ο ς 112
Βιβλιογραφία 116
Λίγα λόγια για τον συγγραφέα 118
Ευρετήριο 119

Page 61

www.misraimmemphis.org www.misraimmemphis.gr«Οι Τεκτονικοί Τύποι Misraim και Memphis» Gas. Ventura Σελ 61/123

Σχεδόν ταυτόχρονα με την χορήγηση αυτού του διπλώματος, ο Αδελφός Giovan Battista
Pessina «αφύπνισε» (Σ.τ.Μ.: τα εισαγωγικά του συγγραφέα σε αυτό το σημείο δηλώνουν την
αντικανονικότητα της πράξης αφύπνισης) αυθορμήτως στην Κατάνια τον ίδιο Τύπο, κάτω από τον
τίτλο του «Αιγυπτιακού αναθεωρημένου Τύπου» (13 βαθμών) δημοσιεύοντας ένα περιοδικό
με τίτλο: «Οι Πυραμίδες της Menfi».

Το «Περιοδικό του Ιταλικού Τεκτονισμού» επίσημο όργανο της ενοποιημένης Μεγάλης
Ανατολής της Ιταλίας (GOI) υπό την διεύθυνση του Ulisse Bacci, αναφερόταν σε αυτό στις
σελίδες 13, 14 του τεύχους Νο 10/11 της 12ης Ιουλίου 1876, δημοσιεύοντας το ακόλουθο
καυστικό άρθρο, κάτω από τον τίτλο «Οι πυραμίδες της Menfi»:
«Στην Κατάνια, αναδύονται από το έδαφος, ίσως ανοίγοντας διάπλατα από κάποιο
αναπάντεχο εσωτερικό αναβρασμό οι Πυραμίδες της Menfi. Ο αδ.·. Giovan Battista Pessina,
είναι ο παρουσιασθείς σε μας Τέκτων Διδάσκαλος. Για όποιον δεν το γνώριζε, θα πούμε ότι
κάτω από τον τίτλο «Πυραμίδες της Menfi» εμφανίζεται στην κοιλάδα του Simeto, ένα
Τεκτονικό περιοδικό που μοιάζει πολύ με το δικό μας. Σύμφωνα με το μήνυμα που διαβάζει
κανείς στην κεφαλή της πρώτης στήλης, φαίνεται να πρόκειται για κάτι σαν πρόωρη γέννα
(...). Εμφανίζεται ως όργανο του Υπάτου Συμβουλίου του Αιγυπτιακού Τεκτονικού Τάγματος
του Τύπου της Menfi για το Βασίλειο της Ιταλίας, δηλαδή όργανο το οποίο στην Κατάνια δεν
έχει ούτε έναν Αδελφό, και το οποίο έχει μία και μόνη Στοά στην Ιταλία: Την «Αναμόρφωση»
στην Ανατολή της Γένοβας. Αυτό το αγαπητό Εργαστήριο γνωρίζει τίποτα σχετικά με το
όργανό του; Η Μεγάλη Ανατολή της Αιγύπτου γνωρίζει κάτι; Θα είμασταν πραγματικά
περίεργοι να μάθουμε εκείνες τις επίσημες πράξεις που δίδουν στις «Πυραμίδες της Menfi» το
δικαίωμα να ονομάζεται όργανο του Μεμφιτικού Τύπου (...). Όσον αφορά τους βαθμούς του
Αδ.·. Giovan Battista Pessina εμείς θα σιωπήσουμε με κομψότητα προς αυτόν ο οποίος έκανε
διάφορες παρακλήσεις για την βεβαίωση λήψης ενός υψηλού βαθμού του Σκωτικού Τύπου.
Εφ’όσον όμως το επιθυμεί, θα μιλήσουμε: Ετσι λοιπόν, ο Αδ.·. Giovan Battista Pessina,
κυρίως αυτός, δεν αποκόμισε την αναγνώριση του βαθμού που ζητούσε, και πιστεύουμε ότι
δεν τον κατείχε για δύο λόγους: 1) δεν παρουσίασε κανένα επίσημο έγγραφο ότι τον κατείχε
2) διότι, ενώ εκκρεμούσε ακόμη η αίτησή του, εγκατέλειψε τον Σκωτικό Τύπο για να τεθεί
επικεφαλής μιάς Στοάς του Συμβολικού Τύπου. Επομένως, αρχικά ο Αδ.·. Giovan Battista
Pessina ήταν με τον Σκωτικό Τύπο – μετά πέρασε στον Συμβολικό – μετά ξανά στον Σκωτικό
– και σήμερα φαίνεται να έχει περάσει σε εκείνον του Menfi. Εμείς αφήνουμε τα σχόλια στους
αναγνώστες. Πιστεύουμε, επιπλέον, ότι εικάζουμε ορθά το γενικό πνεύμα της κατάστασης,
ότι δηλαδή, όποιος δεν εισέρχεται από την πόρτα, προσπαθεί να εισέλθει από το παράθυρο
(...)».
Φαίνεται ότι οι «Πυραμίδες της Menfi» ανταπάντησαν, βλέποντας ότι στο τεύχος 13/14 της
4ης Αυγούστου 1876 στο «Περιοδικό του Ιταλικού Τεκτονισμού» στην σελίδα 5, κάτω από
τον τίτλο «Ο Μεγάλος Ιεροφάντης», ο Αδ.·. Bacci έγραφε:
«Ιδού, πλέον το γνωρίζουμε με βεβαιότητα. O Μεγάλος Ιεροφάντης του Υπάτου Συμβουλίου
της Menfi, που έχει έδρα την Κατάνια, είναι αυτός ο Giovan Battista Pessina ο οποίος από τον
Σκωτικό Τύπο πέρασε στον Συμβολικό, και μετά πάλι στον Σκωτικό, τέλος δε στον Menfi. Το
ωραίο είναι ότι αυτός έγραφε διάφορα γράμματα στις διάφορες κανονικές Τεκτονικές
δυνάμεις της Ευρώπης και της Αμερικής για να γίνει γνωστός ως Μεγάλος Ιεροφάντης. Ακόμα
δε, το ωραίο είναι ότι , αυτές οι δυνάμεις, επέστρεφαν αυτές τις επιστολές στην Μεγάλη

Page 62

www.misraimmemphis.org www.misraimmemphis.gr«Οι Τεκτονικοί Τύποι Misraim και Memphis» Gas. Ventura Σελ 62/123

Ανατολή της Ιταλίας (GOI), η οποία φυσικά τις πέταγε στα σκουπίδια, ή μάλλον καλύτερα, τις
διατηρούσε ως αιώνια μαρτυρία των ανίσχυρων ανθρώπινων φιλοδοξιών, και απαντούσε στις
διάφορες Μεγάλες Στοές που την συμβουλεύονταν, απαριθμώντας όλα τα σχετικά με τον
Giovan Battista Pessina γεγονότα».

Το περιοδικό της Μεγάλης Ανατολής («Rivista della Massoneria Italiana», ή «Περιοδικό του Ιταλικού
Τεκτονισμού»), συνέχιζε για άλλες τρείς στήλες, αποκρούοντας διάφορους άλλους ισχυρισμούς
του «οι Πυραμίδες της Menfi» στεκόμενο και σε διάφορα άλλα γεγονότα που δεν
ενδιαφέρουν το θέμα μας, ούτε τον Τεκτονισμό γενικά.
Δεν είναι η κατάλληλη περίσταση να τεκμηριώσουμε όχι μόνο την «κανονικότητα», αλλά
ακόμη λιγότερο την τυπικότητα και παραδοσιακότητα της αυτοανακήρυξης του Giovan
Battista Pessina ως Μεγάλου Ιεροφάντη του Μέμφις, ο οποίος εκτός των άλλων,
παρουσιάζεται και ως «ανασχηματισμένος». Και πραγματικά, μπορούμε να πούμε ότι
«ανασχηματισμένος» ήταν όντως από τον Giovan Battista Pessina, με την έννοια όμως του
όρου «ανασχηματισμένος» που δίδεται σε νεοσύλλεκτους που απαλλάσσονται από την
στρατιωτική θητεία, δηλαδή «ανάπηρος» (Σ.τ.Μ.: η λέξη “riformato” στα Ιταλικά ταιριάζει και στους 2
όρους).
Και, πράγματι από τον Giovan Battista Pessina προκύπτει, όπως βεβαιώνει ο Mallinger [*], η
προσαρμογή των 95 βαθμών του Μέμφις στους 33 βαθμούς του Σκωτικού Τύπου, τους
οποίους ο ίδιος κατόπιν θα υιοθετήσει στον ανασχηματισμένο Μισραΐμ της Νάπολης, και τους
οποίους κατόπιν ο John Yarker θα κωδικοποιήσει στο βιβλίο του «Rituals of the Ancient and
Primitive Rite» (βλέπε αρχή του κεφαλαίου).

[*] Ο J. Mallinger στο: «Les rites dits egyptiens de la Maçonnerie» («Οι
ονομαζόμενοι Αιγυπτιακοί Τύποι του Τεκτονισμού») έγραφε για τον Μισραΐμ:
«Οι υψηλοί του βαθμοί δεν εγκρίθηκαν ποτέ. Ούτε η περικοπή του στους 33
βαθμούς του Σκωτικού που παραγγέλθηκε από τον Ιεροφάντη Pessina, και ο
οποίος λειτούργησε πρακτικά σε ορισμένες χώρες...»

Δεν γνωρίζουμε με ακρίβεια, εκτός εάν δεν θέλουμε να πιστέψουμε όσα γράφει ο Domenico
Margiotta [*], πώς και ο Giovan Battista Pessina, εγκατέλειψε τις «Πυραμίδες της Menfi»,
φεύγοντας για την Κατάνια και προσεγγίζοντας κατόπιν την Νάπολη όπου αφού «αφύπνισε»
τον «ανασχηματισμένο» Τύπο Μισραΐμ, φαίνεται πως πέτυχε κάτι.

[*] Ο Domenico Margiotta, 33ο σε διάφορα Υπατα Συμβούλια, αποστάτης και
λιβελογράφος, αναφέρει στο «Le Palladisme», έκδοση 1895, σελίδα 14, με ποιό
τρόπο μετά την δημιουργία του ανασχηματισμένου Μέμφις στην Κατάνια, ο
Giovan Battista Pessina, καταγγελμένος για Τεκτονικά σφάλματα, διέφυγε στην
Νάπολη όπου, πάντα σύμφωνα με τον Domenico Margiotta, αυτοανακηρύχθηκε
κατ’αρχήν Μεγάλος Διδάσκαλος του ανασχηματισμένου Μισραΐμ, και κατόπιν
Μεγάλος Ιεροφάντης του Μέμφις-Μισραΐμ. Στο βιβλίο του «Αναμνήσεις ενός
33ο» έκδοση 1895, σελίδα XVI, δημοσίευσε μία επιστολή του προς τον Giovan
Battista Pessina, της 6ης Σεπτεμβρίου 1894, από τις Βρυξέλλες, στην οποία τον
καθυβρίζει αποκαλώντας μεταξύ άλλων, «δήθεν Μεγάλο Ιεροφάντη» του
Μέμφις-Μισραΐμ, απατεώνα, και ότι τον είχε περάσει για τον αδελφό του
γερουσιαστή και εκλεκτού νομομαθούς Enrico Pessina. Ωστόσο, οφείλουμε να
επισημάνουμε οι δύο αυτές αναφορές του Domenico Margiotta, γράφτηκαν για
να προσβάλλουν Τέκτονες και Τεκτονισμούς οποιουδήποτε Τύπου και είδους.

Page 122

www.misraimmemphis.org www.misraimmemphis.gr«Οι Τεκτονικοί Τύποι Misraim και Memphis» Gas. Ventura Σελ 122/123

Page 123

www.misraimmemphis.org www.misraimmemphis.gr«Οι Τεκτονικοί Τύποι Misraim και Memphis» Gas. Ventura Σελ 123/123

Similer Documents