Download NaveTehnice PDF

TitleNaveTehnice
File Size22.5 MB
Total Pages253
Table of Contents
              CUPRINS
1. INTRODUCERE
	1.1 Clasificarea navelor tehnice
	1.2 Piaţa navelor tehnice
2. REMORCHERE
	2.1 Descriere
	2.2 Tipuri de remorchere
	2.3 Propulsia remorcherelor
	2.4 Formele remorcherelor
	2.5 Instalaţia de remorcaj
	2.6 Stabilitatea remorcherelor
	2.7 Remorchere carusel
3. ÎMPINGĂTOARE
	3.1 Descriere
	3.2 Tipuri de împingătoare
	3.3 Propulsia împingătoarelor
	3.4 Formele împingătoarelor
	3.5 Alte particularităţi constructive ale împingătoarelor
	3.6 Probe specifice împingătoarelor
	3.7 Împingătoare maritime
4. NAVE DE ASISTENŢĂ ŞI SUPORT
	4.1 Pilotine
	4.2 Nave de servicii generale
	4.3 Nave de stins incendiu
	4.4 Nave pentru lucrări subacvatice
	4.5 Nave de asistenţă scafandri
	4.6 Nave pentru semnalizarea căilor navigabile
	4.7 Nave hidrografice
	4.8 Nave de deplouare
		4.8.1 Necesitate
		4.8.2 Tehnologii şi echipamente de depoluare
		4.8.3 Nave specializate în acţiuni de depoluare
	4.9 Spărgătoare de gheaţă
5. NAVE DE DRAGARE
	5.1 Introducere
	5.2 Tipuri de drăgi
	5.3 Echipamente specifice drăgilor
	5.4 Selecţia tipului de dragă
	5.5 Particularităţile diferitelor tipuri de drăgi
		5.5.1 Draga cu cupe
		5.5.2 Draga cu graifăr
		5.5.3. Draga cu excavator
		5.5.4. Draga cu sucţiune
		5.5.5. Draga aspirantă mobilă
	5.6 Şalande
	5.7 Elemente de proiectare a navelor de dragare
		5.7.1 Aspecte generale
		5.7.2 Aspecte specifice drăgilor de tip hopper
6. PLATFORME TEHNOLOGICE
	6.1 Macarale plutitoare
		6.1.1 Instalaţia de ridicare
		6.1.2 Unitatea plutitoare
	6.2 Docuri plutitoare
	6.3 Barje semisubmersibile
	6.4 Nave de ranfluare
	6.5 Alte tipuri de platforme plutitoare
7. NAVE PENTRU ACTIVITĂŢI OFFSHORE
	7.1 Prezentare generală
	7.2 Categorii de nave OSV
	7.3 Nave de prospecţiuni – SV – Seismic Vessel
	7.4 Nave de aprovizionare
	7.5 Nave de manevră ancore – AH – Anchor Handler
	7.6 Nave pentru construcţii subacvatice
	7.7 Nave pentru instalare conducte şi cabluri subacvatice
	7.8 Nave pentru stocare şi producţie FPSO - Floating Production,Storage and Offloading
	7.9 Nave rapide de intervenţie
	7.10 Caracteristici generale ale navelor OSV
		7.10.1 Elemente de dimensionare
		7.10.2 Forma
		7.10.3 Sistemul de poziţionare dinamică
		7.10.4 Propulsia şi sistemele energetice
		7.10.5 Alte elemente specifice navelor tip OSV
		7.10.7 Dotări opţionale ale navelor de support offshore
		7.10.8 Cerinţe de stabilitate pentru nave de suport offshore
            
Document Text Contents
Page 2

NAVE TEHNICE


1Ovidiu IonaşNAVE TEHNICE


2014

Page 126

NAVE TEHNICE


125


- graifăr tip cactus – utilizat la soluri moi compactateFig. 5.10.2 – Graifăre: cu cupe (st); paiănjen (ce); cactus(dr)


Afânătoare
Afânătoarele au rolul de a disloca solul şi de a crea un amestec de apă-sol în
vederea absorbţiei acestuia de către pompa de dragaj. Se utilizează numai la
soluri cu granulaţie fină şi medie – nămol, nisip şi pietriş cu granulaţie mică
– şi cu grad redus de compactare. Necesită dispozitive adiţionale de
antrenare (pompă, motor).
Tipurile principale de afânătoare sunt:

- afânător cu pompă şi jet de apă; dislocarea solului este realizată de
un jet de apă sub presiune (creat de o pompa destinată)

- afânător cu cap rotativ cu lamele; dislocarea solului este realizată cu
lamelele în rotaţie în jurul unei axe perpendiculare pe sol şi
amplasate pe un cap conic

- afânător spiralat; dislocarea solului este realizată de un cilindru
rotativ în jurul unei axe paralele cu solul şi prevăzut cu lamele
spiralate tip combină
Fig. 5.10.3 – Afânătoare: cu jet de apă (st), cu cilindru (ce), cu cap rotativ (dr)

Page 127

NAVE TEHNICE


126


Capete de tăiere
La fel ca şi afânătoarele, capetele de tăiere au rolul de a disloca solul şi de a
creea un amestec de apă-sol în vederea absorbţiei acestuia de către pompa
de dragaj. Deosebirea constă în natura solului pentru care se utilizează,
respectiv orice tip de sol exceptând roca dură compactă (granit sau
echivalent). Se utilizează pe acelaşi tip de dragă ca şi afânătoarele (Cutter
suction) şi necesită motor de antrenare.

Tipurile principale de capete de tăiere:

- cap conic: în funcţie de tipul de sol, sunt dotate cu diferite tipuri de
sisteme de tăiere amplasate pe braţe spiralate; capul de tăiere are o
mişcare de rotaţie în jurul unei axe perpendiculare pe sol

- cap tip rotor: sistemele de tăiere sunt amplasate pe muchiile unor
cupe aflate pe un rotor


Fig. 5.10.4 – Capete de tăiere: cu dinţi [argilă (st); rocă (ce)]; tip roată cu
cupe (dr)


Manevra materialului dragat

Manevra materialului dragat are două faze:
- ridicarea la suprafaţă
- transportul
Ridicarea la suprafaţă a materialului dragat:
- mecanic în recipienţi; în acest caz materialul dragat este încărcat şi

ridicat în recipienţi – cupe de dragă, graifăr, cupa de excavator. Metoda
are câteva dezavantaje:

procesul este discontinuu
există pierderi de material la ridicarea şi golirea recipientului
unele materiale, cum ar fi argila, se lipesc de recipient şi nu se

pot descărca în totalitate
alte materiale, cum ar fi nămolul şi nisipul fin, sunt spălate de

apă pe timpul ridicării

Page 252

NAVE TEHNICE


251


C. Web


20. M. van der Laan IMC
- Carrousel Tug Design

21. A.V. Bushuyev
- SEA ICE NOMENCLATURE

22. Internet
- Wikipedia
- Pagini web de specialitate

23. Noble Denton International Ltd
- Guidelines for the Approvability of Towing Vessels

24. STEERPROP
- DESIGNERS' CHECKLIST No. 1 Azimuth Stern Drive Tugs (ASD) –

2001
- DESIGNERS' CHECKLIST No. 2 Offshore Support Vessels - 2001
- BOLLARD PULL TRIAL CODE for Tugs with Steerprop Propulsion -

2001
- AZIMUTH PROPULSION for ice-going and arctic vessels - 2004

25. W. J. Vlasblom, TU Delft
- Designing Dredging Equipment
- Trailing Suction Hopper Dredger
- Cutter Suction Dredger
- Bucket (Ladder) Dredger
- The barge unloading/reclamation Dredger
- Dredge pumps
- Cutting of rock


D. Proiecte si baze de date


26. SHIP DESIGN GROUP
- Baza de date proiecte

27. SHIPYARD K. DAMEN
- Baza de date proiecte

Similer Documents