Download My Book Live User Manual PDF

TitleMy Book Live User Manual
LanguageEnglish
File Size4.7 MB
Total Pages150
Table of Contents
              My Book Live Duo Gebruikershandleiding
	WD®-service en -ondersteuning
		Toegang tot online-ondersteuning
		Contact opnemen met de technische ondersteuning van WD
	Het WD-product registreren
	Belangrijke gebruikersinformatie
		Belangrijke veiligheidsinstructies
		De WD-productgegevens noteren
	Productoverzicht
		Info over het systeem
		Voorzieningen
		Over het Online leercentrum
		Inhoud van het pakket
		Systeemvereisten
			Besturingssysteem
			Webbrowsers
			Lokaal netwerk
			Internet
		Instructies vóór de installatie
		Voorzorgsmaatregelen
		Specificaties
		Productweergave
	De schijf aansluiten en aan de slag gaan
		Aan de slag met de online installatiesoftware
			De Online installatiesoftware downloaden en installeren
			De schijf fysiek aansluiten
			Het lampje op het voorpaneel controleren
			Lampjes achterpaneel controleren (netwerk)
			De schijf met uw netwerk verbinden
			Verbinding maken en problemen oplossen
			Een persoonlijke cloud maken met WD 2Go
		Aan de slag zonder de online installatiesoftware (Windows & Mac OS)
			Windows 8 gebruiken
			Windows Vista/Windows 7 gebruiken
			Mac OS X Leopard/Snow Leopard/Lion gebruiken
		Wat kan ik nu doen?
	Back-ups en herstel van bestanden
		WD SmartWare™ gebruiken (alleen Windows)
			Informatie/online helponderwerpen bekijken
			WD SmartWare-software installeren
			De WD SmartWare-software openen na de installatie
			Het beginscherm van WD SmartWare
			De werking van de back-upfunctie
			Back-ups maken van bestanden
			Back-ups herstellen
			WD SmartWare-software aanpassen
			Software-instellingen configureren
			Schijfinstellingen configureren
		Windows 8 bestandsgeschiedenis gebruiken
			Bestandsgeschiedenis
		Back-up van Windows 7/Windows Vista gebruiken
			Windows Back-up
		Apple Time Machine gebruiken
			Back-ups maken
			Onderdelen herstellen van back-up
	Uw schijf beheren met WD Quick View
		WD Quick View installeren (Alleen Mac OS)
		De opties voor de WD Quick View-snelkoppelingen openen
			Windows
			Mac OS X
		De status van de schijf controleren
			Windows
			Mac OS X
		WD SmartWare starten (alleen Windows)
		WD SmartWare veilig afsluiten (alleen Windows)
		Shares openen
		Het My Book Live Duo-dashboard starten
		De schijf toewijzen (alleen Windows)
		Een snelkoppeling maken naar de openbare share (alleen Windows)
		Schijfeigenschappen weergeven
		De opslag controleren
		Veilig afsluiten
		Controle van waarschuwingen
			Knipperend pictogram en ballonwaarschuwing
			Optie Alarts (waarschuwingen) in WD Quick View
		Een USB-opslagapparaat uitwerpen met Quick View
		Het WD Quick View-pictogram verwijderen
			Windows
			Mac OS X
	Het My Book Live Duo-dashboard gebruiken
		Het My Book Live Duo-dashboard starten
		Het My Book Live Duo-dashboard starten
		Uitleg over dashboardonderdelen
		Klantondersteuning verkrijgen
			Uw logbestanden naar de klantondersteuning sturen
			Andere ondersteuning verkrijgen
		Wat kan ik nu doen?
	Basisinstellingen configureren
		Systeeminstellingen
			General (Algemeen)
			Date & Time (Datum en tijd)
			Updates
			Alert & Event Notifications (Waarschuwingen en kennisgevingen van gebeurtenissen)
			Energy Saver (Energiebesparing)
			Backup Settings (Back-upinstellingen) (Voor Mac OS)
		Netwerkinstellingen
			LAN Configuration (LAN-configuratie)
			Workgroup (Werkgroep)
			FTP
		Utilities Settings (Instellingen hulpprogramma's)
			Diagnostic (Diagnostiek)
			Factory Restore (Fabrieksherstel)
			Opnieuw opstarten/Afsluiten
			Import/Export Current Configuration (Huidige configuratie importeren/exporteren
		Instellingen voor externe toegang
		Mediaserverinstellingen
		Opslaginstellingen
			De opslagstatus controleren
			Het opslagtype wijzigen
			USB-opslag
			Externe opslag
	Gebruikers beheren
		Gebruikers weergeven
		Een gebruiker maken
		Een privéshare voor een gebruiker maken
		Het wachtwoord van een gebruiker wijzigen
		Gebruikersinstellingen bewerken
		Een gebruiker verwijderen
	Shares beheren
		Een lijst met shares weergeven
		Een nieuw share maken
		Een gebruiker maken
		Een Share openbaar maken
		Een share verwijderen
		Een share openen
	Herstelpunten beheren
		Een back-up maken van een My Book Live Duo-schijf met herstelpunten
			Wat is een herstelpunt?
			Een herstelpunt maken
			Herstelpunten bijwerken
			Herstellen vanaf een herstelpunt
			Herstelpunten beheren
	Extern toegang verkrijgen tot My Book Live Duo
		WD 2go: De weg naar uw persoonlijke cloud
			Uw bestanden mobiliseren met de mobiele apps van WD 2go
			Informatie over de mobiele app WD 2go
			Informatie over de mobiele app WD Photos
		Externe toegang inschakelen
		Mobiele toegang instellen
			Een verbinding voor een mobiel apparaat toevoegen
			WD Photos op uw mobiele apparaat installeren
			De mobiele app WD 2go installeren
		Webtoegang instellen via WD 2go
			Een account voor webtoegang registreren
			Problemen oplossen met uw WD Photos-database
			Toegang verkrijgen tot uw persoonlijke cloud
			Uw bestanden extern delen
	Video's, foto's en muziek afspelen/streamen
		Overzicht van mediaservers
		Mediaserverinstellingen
			DLNA Mediaserver
		Ondersteunde mediatypen
		Mediaopslag
			Media-inhoud toevoegen aan de mappen
		My Book Live Duo benaderen vanaf mediaspelers
			Windows Media Player 11 (Windows Vista)
			Windows Media Player 12 (Windows 7)
			WD-mediaspelers
			Xbox 360
			PlayStation 3
			Andere mediaspelers
			DLNA-apparaten
		My Book Live Duo benaderen met behulp van iTunes
			iTunes-overzicht
			Inhoud opslaan
			Media streamen in iTunes
	Een vaste USB-schijf aansluiten
		Een vaste USB-schijf aansluiten, overzicht
		Een USB-schijf aansluiten
		Een USB-schijf toewijzen (alleen Windows)
		Een snelkoppeling maken naar de USB-schijf (alleen Windows)
	Een schijf vervangen
	Problemen oplossen
		Eerste stappen-checklist
		Het My Book Live Duo-apparaat resetten
		Specifieke problemen en correctieve acties
	Wetgevings- en garantie-informatie
		Wettelijke conformiteit
			FCC Klasse B-informatie
			ICES/NMB-003-conformiteit
			Veiligheidsnaleving
			CE-conformiteit voor Europa
			GS-merkteken (uitsluitend Duitsland)
			KC-aankondiging (alleen voor de Republiek Korea)
			Conformiteit met milieuwetten (China)
		Garantie-informatie (Alle regio's met uitzondering van Australië/Nieuw-Zeeland)
			Service verkrijgen
			Beperkte garantie
		Garantie-informatie (alleen Australië/Nieuw-Zeeland)
			Garantie
			Service verkrijgen
	Index
            
Document Text Contents
Page 2

ii

WD®-service en -ondersteuning
Mocht u tegen een probleem aanlopen, geeft u ons dan eerst de kans om dit aan te pakken voordat
u dit product retourneert. De meeste technische vragen kunnen worden beantwoord via onze
kennisbank of de ondersteuning via onze e-mailservice op http://support.wdc.com. Als het
antwoord niet aanwezig is of als het uw voorkeur geniet, neemt u dan contact op met WD via het
voor u beste onderstaande telefoonnummer.

Uw product bevat tijdens de garantieperiode 30 dagen gratis telefonische ondersteuning.
Deze periode van 30 dagen begint op de dag dat u voor het eerst telefonisch contact hebt met de
technische ondersteuning van WD. E-mailondersteuning is gratis gedurende de hele garantieperiode
en onze uitgebreide kennisbank is 24 uur per dag beschikbaar. Om ons te helpen u geïnformeerd te
houden over nieuwe functies en diensten, vragen wij u uw product online te registreren op
http://register.wdc.com.

Toegang tot online-ondersteuning

Bezoek onze website voor productondersteuning op support.wdc.com en maak een keuze uit deze
onderwerpen:

• Downloads: download stuurprogramma's, software en updates voor uw WD-product.
• Registration (Registratie): registreer uw WD-product om de nieuwste updates en speciale

aanbiedingen te ontvangen.
• Warranty & RMA Services (Garantie en RMA-diensten): voor garantie, productvervanging

(RMA), RMA-status, en informatie over herstel van gegevens.
• Knowledge Base (Kennisbank): zoek op trefwoord, zinsdeel, of Answer ID (antwoord-id).
• Installation (Installatie): ontvang online-installatiehulp voor uw WD-product of -software.
• WD Community: maak contact met andere WD-gebruikers en deel uw gedachten.
• Online leercentrum: begin hier om het meeste te halen uit uw apparaat voor persoonlijke

cloudopslag (http://www.wd.com/setup).

Contact opnemen met de technische ondersteuning van WD

Zorg dat u het serienummer van uw WD-product en informatie over de versie van uw systeemhardware
en -software bij de hand hebt wanneer u voor ondersteuning contact met WD opneemt.

Het WD-product registreren

Registreer uw WD-product om de nieuwste updates en speciale aanbiedingen te ontvangen.
U kunt uw schijf eenvoudig online registreren op http://register.wdc.com of door My Book Live Duo-
software te gebruiken (zie “Systeeminstellingen” op pagina 59).

Noord-Amerika Azië en Stille Oceaan
Engels 800.ASK.4WDC Australië 1 800 42 9861

(800.275.4932) China 800 820 6682/+65 62430496
Spaans 800.832.4778 Hongkong +800 6008 6008

India 1 800 11 9393 (MNTL)/1 800 200 5789 (Vertrouwen)
011 26384700 (Pilotlijn)

Europa (gratis)* 00800 ASK4 WDEU Indonesië +803 852 9439
(00800 27549338) Japan 0120-994-120/00531-65-0442

Korea 02 703 6550
Europa +31 880062100 Maleisië +800 6008 6008/1 800 88 1908/+65 62430496
Midden-Oosten +31 880062100 Filipijnen 1 800 1441 0159
Afrika +31 880062100 Singapore +800 6008 6008/+800 608 6008/+65 62430496

Taiwan +800 6008 6008/+65 62430496

* Een gratis telefoonnummer is beschikbaar in de volgende landen: Oostenrijk, België, Denemarken, Frankrijk, Duitsland,
Ierland, Italië, Nederland, Noorwegen, Spanje, Zweden, Zwitserland, Verenigd Koninkrijk.

http://support.wdc.com
http://register.wdc.com
http://register.wdc.com
http://register.wdc.com

Similer Documents