Download MÜSTETABUL MENSUH Turkish مستطاب المنسوخ PDF

TitleMÜSTETABUL MENSUH Turkish مستطاب المنسوخ
File Size4.8 MB
Total Pages452
Table of Contents
              Ciltçi2
	İlk sayfa Ciltçi1
	Yeni Microsoft Office Word Belgesi
Ciltçi1
            
Document Text Contents
Page 2

----------------------------------- ŞEYH ALİ ZEYRİL KUSAYRİ 2

Bu kitabın bütün hakları çevirmene ait olup, iktibas
edilemez.

Page 226

----------------------------------- ŞEYH ALİ ZEYRİL KUSAYRİ 226

Kıyamet Suresini okursun. Üçüncü gece okuduktan
sonra, hardalları şüphe ettiğin mekana saç. Eğer
hardallar bir noktada toplanmış ise orada hazine vardır.
Aynı kalıp toplanmamış ise orada hazine yoktur. Bu
mesele sahih olup mücerrebdir.


VEFKİ ŞERİF İLE TERBİ’
Aşağıdaki iki Vefki bir kağıt üzerine yaz. Yazdıktan
sonra üzerine kırk (40) defa Cavi ve Mastaki buhurlarını
yakarak, Sure-i Rahmanı okuyup, kağıdı aynı buhurlarla
buhurla. Bundan sonra şüphe ettiğin mekana git ve
kağıdı arkana doğru at. Kağıt uçar ve şüpheli yerin
üzerine düşer. Eğer, şüphe ettğin mekanda hazine
yoksa kağıt uçmaz.
Kağıt üzerine yazılacak Vefkler budur:


� � �� � � �� T T � � $
�� W X \ ^ � # � � Q
� � � �� � ' � �� � �
^ �� � X \ \ ^ [ W X
� X \ ^ �� [ W X \ ^


RAHMAN SURESİ İLE TERBİ’

Pazar günü Kamer saatinde bir kağıt üzerine zaferan
ve gülsuyu ile Rahman suresini yaz. Yazdıktan sonra
kağıdın üzerine üçyüz (300) defa Şems Sure sini oku.
Kağıdı Meyatü saile, Lübani zeker, Neddi esved ve
Topalak ile buhurla. Sonra şüphe ettiğin mekana gidip,

Page 227

ELMÜSTETABÜL MENSUH Fİ İLMİR RUHANİ ----------------- 227

kağıdı arkana doğru at. Kağıt uçarak define olan yerin
üzerine düşer. Eğer o mekanda define yoksa, kağıt
uçmaz ve yere düşer.


ŞEMS SURESİ İLE TERBİ’
Bir cam tabak veya sırçalı bir çanağın içine Zühal
saatinde Şems suresini yedi (7) defa yaz. Yazdıktan
sonra yazıyı gülsuyu ile silip, suyun içine bir miktar
Buğday koy ve suyun üzerine yedi (7) defa Şems
suresini oku. Çarşamba gecesi su ve buğdayları şüphe
ettiğin mekana serp. Serperkende Şems suresini oku.
Serptikten sonra hemen o mekanı terket. Sabahleyin
erkenden o mekana git. Eğer o mekanda hazine varsa,
buğdayları hazinenin üzerinde toplanmış olarak
görürsün. Eğer o mekanda hazine yoksa, buğdaylar
serptiğin gibi kalır.


Çanağa yazarken ve suya okurken, Lübani zeker
buhurunu yakarsın. Bu mevzu doğru olup, defalarca
tecrübe edilmiştir.


İHLAS SURESİ İLE TERBİ’
Allah c.c. rizası için yedi gün riyazatlı olarak oruç tut.
Oruçlu iken hergün binbir (1001) defa İhlas Suresini
oku. Her yüzde (100) bir (1) defa da bu surenin
Azimetini oku.


�F���� �*��!$
� �*�1����9 �F���� �*�����
� �*�1����9 ��"�;D���3 �*�1����9
��"=���D"��� �,�A �B����6�r�3��6 ��"��& ���� �8����!�
� �i�(��A �,0����

Page 451

ELMÜSTETABÜL MENSUH Fİ İLMİR RUHANİ ----------------- 451

Merih gezegenine ait beşli vefk 358
Müşteri gezegenine ait dörtlü vefk 359
Zühal gezegenine ait üçlü vefk 359
Tehatili seba nın şerhi 359
Yazılacak Esma-i seba nın hicabı 363
Okunacak Esma-i seba nın hicabı 366
Cami Kasemi 368


ALTINCI BÖLÜM


ŞAKKUL ARD NEVİLERİ
1. Şakkul ard 371
2. Şakkul ard 376
3. Şakkul ard 378
4. Şakkul ard 380
5. Şakkul ard 381
6.Şakkul ard 382
7. Şakkul ard 383
8. Şakkul ard 384
9. Şakkul ard 385
10. Şakkul ard 386
11. Şakkul ard 386
12. Şakkul ard 387


YEDİNCİ BÖLÜM


NEVİLERDEN ÇEŞİTLİ MESELELER
Mendel 388
Da’vetel kebir 389
Huddam kullanmanın şekli 393
Kolay bir riyazat 395
Huddam elde etme 397

Page 452

----------------------------------- ŞEYH ALİ ZEYRİL KUSAYRİ 452

Huddam elde etme 398
Kasemi Neşitel avn 400
Kasemi Zahire 402
Kasemi Mübelliğa 403
Zatı devayir 409
Bağlamak 412
Taksisi kağıt 415
Çocuğu olmayan kadın için 416
İhfa için 418
Ribat 419
Hacet için 421
Taksisi kağıt 422
Sara için 425
Kitapta geçen bitkilerin açıklanması 428

Similer Documents