Download MTES3023 Penaakulan Matematik PDF

TitleMTES3023 Penaakulan Matematik
File Size598.7 KB
Total Pages11
Document Text Contents
Page 11

Berkuat kuasa mulai Jun 2015
(Kemas kini Jun 2017)


11


Nama Panel Penggubal:

Bil. Nama Penggubal Kelayakan Akademik

1 En. Gan Teck Hock B. Sc & Ed (Hons) (Matematik)
M. Ed (Curriculum & Instruction)

2 En. Su Howe Yong B. Sc Hons

3 Pn. Mahany Binti Awang M.Sc (Pentadbiran Pendidikan)
B. Sc.Ed (Matematik /Kimia)

4 Datin Zaitun Binti Othman

Sarjana Sains (Statistik)
Ijazah Sarjana Muda Sains
Diploma (Post-Grad) in System Analysis
Diploma Pendidikan (Matematik/Sains)Nama Pakar Rujuk:

Bil. Nama Jawatan Universiti/Bahagian

1 Dr Munirah Ghazali Professor Universiti Sains Malaysia (Pulau Pinang)

2 Dr Kor Liew Kee Associate Professor Universiti Teknologi Mara (Kedah)

3 En. Choo Wai Chong Pensyarah Akademik IPG Kampus Pulau Pinang

Similer Documents