Download MODUL UPSR SKOR A SUBJEK MATEMATIK PDF

TitleMODUL UPSR SKOR A SUBJEK MATEMATIK
File Size26.8 MB
Total Pages116
Table of Contents
              COV_MTH_UPSR.pdf
KATA PENGANTAR.pdf
NAMA PANEL.pdf
PAPER 1.pdf
	MPA Matematik Kertas 1 UPSR 2011 SET 1.pdf
	MPA Matematik Kertas 1 UPSR 2011 SET 2.pdf
	MPA Matematik Kertas 1 UPSR 2011 SET 3.pdf
PAPER II.pdf
	Set 1 Kertas 2 Kumpulan Cemerlang.pdf
	Set 2 Kertas 2 Kumpulan Cemerlang.pdf
	Set 3 Kertas 2 Kumpulan Cemerlang.pdf
	Set 4 Kertas 2 Kumpulan Cemerlang.pdf
LULUS.pdf
KUMPULAN LULUS.pdf
	Set 1 Kertas 2 Kumpulan Lulus.pdf
	Set 2 Kertas 2 Kumpulan Cemerlang.pdf
	Set 3 Kertas 2 Kumpulan Cemerlang.pdf
	Set 4 Kertas 2 Kumpulan Cemerlang.pdf
            
Document Text Contents
Page 1

Jabatan Pelajaran Kelantan
Jalan Doktor, 15000 Kota Bharu,

Kelantan.

MATHEMATICS
UPSR

Modul Pecutan Akademik

http://gudangsoalan.blogspot.com

Page 2

KATA PENGANTARPuji dan syukur kita panjatkan kehadrat Allah Yang maha Esa atas segala rahmat

dan kurnia-Nya sehingga Modul Pecutan Akademik, Jabatan Pelajaran Kelantan dapat

dihasilkan pada tahun ini.Modul Pecutan Akademik ini diharapkan dapat menjadi panduan dan bimbingan

kepada para guru dan para pelajar dalam membuat persediaan bagi menghadapi

peperiksaan UPSR, PMR dan SPM.Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih dirakamkan kepada semua guru

dan semua pihak yang terlibat dalam menjayakan penghasilan Modul Pecutan

Akademik ini. Semoga usaha murni ini dapat diteruskan pada masa hadapan bagi

menghasilkan pelajar yang cemerlang, gemilang dan terbilang dan seterusnya

menjayakan visi Jabatan Pelajaran Kelantan, “Cakna Pendidikan Kelantan Terbilang

2013”.

HJ MOHD ADNAN BIN MOHD NOOR
Ketua Sektor Pengurusan Akademik
Jabatan Pelajaran Kelantan


http://gudangsoalan.blogspot.com

Page 58

MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 3 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR 2011

Berdasarkan perbualan itu, hitung purata

tinggi, dalam m, seorang murid.A 1.05 m

B 1.20 m

C 1.40 m

D 1.56 m

33 Jadual 3 menunjukkan bilangan guli-guli

berlainan warna,Warna Bilangan guliJingga 70Biru 60Putih 40Merah 30Jadual 3Carta pai yang manakah mewakili dengan

betul peratusan guli berlainan warna?

A. B.

C. D.34 Rajah 14 ialah piktograf yang menunjukkan

jualan bola bagi tiga hari. Jualan pada hari

Khamis tidak ditunjukkan.Isnin

Selasa

Rabu

Khamis

mewakili 20 biji bolaRajah 14Bilangan bola yang dijual pada hari

Rabu ialah 40% daripada jumlah jualan

bagi tiga hari itu. Cari beza antara bilangan

bola yang dijual pada hari Isnin dengan hari

Rabu.A 50

B 20

C 40

D 55

35 Raiah 15 menunjukkan gabungan bentuk

2 buah segi empat tepat dan sebuah segi tiga.2 cm6 cm

10 cm2 cm4 cm

Raiah 15
http://gudangsoalan.blogspot.com

Page 59

MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 3 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR 2011Antara segi empat tepat berikut, yang

manakah mempunyai perimeter yang

sama dengan Rajah 15?

A 3 cm

6 cmB 4 cm9 cm

C 5 cm

7 cm

D 3 cm

8 cm36 Rajah 16 menunjukkan gabungan bentuk dua

buah segi empat tepat dan sebuah segi tiga.

JKLM ialah garis lurus.4 cm

5 cm3 cm

5 cm

J 6 cm K L MRajah 16Hitung luas, dalam cm2, seluruh rajah itu.A 79

B 121

C 98

D 8537 Rajah 17 menunjukkan gabungan bentuk dua

kuboid yang sama saiz.

3 cm

6cm3cm 7cm

Rajah 17Hitung jumlah luas, dalam cm2, satah yang

berlorek.A. 75

B. 80

C. 72

D. 7438 Rajah 18 ialah bil yang tidak tengkap yang

menunjukkan maklumat barang yang dibeli

oleh Engku Nasir.
Kuantiti Barang Harga seunit Jumlah harga

4 Stokin RM16.00 RM64.00Seluar

1 Kemeja RM 40.00 RM40.003 Tuala RM 12.00 RM36.00

JUMLAH RM 164.00
Rajah 18Harga sehelai tuala ialah ½ daripada harga

sehelai seluar. Berapakah helai seluar

yang Engku Nasir beli?

http://gudangsoalan.blogspot.com

Page 115

SULIT 7 015/2
MODUL PECUTAN AKADEMIK

SET 4 KUMPULAN CEMERLANG MATEMATIK
KERTAS 2 UPSR015/2 SULIT


16 Rajah 4 menunjukkan jisim biskut dalam sebuah tin.

Rajah 4

Dani membeli 3 tin biskut itu. Dia membungkus semula biskut tersebut ke

dalam 14 peket . Setiap paket mengandungi biskut yang sama jisim.

Hitung jisim, dalam kg, biskut di dalam setiap peket.[ 3 markah
17 Rajah 5 menunjukkan segi empat tepat UVWY dan segi tiga XYZ..
20 cm

U VZ

11 cm 13 cm

8 cm

W Y

7 cm X

Rajah 5YXW dan WZU adalah garis lurus.

Hitung perimeter, dalam cm, kawasan yang berlorek.

[ 3 markah ]18 Rajah 6 menunjukkan sebuah kubus.5 cmRajah 6

Hitungkan isi padu dalam cm ³, kubus itu.

[ 3 markah ]Untuk

Kegunaan

Pemeriksa

18

3

Biskut

4.2 kg

http://gudangsoalan.blogspot.com

Page 116

SULIT 8 015/2
MODUL PECUTAN AKADEMIK

SET 4 KUMPULAN CEMERLANG MATEMATIK

KERTAS 2 UPSR015/2 SULIT

RM 14.90 RM 18.7019 Rajah 7 ialah sebuah carta pai yang menunjukkan peratusan murid

mengikut kaum di sebuah sekolah. Peratusan bagi murid India tidak

ditunjukkan.Jumlah murid di sekolah itu ialah 800 orang.

45% 30% Berapakah bilangan murid India di sekolah itu?

Melayu Cina ( 3 markah )IndiaRajah 7

20 Rajah 8 menunjukkan harga dua diji durian.Rajah 8

Jumlah harga dua biji durian dikongsi sama banyak antara 3 orang murid.

Hitung purata wang yang perlu dibayar oleh seorang murid.

(3 markah)19

3

KERTAS SOALAN TAMAT

http://gudangsoalan.blogspot.com

Similer Documents