Download Mladen Lojkic - Masoni Protiv Hrvatske (2010) PDF

TitleMladen Lojkic - Masoni Protiv Hrvatske (2010)
File Size2.7 MB
Total Pages253
Document Text Contents
Page 2

Mladen Lojki

MASONI
PROTIV

HRVATSKE


Hrvatski herostrati u službi masonstva


Zagreb, velja a 2010.

Page 126

Omča oko Aleksandra postupno se plela. Hrvatski mason Ivan Meštrović, obilazeći
europske prijestolnice, vidio je u tome šansu da se pritiskom na Aleksandra koji više nije
nedodirljiva osoba, i odvraćanja od njegovog političkog skretanja Trećem Reichu, riješi i
hrvatsko-srpski spor oko Jugoslavije. Meštrović je istakao da mu je njegov prijatelj, brat Jan
Masaryk (sin T. G, Masaryka i čehoslovački poslanik u Londonu) doslovce rekao: “Srpska
nadutost i Aleksandar upropasti e i sebe i nas.” Masaryk je priznao Meštroviću plan prema
kojemu će Čehoslovačka kao saveznička zemlja i kao saveznica Jugoslavije uzeti inicijativu
za jedan češko-francusko-engleski energični korak u Beogradu, uz konstataciju: “Ili
Aleksandrova glava, ili propast vaše i naše zemlje, kao i saveznica.” Likvidaciju Aleksandra
spominjala je i jedna pariška loža; zatim mason Edvard Beneš zbog Aleksandrovog
podcjenjivačkog odnosa prema Maloj Antanti; velikosrbi zbog toga što je Aleksandar bolje
volio Jugoslaviju nego bilo kakvu Srbiju; jugoslavensko masonstvo jer je Aleksandar želio
pronaći sporazum s Katoličkom crkvom (jasno da Katolička crkva nije nasjela na tu podvalu)
naglo odbacivši masonsko protukatoličko stajalište i udaljivši se od kombinacije s Hrvatskom
starokatoličkom crkvom, kao i od Srba katolika koji su od njega tražili da imaju svoju poseb-
nu katoličku crkvenu organizaciju i svoga poglavara Primasa Serbiae; a poglavito britanska i
francuska Velika loža zbog Aleksandrove izdaje. Prema Meštrovićevom priopćenju Alek-
sandar mu je priznao da je bio mason, ali da je “istupio”, iz čega je Meštrović zaključio da bi
Aleksandar čak progonio masone u Jugoslaviji da je ostao živ.72

Nadasve, kraljevu smrt je želio i Ustaški pokret. U listu Ante Pavelića Nezavisna
Hrvatska Država 16. travnja 1934. godine objavljena je rezolucija i apel Centralnog
Hrvatskog Saveza u Seraingu (Belgija) sa sastanka od 3. travnja 1934. godine, u kojoj se
proglašava Aleksandra krivim za smrt Stjepana Radića, kao i za sve druge hrvatske žrtve.
Aleksandar Karadordević osuđen je zajedno s cijelom beogradskom vladom i svim
beogradskim sluganima na kaznu smrti, što ustaše trebaju izvršiti u najskorije vrijeme.
Nepobitna je činjenica je dr. Pavelić povjerio zadatak izvršenja atentata na Aleksandra
Karađorđevića Eugenu Didi Kvaterniku. Dido je bio glavni organizator pripremanog atentata
na Aleksandra prigodom njegovog posjeta Marseillesu 9. listopada 1934. godine. Kralja je
ubio pripadnik VMRO-a Vlado Georgijev Černozemski (Veličko). On je s pripadnikom
Ustaškog pokreta Ivanom Rajićem tvorio jednu terorističku grupu u Marseillesu, dok su
Zvonimir Pospišil i Mijo Kralj kao druga grupa čekali kralja u Parizu ako atentat u
Marseillesu ne uspije. Nekoliko je zanimljivosti vezano uz atentat. Svi atentatori, kao i
njihovi pomagači došli su u Francusku s krivotvorenim čehoslovačkim putovnicama. Mjere
sigurnosti u Marseillesu nisu bile ni približno onakve kakve bi trebale biti prigodom dolaska
stranog državnika, bile su gotovo simbolične iako je bilo naznaka da će se izvršiti atentat na
jugosalavenskog kralja. Zadužen za sigurnost Aleksandra bio je francuski ministar unutarnjih
poslova Albert Sarraut, veliki masonski odanik.
Prema mnogim svjedočenjima Pavelić je četiri dana prije dolaska Aleksandra u
Marseilles odustao od atentata i sa svojom odlukom upoznao Didu Kvaternika koji je već bio
u Francuskoj. Razlog je bio Mussolinijev govor u Milanu 5. listopada 1934. godine, u kojem
je Mussolini ponudio ruku pomirnicu kralju Aleksandru nakon njegovog političkog zaokreta.
Osim toga navodno je i Mussolinijeva OVRA tražila od Pavelića da obustavi izvršenje
atentata. Na opće iznenađenje Pavelića i Mussolinija atentat je ipak izvršen. Koga je to Dido
Kvaternik više slušao od svoga poglavnika? U svakom slučaju zločinački kralj je ubijen.
Mnogi su željeli njegovu smrt, a Pavelić i Ustaški pokret ostat će zabilježeni u povijesti kao
organizatori i izvršitelji atentata.73


72 Ivan Mužić: Masonstvo u Hrvata, Knjigotisak, Split, 2001., str. 251., 252. i 267.
73 Ivan Mužić: Masonstvo u Hrvata, Knjigotisak, Split, 2001., str. 256., 262., 265.

126

Page 127

Antikatolicizam jugoslavenskog masonstva uoči Drugog svjetskog rata

Pošto je hrvatski mason Toni Schlegel predložio kralju Aleksandru da zavede diktaturu,
a ovaj to učinio 6. siječnja 1929. godine, hrvatsko masonstvo doživljava novi uzlet. U Splitu
se 29. svibnja 1929. godine utemeljuje loža Pravda, a u Zagrebu iste godine osnivaju se nove
lože Perun, Neptun i Ru er Boškovi . Dana 23. siječnja 1932. godine u Zagrebu je osnovana
još jedna, od Velike lože Jugoslavije nezavisna, mješovita muško-ženska loža Pitagora.
Predsjedavajući osnivačke skupštine bio je Veljko Tomić, a perovođa je bila Valerija Maye-
rhoffer. Ostali članovi lože su postali: Hotko Davorin, Jelisava Vavra, Milica Gradišnik,
Mihela Šramp, Milan Reiching, Ivan Mozes, Milan Hojka, Milica Suden, Milena Šišić i
Margita Schmudek.
Masonstvo u Hrvatskoj poslužilo se još jednim svojim proizvodom, rotarijanstvom, kako
bi preko Rotary klubova imalo upliv i one pore društva gdje kao masonstvo nije moglo u pot-
punosti dominirati: sveučilištima, Matici hrvatskoj, športskim klubovima, pjevačkim i
folklornim društvima, Crvenom križu, Jadranskoj straži, knjižnicama, humanitarnim
ustanovama, itd., te što je posebice bilo bitno, u crkvenim općinama. Rotary klub kao
značajnije “društvo kćer” svjetskog masonstva osnovano je 1905. godine u Chicagu gdje mu
je i danas sjedište, dok je generalno tajništvo za Europu u Zurichu. Značajke rotarijanskog
programa je njegovanje multikulturalnosti, sinkretizama i sekularizacije društva. Ono se
nadalje u svom programu osvrće na opći boljitak čovječanstva te služenje međunarodnim
interesima i boljem sporazumijevanju među ljudima. Obično se iz tih apstraktnih formalnih
fraza ništa konkretno ne može zaključiti. Česi su u Austrougarskoj Monarhiji bili najvatreniji
sljedbenici rotarijanstva te su ga oni prenijeli na prostore bivše Jugoslavije. Karakteristika
rotarijanstva je da većina članova nisu masoni (masoni su obično samo glavni članovi), tako
da nisu ni svjesni svoga iskonskog poslanja. To su obično sebeljubivi ljudi koji se pod motom
određenog filantropizma nadahnjuju svojim osobnim probitkom. Ti pomno odabrani, tzv.
kontrolirani ljudi masonstva, koji su u javnosti prikazivani kao veliki dobročinitelji nekih
minornih pojava, ustvari su prostodušni slugani daleko “uzvišenijih ciljeva”. Danas tih
kontroliranih rotarijanaca u svijetu ima oko milijun i dvjesto tisuća, u više od trideset tisuća
klubova.
U Zagrebu je Rotary klub, kao pripomoćno udruženje masonstvu, osnovan 15. veljače
1929. godine. Svečanu inauguraciju je izvršio Josef Schulz, guverner Rotary Internationala
za distrikt Čehoslovačku. Treba istaći da su prvi pioniri zagrebačkog rotarijanstva, kao glavni
organizatori osnivanja kluba te kasnije kao vodstvo kluba, bili isključivo masoni: Edo Mar-
ković, dr. Vladimir Leustek, dr. Radovan Alaupović i dr. Frane Hanaman. Nakon osnutka,
Rotary Club Zagreb imao je dvadeset i pet članova (jedan od poznatijih je bio Ivan
Meštrović), ali je članstvo stalno raslo. Na poticaj iz Zagreba uskoro se osnivaju rotarski
klubovi u Osijeku, Sušaku, Varaždinu, Splitu itd.
Ono što je karakteriziralo hrvatsko masonstvo je sve veći antikatolicizam. Čak i oni
masoni koji su rođeni kao katolici postali su strastveni antikatolici. To nije čudno pošto su
hrvatski masoni naučili služiti tuđim političkim režimima u Rimu, Pešti, Parizu, Londonu i na
kraju Beogradu, a čitavo međunarodno masonstvo je u katolicizmu vidjelo zadnji bedem u
borbi za duhovnu prevlast u svijetu. Katolicizam je nakon Listopadske revolucije u Rusiji,
kada je pravoslavlje prestalo biti bitan međunarodni čimbenik, ostao zadnji ozbiljan rival
okultnom masonstvu. Na jednom predavanju zagrebačke lože Pravednost jasno su se istakla
univerzalna masonska načela. U tim načelima Biblija se u masonskim ložama može naći
samo kao simbol židovsko-kršćanske baštine, kao simbol ideje koja vodi od zemaljskog k
nadzemaljskom i od koje se treba ograditi od svega onoga što je njoj dogmatsko. Jer istina je
samo jedna i ona je svojina sviju vjera koju svaka vjera svojata za sebe. Nadalje se ističe u

127

Page 252

March of the Titans (1999) - Arthur Kemp

Bijelci & Crnci - 100 injenica i jedna laž
Architects of deception (2004) - Juri Lina

The Nature of Zionism (1993) - Vladimir Stepin
252

http://www.white-history.com/�
http://nseuropa.org/Croatian/Roger_Roots_-_Bijelci_i_crnci.pdf�
http://download.cxs2.info/Lina___Architects_of_deception___Secret_history_of_freemasonry__2004_.pdf�
http://www.4shared.com/document/stFX1nmy/Vladimir_Stepin_-_The_Nature_o.html�
http://www.white-history.com/
http://nseuropa.org/Croatian/Roger_Roots_-_Bijelci_i_crnci.pdf
http://download.cxs2.info/Lina___Architects_of_deception___Secret_history_of_freemasonry__2004_.pdf
http://www.4shared.com/document/stFX1nmy/Vladimir_Stepin_-_The_Nature_o.html

Page 253

The Conquest of the World by the Jews (1878) - Major
Osman BeyPentagon Aliens (1993) - William Lyne
etvrti Reich Bogatih (1976) - Des Griffin

Zašto e propasti Amerika (2000) - Oleg Platonov
253

http://www.4shared.com/file/68681861/d5a1cc84/Bey_Osman_The_Conquest_of_the_World_by_the_Jews_trans_1878_by_F_W_Mathias_zionism_Jewish_lob.html?start=�
http://www.4shared.com/file/44906932/e969afe8/William_R_Lyne_-_Pentagon_Aliens_3rd_Edn__1999___biggest_expose_of_UFO-aliens_hoax_ever_.html?s=1�
http://www.4shared.com/file/110222366/2f4a32c7/Des_Griffin_-_Cetvrti_Reich_Bogatih__1976_.html�
http://www.4shared.com/file/76129157/16aa7ac8/Oleg_Platonov_-_Zasto_ce_propasti_Amerika__2000_.html�
http://www.4shared.com/file/68681861/d5a1cc84/Bey_Osman_The_Conquest_of_the_World_by_the_Jews_trans_1878_by_F_W_Mathias_zionism_Jewish_lob.html?start=
http://www.4shared.com/file/68681861/d5a1cc84/Bey_Osman_The_Conquest_of_the_World_by_the_Jews_trans_1878_by_F_W_Mathias_zionism_Jewish_lob.html?start=
http://www.4shared.com/file/44906932/e969afe8/William_R_Lyne_-_Pentagon_Aliens_3rd_Edn__1999___biggest_expose_of_UFO-aliens_hoax_ever_.html?s=1
http://www.4shared.com/file/110222366/2f4a32c7/Des_Griffin_-_Cetvrti_Reich_Bogatih__1976_.html
http://www.4shared.com/file/76129157/16aa7ac8/Oleg_Platonov_-_Zasto_ce_propasti_Amerika__2000_.html

Similer Documents