Download Mindfulnessbasert mestring for personer diagnostisert med ME/CFS PDF

TitleMindfulnessbasert mestring for personer diagnostisert med ME/CFS
Author
LanguageEnglish
File Size5.7 MB
Total Pages154
Document Text Contents
Page 1

Institutt for psykologi – Det helsevitenskapelige fakultet

Mindfulnessbasert mestring for personer
diagnostisert med ME/CFS - En pilotstudie

Katinka Sollie
Hovedoppgave i psykologi PSY-2901 - Mai 2014

Page 2

!

!

!
! !

Page 77

26


MØTE 3 – ARK 5 O($6&!/!5%!2_!
!

Dag Hva var
erfaringen?

Hvordan
føltes det i
kroppen
din,
detaljert,
under
denne
erfaringen?

Hva slags
humør og
følelser
fulgte etter
denne
hendelsen?

Hva slags
tanker
fulgte etter
denne
hendelsen?

Hva slags tanker
er i sinnet ditt nå
når du skriver
dette ned?

`#(65B!
!
!
!
!
!

! ! ! ! !

*+'(65B!
!
!
!
!
!

! ! ! ! !

;'&65B!
!
!
!
!!

! ! ! ! !

c-'65B!
!
!
!
!
!

! ! ! ! !

!
O;+')(E_!

Page 78

27


MØTE 3 – ARK 5 O($6&!2!5%!2_!!
!
!

Dag Hva var
erfaringen?

Hvordan
føltes det i
kroppen
din,
detaljert,
under
denne
erfaringen?

Hva slags
humør og
følelser
fulgte etter
denne
hendelsen?

Hva slags
tanker
fulgte etter
denne
hendelsen?

Hva slags tanker
er i sinnet ditt
nå når du
skriver dette
ned?

<-#65B!
!
!
!
!

! ! ! ! !

75#65B!
!
!
!
!

! ! ! ! !

*$'(65B!
!
!
!
!!

! ! ! ! !

`#(65B!
!
!
!
!

! ! ! ! !

!
! !

Page 153

0

5
10

15

20

25
30

35

40
45

50

55
60

Baseline1 Baseline2 Pretest Midttest Posttest Follow-up

Figur 9. Deltaker 8

Tretthet

HADS Angst

HADS Depresjon

Ruminering

Symptom

FFMQ

Livskvalitet

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

Baseline1 Baseline2 Pretest Midttest Posttest Follow-up

Figur 8. Deltaker 7

Tretthet

HADS Angst

HADS Depresjon

Ruminering

Symptom

FFMQ

Livskvalitet

! ! ! ! ! ! !!!!!!!!!! !Figur 8. Figuren viser deltaker 7 sin totalskåre på de ulike instrumentene for å besvare
forskningsspørsmål 1. Tretthet er målt med Fatigue Scale; HADS Angst og Depresjon er målt
med The Hospital Anxiety and Depression Scale; Ruminering er målt med Ruminative Response
Scale; Mindfulness er målt med The Five Factor Mindfulness Questionnaire (FFMQ);
Livskvalitet er malt med Satisfaction With Life Scale. For å gjøre figuren med oversiktlig har
Symptombelastning og FFMQ blitt dividert på ti.Figur 9. Figuren viser deltaker 8 sin totalskåre på de ulike instrumentene for å besvare
forskningsspørsmål 1. Tretthet er målt med Fatigue Scale; HADS Angst og Depresjon er målt
med The Hospital Anxiety and Depression Scale; Ruminering er målt med Ruminative Response
Scale; Mindfulness er målt med The Five Factor Mindfulness Questionnaire (FFMQ);
Livskvalitet er malt med Satisfaction With Life Scale. For å gjøre figuren med oversiktlig har
Symptombelastning og FFMQ blitt dividert på ti.

Page 154

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

Baseline3 Pretest Midttst Posttest Follow-up

Figur 11. Deltaker 10

Tretthet

HADS Angst

HADS Depresjon

Ruminering

Symptom

FFMQ

Livskvalitet

0
5

10

15
20

25

30
35

40

45

50
55

60

Baseline3 Pretest Midttest Posttest Follow-up

Figur 10. Deltaker 9

Tretthet

HADS Angst

HADS Depresjon

Ruminering

Symptom

FFMQ

LivskvalitetFigur 10. Figuren viser deltaker 9 sin totalskåre på de ulike instrumentene for å besvare
forskningsspørsmål 1. Tretthet er målt med Fatigue Scale; HADS Angst og Depresjon er målt
med The Hospital Anxiety and Depression Scale; Ruminering er målt med Ruminative Response
Scale; Mindfulness er målt med The Five Factor Mindfulness Questionnaire (FFMQ);
Livskvalitet er malt med Satisfaction With Life Scale. For å gjøre figuren med oversiktlig har
Symptombelastning og FFMQ blitt dividert på ti.
Figur 11. Figuren viser deltaker 10 sin totalskåre på de ulike instrumentene for å besvare
forskningsspørsmål 1. Tretthet er målt med Fatigue Scale; HADS Angst og Depresjon er målt
med The Hospital Anxiety and Depression Scale; Ruminering er målt med Ruminative Response
Scale; Mindfulness er målt med The Five Factor Mindfulness Questionnaire (FFMQ);
Livskvalitet er malt med Satisfaction With Life Scale. For å gjøre figuren med oversiktlig har
Symptombelastning og FFMQ blitt dividert på ti.

Similer Documents