Download microprocesoare PDF

Titlemicroprocesoare
File Size4.0 MB
Total Pages155
Document Text Contents
Page 1

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĀRII
UNIVERSITATEA DIN BACĀU
FACULTATEA DE INGINERIE


MICROPROCESOARE


PROGRAMAREA ÎN LIMBAJ DE ASAMBLARE A
M CROPROCESOARELOR: 80X86; TMS 320F240;PIC 16F87xI


EDITURA ALMA MATER

Page 2

Microprocesoare --------> µP
CUPRINSpag.
CAPITOLUL 1
PROGRAMAREA ÎN LIMBAJ DE ASAMBLARE 5


1.1. Introducere 5
1.2. Caracterizarea limbajului de asamblare 7
1.3. Etapele elaborării unui program în cod maşină 9
1.4. Formatul fişierelor hex (.hex, .hxl, .hxh) 12


CAPITOLUL 2
PROGRAMAREA MICROPROCESORULUI INTEL 8086 18


2.1. Structura microprocesorului 8086 18
2.2. Instrucţiunile microprocesorului 8086 20
2.3. Extinderea structurii unităţii centrale la familia 80x86 35

2.3.1. Unitatea centrală 80x86 din punct de vedere al programatorului 35
2.3.2. Registrele de uz general ale unităţii centrale 8086 35
2.3.3. Registrele de segment 8086 36
2.3.4. Registrele de uz special 37
2.3.5. Registrele 80286

Page 155

Microprocesoare --------> µP42. Rotar Dan, Ababei Stefan, Sorin Popa, Communication system for dsp and PC
compatible computer, Romanian Academy, Branch office of Iasi, MCOM-8, 2002,
ISSN 1224-7480, pp. 413-418.

43. Rotar Dan, Ababei Stefan, DSP solution for experimental transistor characteristics
plots, Romanian Academy, Branch office of Iasi, MCOM-8, 2002, ISSN 1224-7480,
pp. 419-421.

44. Rotar Dan, Petru Livinţi, Ababei Stefan, Digital filtering with digital signal
processing controller, Romanian Academy, Branch office, MCOM-9 vol. 2, 2003,
ISSN 1224-7480, pp. 207-210.

45. Sheingold Danil H., Analog-digital conversion handbook, Analog Device, 1992;
46. Somnea Dan, Vladut Teodor, - Programarea in assembler. Editura Tehnica,

Bucuresti, 1992;
47. Stanasila Octavian, - Notiuni si tehnici de matematica discreta, Editura Stiintifica si

Enciclopedica, Bucuresti, 1985;
48. Stanomir D., Stanasila O., - Metode matematice in teoria semnalelor, Editura

Tehnica, Bucuresti 1980;
49. Suciu Marcel, Popescu Dumitru, Ionescu Traian, - Microprocesoare,

microcalculatoare si roboti in automatizari industriale, Editura Tehnica, Bucuresti,
1986

50. Stearns S. D., - Digital Signal Analysis, Hayden Book, 1975;
51. Sztojanov I., s.a. - De la poarta TTL la microprocesor vol I, II, Editura Tehnica,

Bucuresti, 1987;
52. Tanase Ady, Gaitan V., - Familia de procesoare pentru prelucrarea numerica a

semnalelor ADSP-21, Editura MatrixRom, Bucuresti, 2004;
53. Toderean, G., s.a. - Transputere si procesoare de semnal, Ed. Microinformatica,

Cluj- Napoca, 1993;
54. Thomas L.Floyd - Digital Fundamentals, Pretice Hall, New Jersey,2000;
55. Toacse Ghe., - Introducere in microprocesoare, Editura Stiintifica si Enciclopedica,

Bucuresti, 1986;
56. Tocci Ronald J., Neal S. Widmer - Digital Systems, Pretice Hall, New Jersey,1998;
57. Toma L., - Sisteme de achiziþie şi prelucrarea numericã a semnalelor, Editura.de

Vest, Timisoara.1996;
58. Zoican Sorin, - Joint Time-Frequency Adaptive Echo Canceller with Digital Signal

Processor, Proceedings of MELECON'2000, May 29-31, 2000, Cyprus ., pag. 295-
300;

59. Zoican Sorin, - Effect of LMS Decorrelated Algorithm on the Adaptive Filter
Performance, International Conference on Telecommunications, ITC2000, May 22-
25, 2000, Acapulco, Mexico, pag.195-200 ;

60. Zoican Sorin, Zoican Roxana, - Enhanced Voice Activity Detector Algorithm for
Wireless Communication, International Conference Communication2000, Military
Technical Academy, december 2000, Bucharest;

61. Wakerly John F., - Digital Design, Pretice Hall, New Jersey, 2000;
62. *** - TMS320C24x DSP Controllers - Reference Set: Vol.1, Texas Instruments Inc,

1997;
63. *** - TMS320C24x DSP Controllers - Reference Set: Vol.2, Texas Instruments Inc,

1997;
64. *** - PIC 16F87x – Users Manual, Microchip, 2002.


pagina 155

Similer Documents