Download Memoriu Justificativ Prelungire AC PDF

TitleMemoriu Justificativ Prelungire AC
File Size108.8 KB
Total Pages2
Document Text Contents
Page 1

- Memoriu justificativ
privind necesitatea prelungirii valabilităţii Autorizaţiei de construire

1.1 Denumirea obiectivului de ivestitii:

„MODENIZARE INFRASTRUCTURA FORESTIERA IN
COMUNA TULGHES JUDETUL HARGHITA”

1.2. Amplasamentul investitiei
COMUNA TULGHES, JUDETUL HARGHITA

1.3. Titilarul investitiei
COMUNA TULGHES, JUDETUL HARGHITA

1.4. Beneficiarul investitiei
COMUNA TULGHES, JUDETUL HARGHITA

1.5. Proiectant general
PFA CRISTEA D. CLAUDIU DUMITRU

2. Descrierea generala a lucrarilor :
2.1. Descrirea lucrarilor

Comuna Tulghes se afla in zona de munte, la 51 km departare de ora ul Toplita, la 54 km ș
departare de ora ul Gheorgheni (D.N. 127 si D.N. 12), la 100 km departare de ora ul Piatra Neam ș ș ț
(D.N. 15 A). Fata de ora ul re edin a de jude , Miercurea Ciuc, comuna Tulghes se gaseste la 112 kmș ș ț ț
(D.J. 127 si D.N. 12). Comuna Tulghe este a ezata de-a lungul drumului na ional DN 15 i a ș ș ț ș
drumului jude ean DJț 127.

2.2. Lucrari rest de executat:
- Drum Forestier Rezu Mare: KM 0+945-> KM 4+475;

L=3530 m – strat macadam;
- Drumuri laterale Rezu Mare: KM1+525 si KM2+119;
- Semnalizare rutiera ambele drumuri: montare indicatoare

rutiere 20 buc;
- Rigola de pamant Rezu Mare: L=3394 ml;
- Drum Forestier Alunu - Rigola dalata L=551 ml;
- Montat parapet semigreu: Pod L=16 m, Podete dalate 2

buc si Reparatii poduri 5 buc;
- Podina de uzura din asfalt: Pod L=16 m, Podete dalate 2

buc si Reparatii poduri 5 buc;
- Anrocamente Rezu Mare: L=150 m;
- Reparatii zid de sprijin Rezu Mare: L=60 ml.

2.3.Justificare sistare lucrari pe timp friguros:


În conformitate cu prevederile reglementării tehnice Normativ pentru realizarea pe timp
friguros a lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente, indicativ C 16–84 (BC 6/1985),
investitorii, proiectanţii şi executanţii lucrărilor de construcţii au obligaţia de a lua măsuri speciale în
realizarea lucrărilor de construcţii în perioada cu temperaturi scăzute, considerată a fi intervalul
cuprins între 15 noiembrie şi 15 martie.
Conform C16–1984, punctul 1.6., perioada 15 noiembrie–15 martie este considerată „perioadă
convenţională de timp friguros”: apare probabilitatea ca zilele friguroase să depăşească 90% din
interval. Zi friguroasă se consideră ziua în care temperatura aerului exterior este inferioară valorii de
5 oC şi nu există tendinţă de urcare.

Pagina 1 din 2

Similer Documents