Download Maria Voinea PDF

TitleMaria Voinea
File Size2.0 MB
Total Pages242
Table of Contents
              Cuvânt introductiv
Capitolul I
UNIVERSALITATEA INSTITUŢIEI FAMILIALE
	1.1. Familia - definiţii, caracteristici, tipuri
		1.1.1 Cadrul conceptual
		1.1.2. Caracteristicile familiei
		1.1.3 Tipuri de familie
	1.2. Structura familiei
		1.2.1. Componenţa numerică
		1.2.2. Structura pe generaţii
		1.2.3. Statusuri şi roluri familiale
	1.3. Funcţiile familiei
		1.3.1. Funcţia biologică
		1.3.2. Funcţia economică
		1.3.3. Funcţia pedagogico-educativă şi morală
		1.3.4. Funcţia de coeziune şi solidaritate conjugală
	1.4. Direcţii de abordare conceptuală a familiei
		1.4.1.Teoria interacţionistă
		1.4.2. Teoria funcţionalistă
		1.4.3. Teoria sistemică
		1.4.4. Teoria utilitaristă
	Capitolul II
	FAMILIA ŞI RUDENIA –
	O PERSPECTIVĂ SOCIO-ISTORICĂ
		2.1. Conceptul de rudenie
		2.2. Felurile rudeniei
			2.2.1. Rudenia firească
			2.2.2. Rudenia prin adopţie (civilă)
			2.2.3. Afinitatea
		2.3. Gradul, întinderea şi dovada legăturii de rudenie
			2.3.1. Gradul de rudenie
			2.3.2. Întinderea rudeniei
			2.3.3. Dovada legăturii de rudenie
		2.4. Sisteme de rudenie
			2.4.1. Sistemul rudeniei totemice
			2.4.2. Sistemul rudeniei agnatice
			2.4.3. Sistemul rudeniei cognatice
		2.5. Rudenia din perspectivă socio-istorică
			2.5.1. Societatea de vânători şi culegători
			2.5.2 Societatea horticolă
			2.5.3. Societatea agricolă
			2.5.4. Societatea industrială
			Concluzii
		2.6. Teorii despre rudenie
			2.6.1. Teoria filiaţiei (Radcliffe-Brown A.R., Fortes M.)
			2.6.2. Teoria structurală a alianţei (Levi-Strauss C., Dumont L., Needham R.)
			2.6.3. Teoria „caselor” (Boas F., Schmidt K.)
	Capitolul III
	CĂSĂTORIA
	- FENOMEN SOCIAL ŞI JURIDIC COMPLEX
		3.1. Consideraţi generale
			3.1.1. Precizări terminologice
			3.1.2. Scurt istoric
		3.2. Căsătoria – perspectiva juridică
			3.2.1. Condiţii de fond ale încheierii căsătoriei
			3.2.2.Condiţii de formă ale încheierii căsătoriei
		
			3.2.3. Efectele căsătoriei
		Relaţiile părinţi-copii
			3.2.4. Desfacerea căsătoriei
		3.3. Motivaţii şi condiţionări ale constituirii familiei
			3.3.1. Alegerea partenerului – între politica familială şi opţiunea personală.
			3.3.2. Factori motivaţionali implicaţi în alegerea partenerului marital
		3.4. Teorii privind alegerea partenerului marital
			3.4.1. Teoria rolurilor şi dragostei reciproce
			3.4.2. Teoria spiralei dragostei
			3.4.3. Teorii socio-culturale
			3.4.4. Teoria personalităţii
			3.4.5. Teoria filtrului
			3.4.6. Teoria centru-sateliţi
		3.5. Sex şi căsătorie
	Capitolul IV.
	SOCIETATEA MODERNĂ ŞI FAMILIA
		4.1. Familia: stabilitate şi transformare
		4.2. Schimbări în plan demografic
			4.1.1. Ţările dezvoltate – îmbătrânirea populaţiei
			4.1.2. Ţările în curs de dezvoltare – explozia demografică
			4.1.3. Reechilibrarea evoluţiei natalităţii
		4.2. Schimbări în funcţiile familiei şi efectele lor
			4.2.1. Socializare şi educaţie
			4.2.2. Identitate, securitate, integrare socială
		4.4. Schimbări în structura familiei
			4.4.1. Noi valori şi modele familiale
			4.4.2. Restructurarea familiei: modele alternative de viaţă
				4.4.2.1. Celibatul
				4.4.2.2 Familiile fără copii
				4.4.2.3. Concubinajul (uniunea consensuală)
				4.4.2.4 Familia monoparentală
				4.4.2.5. Căsătoria deschisă
				4.4.2.6. Familiile reconstituite
				4.4.2.7. Familiile reorganizate
				4.4.2.8. Simulacre familiale
	Capitolul V.
	FAMILIA MONOPARENTALĂ
		5.1. Delimitări conceptuale
		5.2. Tipologia familiei monoparentale
			5.2.1. Familii monoparentale cu statut temporar/permanent
			5.2.2 Familia monoparentală versus familia biparentală
		5.3. Monoparentalitatea – de la stigmatizare la opţiune individuală normală
			5.3.1. Evoluţia percepţiei sociale asupra monoparentalităţii
			5.3.2. Dimensiunea statistică a monoparentalităţii
		5.4. Probleme asociate familiilor monoparentale
			5.4.1. Mame singure
			5.4.2. Taţi singuri
		5.5. Funcţionalitatea familiei monoparentale
			5.4.1. Relaţia parentală în familia monoparentală
			5.5.2. Modelul parental – autoreproducere versus opozabilitate
			5.5.3. Familia monoparentală şi integrarea socială a copiilor
		5.6. Suportul pentru familiile monoparentale
	Capitolul VI
	DESTRUCTURAREA FAMILIEI
		6.1. Instabilitatea familiei
			6.1.1. Familia dezorganizată
			6.1.2. Cauze şi consecinţe ale dezorganizării familiei
		6.3. Divorţul
			6.3.1. Etapele şi formele divorţului
			6.3.2. Efectele divorţului
		6.4. Decesul şi abandonul familial
			6.4.1. Decesul unuia din părinţi
			6.4.2. Abandonul familial
		6.5. Violenţa domestică
			6.5.2. Teorii privind violenţa domestică
				6.5.2.1. Teorii sociologice
				6.5.2.2. Teoriile psihologice
				6.5.2.3. Teoriile feministe
			6.5.3 Cauze ale violenţei domestice
			6.5.4. Efecte ale violenţei domestice
			6.5.5 Violenţa domestică în România
	Capitolul VII.
	FAMILIA ROMÂNEASCĂ ÎN TRANZIŢIE
		7.1. Caracteristicile perioadei de tranziţie
			7.1.1.Schimbări în planul mentalităţilor
			7.1.2. Revalorizarea familiei
		7.2. Mutaţii şi schimbări în cadrul familiei din perspectivă socio-economică
			7.2.1. Efecte negative ale tranziţiei asupra familiei
			7.2.2. Efecte pozitive ale tranziţiei asupra familiei
		7.3. Schimbări în dimensiunile demografice ale familiei
			7.3.1. Natalitatea şi fertilitatea
			7.3.2. Nupţialitatea
			7.3.3.Divorţialitatea
			7.3.4. Recăsătorirea
		7.4. Noi modele familiale în perioada de tranziţie
		7.5. Problematica familiei în contextul politicilor sociale din România
			7.5.1. Politicile sociale în sfera familiei
			7.5.2. Instrumentele politicilor familiale
			7.5.3. Politica familială în România post-decembristă
		7.6. Concluzii
	BIBLIOGRAFIE:
            

Similer Documents