Download Konstantin Mihailović: Janičarove uspomene PDF

TitleKonstantin Mihailović: Janičarove uspomene
File Size967.8 KB
Total Pages155
Document Text Contents
Page 1

ðorñe Živanović

Predgovor spisu
Konstantina Mihailovića

"Janičarove uspomene ili turska
hronika"

Konstantin Mihailović iz Ostrovice

Život Konstantina Mihailovića

Ostrovica

Poreklo i lik Konstantina Mihailovića

Delo Konstantina Mihailovića

Na kojem je jeziku Konstantin Mihailović pisao

O ovom izdanju

NapomeneKonstantin Mihailović iz Ostrovice

Život je bio veoma štedar prema Konstantinu Mihailoviću, Srbinu iz Ostrovice, i pružio
mu mogućnost, ne uvek prijatnu, da okusi mnoge bede i iskušenja, da proñe kroz mnoge
mene, da oseti mnoge životne krajnosti, da doživi što je malo ko mogao doživeti, sem
valjda bogatstva i dostojanstava, a možda se potkraj života bar unekoliko i toga okrznuo,
tako da bi se malo koji književnik u svetskoj književnosti mogao pohvaliti da je u tome
pogledu bio bogatiji od ovog našeg zemljaka. Posle svih doživljaja i promena, koji su
katkad bili veoma opasni, pravo je čudo što je uspeo sve to da preturi preko glave, da
doživi ipak dosta duboku starost i da tada nekako pred svojom savešću načini konačni
obračun, koji je evo dopro sve do nas. Obračun je to bio zato što je Konstantin Mihailović
bio u više mahova prisiljen da menja gospodare i da se u više navrata bori za ono za šta
nikako nije ocenao ni oduševljenje ni raspoloženje. U toj borbi izmeñu želja i
neminovnosti, Konstantin Mihailov je uspeo da se održi i da njegov stav i njegova borba
ipak budu časni, ma kako često osećao grižu savesti što postupa onako kako ga prilike
prisiljavaju da postupa. To on u više mahova ponavlja, jer mu je bilo stalo da svoje

Similer Documents