Download Kako Pravilno Napisati Referat3 PDF

TitleKako Pravilno Napisati Referat3
File Size94.7 KB
Total Pages7
Document Text Contents
Page 2

U uvodu ukratko napišemo nešto o svojoj temi, što nas se posebno dojmilo iz iste.U uvodu ukratko napišemo nešto o svojoj temi, što nas se posebno dojmilo iz iste.

 Napišemo i ako smo imali problema u pronalasku literature (Nekoliko rečenica). Napišemo i ako smo imali problema u pronalasku literature (Nekoliko rečenica).

22

Page 5

U zaključku pišemo ono što smoU zaključku pišemo ono što smo SAMISAMI zaključili o svojoj temi. Što mislimo ozaključili o svojoj temi. Što mislimo o

tome koliko je ona uticala na istoriju i kakve je ona posljedice uzrokovalatome koliko je ona uticala na istoriju i kakve je ona posljedice uzrokovala

(Nekoliko rečenica).(Nekoliko rečenica).

 Nak Nakon on zavrzavršetkšetka a pisapisanja nja refereferata rata prippripremiremiti ti prezprezentaentaciju ciju za za ostaostale le učenučenike ike uu

tratrajanjanju ju od od 1010-ta-tak k miminutnuta. a. Ne Ne izniznosiositi ti cijcijeli eli tektekst st nenego go sasamo mo nanajvajvažnižnijijjije e ii

najzanimljivije detalje.Takođe je potrebno napisati i teze koje ćeš zapisati nanajzanimljivije detalje.Takođe je potrebno napisati i teze koje ćeš zapisati na

tabli, a koje ti mogu pomoći u prezentovanju referata.tabli, a koje ti mogu pomoći u prezentovanju referata.

55

Similer Documents