Download John Milton - Paradisul Pierdut PDF

TitleJohn Milton - Paradisul Pierdut
File Size2.3 MB
Total Pages283
Document Text Contents
Page 1

arty
Ştampilă

Page 2

JOHN MILTON

PARADISUL
PIERDUT

Aldo Press

Page 141

142 JOHN MILTON

Bunătatea; create asemeni au fost toate,
Din unica materie primă, cu diferite forme înzestrate,

în diferite trepte ale-substanţei sau în ale vieţii
Lucruri vii; dar, cu cât mai rafinate,

Mai pure şi mai spiritualizate, cu-atât
l-s aşezate mai aproape; iar când mai mult
Vor să i se-apropie, în ale lor sortite sfere

Sunt trimise, până când trupul se transformă-n spirit.
Astfel din rădăcină răsare mai uşor lujerul verde,

Iar din tulpină, frunze verzi apar
Şi în sfârşit strălucitoarea floare, ce răspândeşte

Esenţe înmiresmate; floarea şi fructu-i,
Ce hrana Omului alcătuiesc, sublime

Pe scară graduală, aspiră la vitalul spirit
Şi animalul, şi intelectualul; iar împreună,

Viaţa şi simţurile dăruiesc, la fel înţelegerea
Şi-nchipuirea, din care sufletul primeşte raţiunea,

Iar raţiunea este fiinţa ei, ba discursivă,
Ba intuitivă; de multe ori discursul e al vostru,

Iar intuiţia mult mai mult a noastră,
Deosebite doar în trepte, de acelaşi fel

Sunt amândouă. Să nu vă minunaţi atunci
Că nu refuz ceea ce Dumnezeu a dat

Bun fiind pentru voi, ci dimpotrivă
în substanţă, asemeni vouă m-am schimbat.

S-ar putea să vină vremea când Omul
Va trece de-a îngerilor poartă şi va găsi

Aicea hrană nici prea uşoară, nici prea grea;
Şi din această hrană corporală,

Poate că trupurile voastre se vor schimba
într-un sfârşit în spirit; cu timpul, îmbunătăţiţi,

Veţi câştiga aripi şi laolaltă toţi

Page 142

PARADISUL PIERDUT 143

Sus, în înaltul boitei vom zbura; sau poate
Veţi putea sălăşlui aici sau în cerescul Paradis,

Dacă veţi fi supuşi şi veţi purta
O neschimbată dragoste celui căruia îi sunteţi fii.

Dar între timp, voi bucuraţi-vă de fericita stare
Care mai multă fericire nu cuprinde."

La care aşa răspunse Patriarhul Omenirii:
"O, Spirit bun şi oaspete ales,

Ne-ai învăţat prea bine poate drumul
Care să ne conducă la înţelepciunea noastră;

Ne-ai arătat şi treptele naturii mergând
Din centru spre circumferinţă; de-aicea

Contemplând măreaţa sa creaţie, treptat
Putem urca la Dumnezeu. Dar spune-ne

Ce-ai vrut să zici prin: «Dacă veţi fi supuşi»?
Cum am putea să ne dorim noi nesupunere,

Faţă de El, sau că dragostea să-i părăsim,
Lui cel care din ţărână ne-a creat

Şi-aici ne-a aşezat să locuim, plini până la refuz
De o fericire care întrece dorinţa şi-nţelegerea umană?"

La care îngerul răspunse: "Tu, fiu al Cerului
Şi al Pământului, ascultă! Chiar de eşti fericit,
Tu asta datorezi lui Dumnezeu; la fel de fericit

Poţi doar să fii prin tine, adică prin ascultarea ta;
Acesta este sfatul pe care eu ţi-l dau,

Fii prevenit! Pe tine Domnul te-a făcut perfect
Dar nu neschimbător; şi bun el te-a făcut,

Dar să perseverezi e în puterea ta;
A poruncit voinţa să-ţi fie liberă, şi nu condusă

De soarta făr-de milă sau de nevoia crudă;
El cere să-l slujim de bunăvoie, căci oare
Cum poate să ştie ce inimile noastre vor,

Page 282

PARADISUL PIERDUT 283

Ce crezi de-această împărăţie, pe care printr-o trudă
Nu prea grea am dobândit-o? Nu crezi că-i mult mai bine

Să stăm aici decât în groapa neagră a Iadului,
Fără de nume şi netemuţi de nimeni, iar tu

Veşnic înfometată?"
La care monstrul din Păcat născut răspunse în curând:
"Mie, de foame veşnic chinuită, mi-este egal de sunt în

Cer,
în Iad sau pe Pământ."

Page 283

arty
Ştampilă

Similer Documents