Download Istrazivanje Trzista Telematike u Hrvatskoj Tamara Krajcar PDF

TitleIstrazivanje Trzista Telematike u Hrvatskoj Tamara Krajcar
File Size1.6 MB
Total Pages61
Document Text Contents
Page 31

Korisnicima je omogućeno da mogu odabrati grafikone i izvješća koje žele pogledati,

a koji se podaci uzimaju iz baze podataka.

Korisnici EK – Fleet sustava su:

- Elektrocentar Petek d.o.o. – visokonaponske elektroinstalacije i niskogradnja

- Metalind d.o.o. – proizvodnja protupožarnih vrata

- Pasarić inženjering d.o.o. – elektroinstalacije

- Elteh d.o.o. - protuprovalni sustavi

- Filikon Consulting d.o.o. - centar za unapređivanje poslovanja

- IGM Tounj d.o.o. - eksploatacija i prerada tehničko-građevnog kamena

- Indor d.o.o. - trgovina na veliko i malo

- KRAŠ - prehrambena industrija d.d.

- Ministarstvo financija RH - Porezna uprava

- HŽ Hrvatske željeznice - nacionalni željeznički prijevoznik

- SPAZ – samoposlužni aparati

- Eurosvim d.o.o. – niskogradnja

- AGIT - Agencija za integralni transport

- Črnja tours

- Mesnice Fiolić

- Vindija d.d. – Prehrambena industrija Varaždin

Pogodnosti EK - Fleet sustava:

- Bolja kontrola i smanjenje potrošnje goriva;

- Skraćenje vremena transporta;

- Automatizacija evidencije radnih sati vozila i vozača;

- Automatizacija izrade putnih naloga;

- Kontrola rute kretanja vozila;

- Smanjenje broja prebrzih vožnji i prometnih nezgoda;

- Raspolaganje podacima o kretanju vozila u slučaju prometne nezgode;

- Smanjena vjerojatnost neovlaštenog korištenja vozila;

- Lokacija vozila u slučaju otuđenja;

- Povećanje trajnosti vitalnih dijelova vozila;

- Povećanje produktivnosti vozača i voznog parka;

Page 60

Skripte:

19. Doc.dr.sc. Goran Kos (2010), Inteligentni transportni sustavi u gradskom

prometu, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti, Doktorski studij,

2010, Zagreb, Str. 3-6, 101-105.

20. Z. Kapetanović, M. Kostadinović, S. Vasiljević, M. Vasiljević, S. Aleksić,

INFOTEH-JAHORINA Vol. 7, Ref. B-II-7, p. 175-179, March 2008POPIS SLIKA

Slika 1. GPS praćenje ........................................................................................................... 12

Slika 2. ITS učinci ................................................................................................................ 15

Slika 3. Upravljanje prometom ............................................................................................. 15

Slika 4. Upravljanje kriznim situacijama ............................................................................... 15

Slika 5. Elektroničko plaćanje vožnje ................................................................................... 16

Slika 6. Temeljna značenja ITS-a ......................................................................................... 16

Slika 7. Logo Praćenja vozila d.o.o. ...................................................................................... 18

Slika 8. Prikaz praćenja vozila .............................................................................................. 19

Slika 9. Digitalni kartograf ................................................................................................... 20

Slika 10. Konceptualni prikaz sustava Praćenja vozila d.o.o. ................................................ 21

Slika 11. Prikaz temperature hladnjače u Smartivo programu................................................ 22

Slika 12. Tablični prikaz otvorenosti/zatvorenosti vrata u Smartivo programu ...................... 22

Slika 13. Prikaz korištenja vozila u privatne i poslovne svrhe po kriteriju radnog vremena ... 23

Slika 14. Sklopka za odabir privatnog ili poslovnog korištenja vozila ................................... 23

Slika 15. Izrada geozone u Smartivu ..................................................................................... 24

Slika 16. Administracija korisnika ........................................................................................ 25

Slika 17. Prikaz poruke stajanja u SkyEye ............................................................................ 27

Slika 18. Generiranje poruke ako je vozilo ušlo u nedopuštenu zonu u SkyEye-u ................. 27

Slika 19. Princip rada EK-Fleet sustava ................................................................................ 29

Slika 20. EK – Tracker uređaj ............................................................................................... 31

Slika 21. Prikaz senzora unutar vozila................................................................................... 32

Slika 22. Prikaz promjene nivoa goriva ................................................................................. 32

Slika 23. Prikaz karte s lokacijom vozila ............................................................................... 32

Slika 24. EK –Web modul .................................................................................................... 33

Slika 25. Kontaktna kartica ................................................................................................... 33

Page 61

Slika 26. Bezkontaktna kartica(RFID) .................................................................................. 33

Slika 27. Prikaz brzine, smjera i položaja vozila u Mireo Fleet 2005 ..................................... 35

Slika 28. Prikaz vozila na karti i tahografski prikaz............................................................... 37

Slika 29. Prikaz izvještaja u xls datoteci ............................................................................... 37

Slika 30. Simens VDO Fleet Manager – periferija i nadogradnje .......................................... 39

Slika 31. Siemens VDO Fleet Manager 300 Communicator .................................................. 40

Slika 32. Tahografski podaci koji prikazuju broj okretaja motora(zeleno) te brzinu

vozila(crveno) ...................................................................................................................... 42

Slika 33. Prikaz kretanja autobusa na karti ............................................................................ 42

Slika 34. Prikaz podataka odabranog autobusa ...................................................................... 43

Slika 35. Izvješće događaja vozila ........................................................................................ 43

Slika 36. Dnevno izvješće grešaka u vožnji vozila ................................................................ 44

Slika 37. Dnevna sumarna izmjerena potrošnja goriva po vozilu ........................................... 44

Slika 38. Prikaz potrošnje goriva .......................................................................................... 45

Slika 39. Logo Fleet Tracer-a ............................................................................................... 47

Slika 40. Logo STILL-a ........................................................................................................ 48

Slika 41. Izgled MMS-a ........................................................................................................ 49

Slika 42. Mireo viaGPS 3.0 .................................................................................................. 50

Slika 43. Logiranje u Mireo Fleet ......................................................................................... 50

Slika 44. Prikaz baze podataka Mireo Fleet........................................................................... 52

Slika 45. DriverID - Mireo Fleet ........................................................................................... 53

Slika 46. Logo Tahograf-a .................................................................................................... 53

Slika 47. Logo Mix Telematics-a .......................................................................................... 54

Slika 48. Pregled rješenja Mix Telematics-a ......................................................................... 55

Slika 49. HW platforma - periferije ....................................................................................... 56

Slika 50. Različiti izvještaji i prikazi traženih informacija Mix Telematics ........................... 57

Slika 51. Logo Mobilisis ....................................................................................................... 59

Slika 52. Princip na koji funkcionira Mobilisis ..................................................................... 59

Similer Documents