Download Istorija Drzave i Prava Pitanja i Odgovori PDF

TitleIstorija Drzave i Prava Pitanja i Odgovori
File Size286.3 KB
Total Pages57
Document Text Contents
Page 28

Skupstina se od IV veka pne, sastajala jednom nedeljno i glasalo se javno dizanjem
ruke ili ustajanjem, osim u slucaju kada se glasalo o casnom ostarkizmu kada se glasalo
tajno.
Na skupstini je svako mogao govoriti i predlagati- gradjani su imali pravo zakonske
inicijative.Prvo su govorili stariji pa tek posle njih mladji .Iako je zakone predlagalo
psebno vece bule svaki clan eklesije se mogao suprostaviti predlogu, traziti njegovu
izmenu ili donosenje novog zakona.
Druga demokratska institucija bila je upravno vece bule koja je brojala 500 buleuta iz
svake file po 50 predstavnikaizabranih kockom.To su bili muskarci stariji od trideset
godina birani sa mandatom od godinu dana.Njihov rad bio je rasporedjen u deset odbora
pritanija nadleznih za pripremanje zakonskih predloga za skupstinu, za vodjenje spoljne
politike, diplomatije,za odbranu, finansisku politiku i druga pitanja vazna za atinsku
drzavu.Pre stupanja na duznost kroz dokimasiju proveravane su osobine buducih buleuta
.Za svoj rad odgovarali su eklesijiu proceduri koja se nazivala epiheirotonija.Po
zavrsetku svog mandata nisu smeli napustati polis 30 dana.
Stvaranje demokratskih ustanova u Atini upotpunjeno je helilejom-velikim porotnim
sudom koji je brojao 6k sudija-porotnika.Sud je zasedao pod otvorenim nebom.Porotnici
su podeljeni na sudska veca dikasterije ciji se broj kretao od 201-1501 sto je zavisilo od
velicine i znacaja sudskog procesa.Na ovaj nacin je generisan princip visestepenosti
sudstva.Sudko vece se formiralo na dan sudjenja kockom iz redova obnih odredjenih za
tu funkciju.Uvodjenjem dnevnica za sudije i sudije porotnike obezbedjena je i materijalna
nezavisnost sudstva.
Kako se Atina razvijala tako je i rasla pa je pocetkom V veka brojala oko 35k
punopravnih muskaracai na predlog Perikla Atinjaninom je smatran onaj ko moze da
dokaze da sum u oba roditelja bili Atinjani.
Atinska demokratija traje znaci od Solonovih reformi pa sve do smrti Aleksandra III
Makedonskog.

42.Atinsko stvarno i obligaciono pravo

Razvoj stvarnog prava i imovinskih odnosa kao prvih pravno normiranih odnosa tekao
je jako sporo . Privatna imovina se prvo razvila na pokretnim stvarima a kada se stekla in
a nepokretnostima opet je tesko isao process njenog otudjenja.Na osnovu ovoga neretko
se desavalo da polis konfiskuje privatnu imovinu.
Nakon Solonovih reformi ukinuto je duznicko ropstvo i dolazi do razvoja zaloznog
prava . S razvojem privatne svojine u zalog se prvo uzimaju pokretne stvari -rucna
zaloga- a potom i nepokretnosti hipoteka.
Obligacioni odnosi-idu u pravcu razvoja kontraktnih i deliktnih obligacija .
Kontraktne su su sve vrste ugovornih odnosa kupoprodaja,zajam,posluga,deposit i najam
radne snage dok su deliktne one koje su se ticale krivicnog dela i koja su povlacila
imovinsku nadoknadu stete, a ne krivicnu sankciju kradja,kleveta,prevara.Ugovori su bili
pisani u prisustvu svedoka za slucaj suda.

28

Similer Documents