Download Ispitni katalog za Hrvatski jezik 2018. PDF

TitleIspitni katalog za Hrvatski jezik 2018.
File Size2.6 MB
Total Pages44
Document Text Contents
Page 1

Ispitni katalog za državnu maturu
u školskoj godini 2017./2018.

HRVATSKI JEZIK

Page 22

22

• napisati školski esej u zadanome vremenu i sa
zadanim brojem riječi

• prepoznati obilježja polaznoga teksta, navesti ključne
sadržajne podatke te razumjeti i problematizirati
polazni tekst i/ili djelo u cjelini

• obrazložiti svoje tvrdnje

• pisati esejistički prikladnim stilom i rječnikom

• primjenjivati norme hrvatskoga standardnog jezika

• pisati čitko i uredno.

Književna ispitna djela za školski esej u školskoj
godini 2017./2018. za osnovnu razinu ispita jesu:

1. Dostojevski, Fjodor Mihajlovič: Zločin i kazna

2. Hrvatsko pjesništvo (Antun Gustav Matoš, Dobriša
Cesarić, Josip Pupačić, Slavko Mihalić)

3. Ibsen, Henrik: Nora

4. Krleža, Miroslav: Gospoda Glembajevi

5. Marinković, Ranko: Kiklop

6. Novak, Vjenceslav: Posljednji Stipančići

7. Shakespeare, William: Hamlet

8. Sofoklo: Antigona.

Bez obzira na vrstu eseja uz polazni tekst s popisa
ispitnih djela u ispitu može biti zadan i neknjiževni
tekst ili književni tekst koji nije naveden u popisu
književnih ispitnih djela za školski esej.

Književnost i jezik
Drugom ispitnom cjelinom ispituju se razumijevanje
književnoga teksta, književnoteorijska,
književnopovijesna i jezična znanja.

2. Osnovna razina ispita
2.1. Područja ispitivanja
Ispitom iz Hrvatskoga jezika ispituju se
književnoteorijska, književnopovijesna i jezična
znanja, razumijevanje književnoga teksta i
upotreba hrvatskoga standardnog jezika.

Ispit iz Hrvatskoga jezika sastoji se od dviju ispitnih
cjelina. Prva je ispitna cjelina Školski esej i čini ju
jedan zadatak otvorenoga tipa. Druga je ispitna
cjelina Književnost i jezik i čine ju skupine zadataka
zatvorenoga tipa. Za svaku ispitnu cjelinu odredit
će se prag prolaznosti. Da bi položio ispit iz
Hrvatskoga jezika, pristupnik mora prijeći
pragove prolaznosti obiju ispitnih cjelina.

2.2. Obrazovni ishodi
Za svaku ispitnu cjelinu određeni su zasebni ciljevi,
odnosno konkretni opisi onoga što pristupnik mora
znati, razumjeti i moći učiniti kako bi uspješno riješio
ispit.

Školski esej

Prvom ispitnom cjelinom ispituju se razumijevanje
teksta, književnoteorijska i književnopovijesna
znanja te upotreba hrvatskoga standardnog
jezika.

Od pristupnika se očekuje da može:

• sadržajno, smisleno i logično oblikovati vezani tekst
prema ponuđenim smjernicama

• samostalno primijeniti različite postupke oblikovanja
teksta (interpretaciju, analizu, sintezu, dokazivanje,
raspravu, opis, uspoređivanje)

Page 23

23

Književnost

Od pristupnika se očekuje da može:
• razumjeti književnoteorijska obilježja književnih

tekstova

• razumjeti književnopovijesna obilježja književnih
tekstova

• razlikovati lirske, epske, dramske,
književno-znanstvene i publicističke tekstove

• razumjeti književnopovijesna razdoblja hrvatske
književnosti (vremenske odrednice, predstavnike i
poetike) u kronološkome slijedu

• razumjeti književnopovijesna razdoblja svjetske
književnosti (vremenske odrednice, predstavnike i
poetike) u kronološkome slijedu.

Razumjeti i interpretirati sljedeća književna djela:

• Biblija

• Homer, Ilijada

• Eshil, Okovani Prometej

• Sofoklo, Antigona

• Plaut, Škrtac

• Bašćanska ploča

• Dante Alighieri, Božanstvena komedija, Pakao

• Giovanni Boccaccio, Dekameron

• Francesco Petrarca, Kanconijer

• William Shakespeare, Hamlet

• Miguel de Cervantes, Don Quijote

• Marko Marulić, Judita

• hrvatska petrarkistička lirika (Šiško Menčetić,
Džore Držić i Hanibal Lucić)

• Marin Držić, Dundo Maroje

• Ivan Gundulić, Suze sina razmetnoga, Dubravka

• Ivan Bunić Vučić, Plandovanja
• Johann Wolfgang Goethe, Patnje mladoga Werthera
• Petar Preradović, pjesme
• Ivan Mažuranić, Smrt Smail-age Čengića
• August Šenoa, Zlatarovo zlato
• Honoré de Balzac, Otac Goriot
• Fjodor Mihajlovič Dostojevski, Zločin i kazna
• Ante Kovačić, U registraturi
• Vjenceslav Novak, Posljednji Stipančići
• Silvije Strahimir Kranjčević, pjesme
• Charles Baudelaire, Cvjetovi zla
• Henrik Ibsen, Nora
• Janko Leskovar, Misao na vječnost
• Antun Gustav Matoš, pjesme
• Vladimir Vidrić, pjesme
• Dinko Šimunović, Duga
• Ivan Kozarac, Đuka Begović
• Marcel Proust, Combray
• Antun Branko Šimić, pjesme
• Miroslav Krleža, Gospoda Glembajevi, Povratak Filipa

Latinovicza, pjesme
• Ivo Andrić, Prokleta avlija
• Bertolt Brecht, Majka Hrabrost i njezina djeca
• Tin Ujević, pjesme
• Dobriša Cesarić, pjesme
• Dragutin Tadijanović, pjesme
• Ranko Marinković, Kiklop
• Jure Kaštelan, pjesme
• Vesna Parun, pjesme
• Josip Pupačić, pjesme

Page 44

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja

Similer Documents