Download Invertoare PWM PDF

TitleInvertoare PWM
File Size172.9 KB
Total Pages9
Table of Contents
              INVERTOARE PWM
	1.1. Concepte fundamentale ale invertoarelor PWM de tensiune
	1.2. Supramodularea
	1.3. Invertoarele PWM trifazate
            
Document Text Contents
Page 3

În continuare se definesc următoarele noţiuni:

- semnalul triunghiular utr(t) se numeşte undă purtătoare (modulată) iar frecvenţa acestui

semnal, egală cu frecvenţa de comutaţie a dispozitivelor, se numeşte frecvenţă purtătoare fc;

- tensiunea de control ucontrol(t) se numeşte undă modulatoare, iar frecvenţa acesteia,

egală cu frecvenţa dorită la ieşire, se numeşte frecvenţă modulatoare f1;

- indicele de modulare în amplitudine, definit ca fiind raportul dintre amplitudinea

tensiunii de control şi amplitudinea semnalului triunghiular:

- indicele de modulare în frecvenţă, definit ca fiind raportul dintre frecvenţa purtătoare şi

frecvenţa modulatoare:

m
f

f
f

c=
1

Funcţionarea structurii de bază de invertor PWM poate fi rezumată la următoarele

concluzii:

1. Tensiunea instantanee de ieşire uAO(t) nu este o undă sinusoidală, deci va conţine o

componentă fundamentală şi armonici superioare.

Teoretic, frecvenţele armonicilor sunt date de relaţia:

f jm k fh f= ±( ) 1 (1)

Conform ecuaţiei (1), armonicele de ieşire apar în benzi de frecvenţă centrate în jurul

frecvenţei de comutaţie f m fc f= ⋅ 1 şi a multiplilor acesteia. In plus, pentru valori impare ale lui j,

armonicile apar numai pentru valori pare ale lui k, în timp ce pentru valori pare ale lui j, armonicile

există numai pentru valori impare ale lui k.

În general, în literatura de specialitate sunt date în tabele valorile normate ale armonicilor

( )
2

2
0U

U
A h

d

( )
, în funcţie de indicele de modulare ma. Aceste tabele se folosesc pentru a determina

amplitudinile armonicilor de ieşire în funcţie de tensiunea de intrare (în acest caz
Ud
2

).

2. Amplitudinea componentei fundamentale 2 1UAO( ) este egală cu m
U

a
d

2
, dacă este

îndeplinită condiţia ma ≤ 1.

Similer Documents